Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1929-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1929-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.07.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá; leštiace a hladiace prípravky; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; prípravky na odstraňovanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); čistiace prípravky; čistiace oleje; chemické čistiace prípravky na domáce použitie.
05 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; dezinfekčné prípravky; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; dezinfekčné mydlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CLEANSTEEL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KLEEN spol. s r.o.; Šumavská 1, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Peter Kružliak, advokát; Grösslingová 6 - 8, BRATISLAVA 1 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1929-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2021 96,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.01.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1929-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 22.07.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.07.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.08.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 12.08.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.08.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.10.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 21.10.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 10.01.2022 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.01.2022 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 24.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.02.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 01.07.2022 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 12.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.08.2022 Typ Odoslané
Odôvodnenie rozkladu 12.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1929-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku