Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1959-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207637 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.07.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1959-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.07.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.01.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu, zubné gély, prípravky na čistenie zubov a starostlivosť o chrup, ústne vody a osviežovače dychu; bieliace prípravky, prípravky na leštenie zubov, prípravky na bielenie zubov a urýchľovače (akcelerátory), kozmetické prípravky na odstraňovanie škvŕn.
05 - Prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu s liečivým účinkom; prípravky na leštenie zubov s liečivým účinkom; prípravky na bielenie zubov s liečivým účinkom; ústne vody s liečivým účinkom; bieliace prípravky s liečivým účinkom.
21 - Zubné kefky; špáradlá; zubné nite; kefy a špongie, ich držiaky a aplikátory. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AQUAFRESH PURE WHITE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited; 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 7/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 1/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.04.2008 4/2008 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2017 3/2017 PC3M
 
POZ 1959-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2003 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.01.2008 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.01.2013 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2013 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2016 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1959-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 14.07.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.07.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.07.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 23.04.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.04.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2004 Typ Odoslané
Plná moc 10.01.2008 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.01.2008 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.01.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.01.2013 Typ Doručené
Plná moc 11.01.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.01.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.09.2014 Typ Doručené
Doklad 22.09.2014 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.10.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 18.10.2016 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.10.2016 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2016 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.03.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.11.2022 Typ Doručené
POZ 1959-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.02.2008 Glaxo Group Limited Beecham Group p. l. c.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.02.2008 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.09.2013 Glaxo Group Limited Glaxo Group Limited
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.10.2014 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
5 Prevod majiteľa 12.01.2017 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited Glaxo Group Limited
6 Zápis alebo zmena zástupcu 12.01.2017 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku