Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1900-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233111 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1900-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické, parafarmaceutické a veterinárne, vitamíny, minerály a stopové prvky, diétne a nutrične prípravky a liečivá, medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prvkami, vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, minerály a multiminerálové preparáty, bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo kapsuly, alebo žuvačky s liečivými prísadami, dietetické látky upravené na lekárske účely, minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na lekárske účely, výživové doplnky na lekárske účely, bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, chemické prípravky na lekárske účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely, tuky na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, bylinné výťažky alebo sirupy, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám, droždie na farmaceutické účely, potravinové doplnky s liečebnými účinkami, výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy, ako rozpustná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru - všetko v rámci tejto triedy.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu, proteín na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky a prípravky na výživu, prípravky špeciálnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom, jedlá želatína, želatínové výrobky a prípravky na výživu, jedlé tuky, jedlé oleje, extrakty z chalúh ako výživa, výživné prípravky na denné doplnenie stravy, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, stopových prvkov alebo cukru - všetko v rámci tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  IbuCELL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 06/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 1900-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1900-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 11.11.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.11.2011 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.11.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 01.12.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 24.01.2012 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.2012 Typ Odoslané
7 Plná moc 30.03.2012 Typ Doručené
8 Plná moc 03.04.2012 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 18.04.2012 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.09.2012 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis prevodu 12.02.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
11b Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.03.2021 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
14a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1900-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku