Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1936-2011
(111)  Trademark Number  232658 
(151)  Registration Date  11.07.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.11.2021 
(210)  Application Number  1936-2011 
(220)  Application Date  18.11.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.04.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 04, 07, 09, 12, 17, 35, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Autokozmetika patriaca do tejto triedy, ako sú prípravky na údržbu automobilov, t. j. prípravky na umývanie; prípravky na čistenie a konzervovanie lakov; vosky a laky patriace do tejto triedy, aj leštiace vosky; šampóny; umývacie substancie určené do zariadení na umývanie vozidiel; odhrdzovacie prípravky a prípravky na premenu hrdze; prípravky na použitie v zariadeniach na umývanie čelného skla (automobilu); prípravky na odstraňovanie dechtu/asfaltu; prípravky na čistenie plastických hmôt; prípravky na čistenie automobilových okien a skiel; prípravky na čistenie a údržbu motorov; prípravky na čistenie interiérov automobilov; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie kože a imitácií kože; leštiace prípravky a hladiace prípravky.
04 - Priemyselné oleje; aditíva s výnimkou chemikálií do motorových palív; mazadlá; motorové palivá, pohonné látky.
07 - Súčasti motorových vozidiel nezaradené do triedy 12, ako sú axiálne ložiská; dúchadlá; dynamá; ejektory; prúdové čerpadlá; filtre na čistenie a chladenie vzduchu do motorov; guľkové ložiská; hlavy valcov do motorov; hriadele; kľuky; páky ako časti strojov; chladiče do motorov a hnacích strojov; karburátory; kardanové spojky; katalyzátory do motorov; kĺby (časti motorov); spojky (časti motorov); kľukové hriadele; kľukové skrine do motorov; kompresory; palivové konvertory na zážihové motory; krúžky ložiskové; krúžky piestne; piesty do valcov; zapaľovacie induktory do motorov; ojnice na motory; ovládacie káble do motorov; regulátory otáčok motorov; remene ventilátorov do motorov; šetriče paliva do motorov; štartéry motorov; tlmiče motorov; turbokompresory; ventilátory motorov; ventily (ako časti strojov); vstrekovania do motorov; výfukové potrubia motorov; výfuky motorov; vzduchové chladiče; zapaľovacie induktory; zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; zapaľovače zážihových motorov; zotrvačníky; žeraviace sviečky do dieselových motorov.
09 - Elektrické a elektronické príslušenstvo a prístroje najmä motorových vozidiel zaradené do tejto triedy; elektrické akumulátory vozidiel s výnimkou bicyklov.
12 - Pozemné vozidlá, najmä automobily; prípojné vozidlá; motocykle a ich súčasti patriace do tejto triedy; príslušenstvo a náhradné dielce patriace do tejto triedy s výnimkou bicyklov a ich súčastí, príslušenstva a náhradných dielcov.
17 - Plastové výrobky a hmoty pre automobilový priemysel; plastové súčasti a doplnky vozidiel a pozemných dopravných prostriedkov ako polotovary.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom; reklama; marketing.
37 - Záručné a iné opravy; montáž a údržba pozemných motorových vozidiel a ich súčastí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  18.01.23, 25.03.01, 25.05.02, 27.05.24, 26.04.09, 29.01.02, 29.01.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  žltá, čierna, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LKQ CZ s.r.o.; Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Vysočany; CZ 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.11.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2020 11/2020 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 10.02.2021 03/2021 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 1936-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1936-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.11.2011 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 18.11.2011 Type Delivered
1b Plná moc 18.11.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.02.2012 Type Payment
3 výsledok rešerše 25.01.2012 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2012 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 15.02.2012 Type Delivered
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.02.2012 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ 17.02.2012 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2012 Type Sent document
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.05.2014 Type Delivered
8a Plná moc 21.05.2014 Type Delivered
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.05.2014 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.08.2020 Type Delivered
11a Výpis z obchodného registra 28.08.2020 Type Delivered
12 všeobecný referátnik 02.10.2020 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.10.2020 Type Delivered
14 dodatok k osvedčeniu OZ 15.10.2020 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.12.2020 Type Delivered
15a Príloha inde neuvedená 21.12.2020 Type Delivered
16 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2021 Type Sent document
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.03.2021 Type Delivered
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Type Delivered
19 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 08.04.2021 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2021 Type Sent document
POZ 1936-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.06.2014 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Máčajová Mária, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2020 LKQ CZ a.s. Auto Kelly a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2021 LKQ CZ s.r.o. LKQ CZ a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku