Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1927-97
(111)  Trademark Number  187926 
(151)  Registration Date  17.11.1999 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  09.07.2017 
(210)  Application Number  1927-97 
(220)  Application Date  09.07.1997 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.1999 
(450)  Publication of Registration Date  14.02.2000 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické výrobky na urologické a gynekologické použitie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.01.23 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  UPJOHN US 2 LLC; 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017; US 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.07.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1999 8/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.02.2000 2/2000 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.04.2006 4/2006 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.04.2006 4/2006 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 06.09.2007 9/2007 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 03.07.2017 7/2017 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2022 23/2022 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2022 23/2022 PC3M
 
POZ 1927-97
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2005 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2005 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.08.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.06.2007 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2017 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1927-97
S/N Item Name Date Type Document Payment
F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
Prihláška OZ 09.07.1997 Type Delivered
výsledok rešerše 22.04.1999 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 23.04.1999 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.12.1999 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 02.12.2005 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2005 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2005 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.08.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 07.08.2006 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.08.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2006 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.06.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 27.06.2007 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.07.2007 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.04.2017 Type Payment
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.04.2017 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 12.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 12.10.2022 Type Delivered
Plná moc 12.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 21.10.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 21.10.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 07.11.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 16.11.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 16.11.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 16.11.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 23.11.2022 Type Sent document
POZ 1927-97
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2006 Pharmacia AB Pharmacia & Upjohn AB
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2006 Pfizer Health AB Pharmacia AB
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.09.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.11.2022 Pfizer Health AB Pfizer Health AB
5 Prevod majiteľa 22.11.2022 UPJOHN US 2 LLC Pfizer Health AB
6 Ukončenie zastupovania 22.11.2022 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku