Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 189-2010
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  189-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.02.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  20, 21, 24, 27 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  20 - Bambus; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastických hmôt; časopisy (držadlá na -); dekoratívne predmety vydávajúce zvuk; deti (vysoké stoličky pre -); deti (chodúľky pre -); deti (podložky do ohrádok pre malé -); detské ohrádky; divány; divány, pohovky; domáce zvieratá (podušky pre -); dosky, poličky na písacie stroje; drevené alebo plastové debny; drevené alebo plastové debny; drevené alebo plastové schránky; drevené alebo plastové skrinky; drevené hrany a kostry na nábytok; drevené obaly na fľaše; drevené prepravky na fľaše; drezy (snímateľné kryty na -); držiaky na záclony a závesy nie z textilných materiálov; dvere (kľučky na -) nekovové; dverové obloženia (nekovové-); dvierka na nábytok; figuríny; figuríny z dreva, vosku, sadry alebo z umelej hmoty; fľaše (korkové zátky do -); fľaškové uzávery okrem kovových; fľaškové uzávery s výnimkou kovových; háčiky (vešiakové-) s výnimkou kovových; háčiky na šaty s výnimkou kovových; háčiky na záclony; hadice (navíjacie cievky s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie -); háky na vešanie záclon; hračky (skrinka na -); chaise longue (typ čalúneného kresla); chodúľky pre deti; interiérové žalúzie a rolety lamelové; jantár; jantárové platničky; jantárové tyče; jelenie parohy; kade s výnimkou kovových; kancelársky nábytok; kartotékové skrine; kladky z plastických hmôt na rolety; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; kľučky na dvere nekovové; knihy (opierky na -); knižnicové police; koľajnice na záclony a závesy; kolieska na nábytok s výnimkou kovových; kolísky; kolísky (prútené -); komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; kontajnery (flotačné -) s výnimkou kovových; koral; korálkové záclony ako dekorácia; korálkové záclony ozdobné; korkové pásy; korkové zátky; korytnačina; korytnačina (náhradky -); koše (nekovové -); koše (prútené -); koše (rybárske -); koše na chlieb (pekárske -); koše na ryby; kozubové zásteny; krajčírske stojany; kreslá; krosná; krúžky na záclony; kvety (stojany na -); latková debna; lavičky (nábytok); lekárničky (prázdne); ležadlá (rozkladacie); ležoviská a búdky pre zvieratá chované v domácnosti; lišty (plastové -) na nábytok; lôžka pre domáce zvieratá; lôžka pre zvieratá chované v domácnostiach; lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne; masážne stoly; matice s výnimkou kovových; matrace (posteľné -); matrace; mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku); mriežky (ochranné -) pre domácnosť; mušle (dekorácia); nábytok; nábytok (drevené kostry a hrany na -); nábytok (kancelársky -); nábytok (kovový-); nábytok (školský -); nádoby (nekovové uzávery na -); nádoby na miešanie malty nekovové; nádoby na skladovanie a prepravu s výnimkou kovových; nádoby nie kovové; nádoby s výnimkou kovových; nádoby z dreva alebo plastu; nádoby z plastov (baliace -); nádrže a cisterny s výnimkou kovových a murárskych; nádrže na tekuté palivá s výnimkou kovových; navíjače s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie hadíc; navijaky (nekovové -) s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; nekovové kolieska na nábytok; nekovové skrutky; nekovové spojovacie skrutky na káble; nekovové vrchnáky na nádoby; nity s výnimkou kovových; nosenie bremien (palice na -) (váhy); novinové stojany; nože (nekovové rukoväti -); obalové nádoby z plastických hmôt; obaly na šatstvo; obloženia dverí (nekovové -); obloženia okien (nekovové -); obloženia, ozdoby na rakvy (nekovové); obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových; obrazové rámy (uhlové podpery na -); obruby, rámy na kefy; obruče na sudy s výnimkou kovových; obruče s výnimkou kovových (sudové-); ohrádky pre malé deti (podložky do -); ochranné kryty na komíny; okenné obloženia (nekovové-); opierky (hlavové -) ako časti nábytku; opierky na knihy; ozdoby z plastov na potraviny; palety (nakladacie -) s výnimkou kovových; palety (nekovové nakladacie -); palety (nekovové prepravné -); palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových; palice na nosenie bremien (váhy); pánty, závesy s výnimkou kovových; paravány, zásteny (nábytok); parohy (jelenie -); pásky z dreva; pazúry, klepetá (zvieracie -); pekárske košíky na chlieb; perleť ako surovina alebo polotovar; písacie stoly; plastické karty slúžiace na otváranie (nekódované); plastikové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky; plásty; plásty (včelárske-); plásty, rámiky (včelárske -); pletená slama; pletené predmety zo slamy; podhlavníky; podložky do ohrádok pre malé deti; podnosy s výnimkou kovových; podstavce na kvety; podstavce, kostry, stojany na počítače; podušky; podušky pre domáce zvieratá; pokožka (abrazívne špongie na -); police; police (nábytkové -); police do registračných skríň; police, stojany; postele (drevené kostry-); postele (nemocničné-); postele (vodné -) s výnimkou postelí na lekárske účely; postele; posteľové kolieska s výnimkou kovových; posteľové vybavenie s výnimkou kovového; poštové schránky s výnimkou murovaných a kovových; potraviny (plastické ozdoby na -); povlaky, obaly na šatstvo (na uskladnenie); povlaky, obaly na šatstvo (na uskladnenie); poznávacie značky (štátne -) s výnimkou kovových; poznávacie značky s výnimkou kovových; pracovné stoly, hoblice; preliezky pre mačky; prepravky (drevené -) na fľaše; prepravky na fľaše; príborníky; príchytky na rúry z plastických hmôt; príručné toaletné zrkadielka; príslušenstvo s výnimkou kovového; príslušenstvo postelí s výnimkou kovového; pristávacie schodíky nekovové pohyblivé pre cestujúcich; profily na obrazové rámy; prútený tovar, košikársky tovar; pružinové matrace; psie búdy; pultíky; pulty; pulty, stoly; pútače z dreva alebo plastických hmôt; rakvy; rámy (drevené -) do úľov; rámy (vyšívacie -); rámy na obrazy; rámy na obrazy (lišty na -); rámy, obruby na kefy; ratan; rebríky (drevené alebo plastové -); regály; registračné skrine, kartotečné skrine; registračné tabule (poznávacie značky) s výnimkou kovových; reklamné nafukovacie predmety; rohy (zvieracie -); rohy ako surovina alebo polotovar; rohy zvierat; roletové, záclonové valce; rolety (okenné interiérové -) (nábytkové vybavenie); rolety z tkaného dreva (nábytkové vybavenie); rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových; rúčky na kosy s výnimkou kovových; ručné krosná; rukoväti nástrojov s výnimkou kovových; rukoväti nožov s výnimkou kovových; rysovacie stoly; sedadlá; sedadlá (kovové-); sekretáre s písacím pultom; sépiolit; servírovacie stolíky; schodíky s výnimkou kovových; schody pre pasažierov (prenosné pristávacie -) s výnimkou kovových; sklené tabule na zrkadlá; sklo (strieborné -); skrinky na hračky; skrinky (kartotékové -) (nábytok); skrinky na lieky; skrutky s výnimkou kovových; slamené obruby; slamky (na pitie); slamníky; slonová kosť (ako surovina alebo polotovar); sofy; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; sošky z dreva, vosku, sadry alebo plastov; spacie vaky na stanovanie; spojovacie články (nekovové-); stanové kolíky s výnimkou kovových; stavidlá s výnimkou kovových nie ako časti strojov; stojan na pílenie; stjany (krajčírske -); stojany na dáždniky; stojany na kabáty; stojany na klobúky; stojany na kvety; stojany na pušky; stojany na sudy s výnimkou kovových; stojany na taniere; stojany na uteráky (nábytok); stojany, podstavce, kostry (na počítače); stolárske umelecké výrobky; stoličky; stoličky (vysoké -) pre deti; stoličky s otvorom; stolíky (servírovacie -); stolíky pod počítače; stolové dosky; stoly (kovové -); stoly (pracovné -); stoly (zámočnícke -) s výnimkou kovových; stoly pod písacie stroje; stoly; striebrené sklo; sudové obruče s výnimkou kovových; sudy s výnimkou kovových; svorky (na káble a rúry) z plastov; svorníky, háčiky a držiaky obrazových rámov; škatule z dreva alebo plastu; školský nábytok; štítky (identifikačné -) s výnimkou kovových; štítky s výnimkou kovových; štíty (vývesné -) z dreva alebo plastických hmôt; tabule (zobrazovacie -); taburetky; tekuté palivá (nádoby na -) s výnimkou kovových; tesniace uzávery s výnimkou kovových; toaletné stolíky; trojnožky; trstina (materiál na tkanie); tyče k rastlinám alebo stromom; tyče na upevnenie schodišťových kobercov; tyče na záclony; tyče s výnimkou kovových; úle (drevené časti -); úle (plásty do -); umelé plásty; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; umelecké stolárske výrobky; umývadlo (skrinky s -) (nábytok); urny pohrebné; ustrice (lastúry); uteráky (dávkovače-) s výnimkou kovových; uteráky (stojany na -) (nábytok); uväzovacie bóje s výnimkou kovových; uzávery (tesniace -) s výnimkou kovových; uzávery na fľaše s výnimkou kovových; uzávery na fľaše s výnimkou sklených, kovových alebo gumových; uzávery s výnimkou kovových; vaky (spacie -) na kempovanie; valce na záclony a rolety; vankúše; včelie úle; vejáre; veľrybia kosť ako surovina alebo polotovar; ventily s výnimkou kovových nie ako časti strojov; ventily, klapky vodovodné (plastové -); vešiaky na kľúče; vešiaky na odevy; vešiaky na šaty; vínne dekantačné sudy (na odkaľovanie) (drevené); vitríny; vlajkové žrde; vložky do drezov (snímateľné-); vodné postele s výnimkou postelá na lekárske účely; voskové figuríny; vozíky (servírovacie stolíky); vtáčie klietky; vtáčie klietky, búdky; vtáky (preparované, vypchaté); vypchaté zvieratá; výpustné ventily z plastov; vystavovacie stojany; vyšívanie (rámy na -); vzduchové matrace s výnimkou matracov na lekárske účely; vzduchové vankúše s výnimkou vankúšov na lekárske účely; záclonové háčiky;záclonové koľajnice; záclonové krúžky; záclonové tyče; záklopky; záklopky (plastové -); zámky na vozidlá s výnimkou kovových; zámky s výnimkou kovových a elektrických; zámočnícke stoly s výnimkou kovových; zátky na sudy s výnimkou kovových; zátky s výnimkou kovových; závesy bambusové; závery s výnimkou kovových; zberné nádrže s výnimkou kovových murovaných-; zobrazovacie tabule; zrkadielka (príručné toaletné -); zrkadlá; zrkadlá (sklené tabule na -); zvieracie kopytá; zvieratá (vypchaté -); žalúzie a rolety lamelové interiérové; aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely; akváriá (bytové -); autoklávy (nízkotlakové -) s výnimkou elektrických; bavlnený odpad na čistenie; bonboniéry (prázdne); busty z porcolánu, terakoty alebo skla; bytové akváriá; bytové akváriá (poklopy na -); bytové skleníky (na pestovanie rastlín); cedidlá; cedidlá na čaj; sedidlá pre domácnosť; cesnak (pretláčač-) (kuchynská potreba); cisterny; cukorničky; cylindre (kefy na -); čaj (dózy na -); čajníky; čajové naparovacie sitká; čajové súpravy; čaše; česadlá na zvieratá; čistenie (nástroje na -) na ručný pohon; čutory, cestovné fľaše; dávkovače mydla; dávkovanie papierových utierok (kovové nádoby na -); demiźóny; detské fľašky (ohrievače na - okrem elektrických); detské vaničky (prenosné -); domáce mlynčeky s výnimkou elektrických; domácnosť (potreby pre -); dosky (žehliace-); dosky na krájanie (kuchynské -); dosky na pranie; dózy na čaj; drevené vedrá, kade; drôtenky (kovové-); drôtenky na čistenie; drôtenky na použitie v kuchyni; držadlá (porcelánové -); držiaky na jedálne lístky; držiaky na kvety a rastliny (na aranžovanie kvetov); držiaky na mydlo; držiaky na sviece; držiaky na špáradlá; dýzy polievacích hadíc; džbány; ešusy (poľná jedálna miska); figuríny z porcelánu, terakoty alebo zo skla; flakóny; fľaše; fľaše (cestovné -); formy na ľadové kocky; formy na pečenie (kuchynské -); formy na pečivo; formy na prípravu jedál; formy na zákusky a koláče; fritézy s výnimkou elektrických; grily (stojany na -); grily, rošty (potreby na opekanie); gule (sklené-); gumový zvon na čistenie odpadových potrubí; háčiky; handry na čistenie; handry na umývanie dlážky; hrebene; hrebene (elektrické -); hrebene na rozčesávanie vlasov (riedke); hrebene na zvieratá; hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; hubice na polievacie krhly; chladenie potravín (predmety na -) pre domácnosť, obsahujúce chladiace zmesi; chladiace fľaše; chladiarne (prenosné -) neelektrické; chladiarne (prenosné -) s výnimkou elektrických; ihly (kovové-) na ražniči; izotermické vrecká; jedálenské súpravy; jednorázové taniere; jelenica na čistenie; kede, putne; kahance na parfumy a aromatické látky; kanvice (neelektrické -); kanvice na kávu (neelektrické -); kanvičky; kanvy; karafy; karusel (kuchynský predmet); kastróly; kávovary s výnimkou elektrických; kávové filtre s výnimkou elektrických; kávové mlynčeky ručné; kávové súpravy; kefársky tovar; kefky na umývanie riadu; kefy; kefy (elektrické -) s výnimkou kief ako častí strojov; kefy (materiál na výrobu -); kefy na čistenie nádrží a nádob; kefy na obuv; kefy na umývanie riadu; kefy na zvieratá; kefy; keramika na použitie v domácnosti; klietky pre vtáky, voliéry; klietky pre zvieratá chované v domácnosti; koberce (pracháče na -) (ručné nástroje); kone (kefy na -); koreničky; korytá na kŕmenie zvierat; koše na použitie v domácnosti; košele (napínače na -); košíky na chlieb, na použitie v domácnosti; kotlík (hrniec); kovové zásobníky na papierové uteráky, utierky; kozmetické pomôcky; krájače cesta; kravaty (napínače na -); krčahy; kremenné sklo (polotovar) s výnimkou skla pre stavebníctvo; kremenné sklo ako polotovar, nie na stavebné účely; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); kŕmidlá pre hospodárske zvieratá; kropiace ružice na polievanie kvetov; kropiace zariadenia, rozstrekovače; kropidlá; krúžky na obrúsky; krúžky pre hydinu; krúžky pre vtáky; kúdeľ na čistenie; kuchynské hrnce; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických; kuchynské nádoby; kuchynský riad; kuchynský riad okrem príborov; kvetináče; kvetníky; labutienky; ľad (vedierka na -); ľadové kocky (formy na -); lapače hmyzu; lapačky na muchy; lepidlo, glej (kotlíky na ohrievanie -); leštenie (usne na -); leštiace prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kameňa); leštiace rukavice; leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických; leštiace zariadenia na čistenie topánok s výnimkou elektrických; leštiace zariadenia s výnimkou elektrických; líčidlá (pomôcky na odstraňovanie -) s výnimkou elektrických; lieviky; likérové súpravy; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; lisy na žehlenie nohavíc; lopatka a zmetáčik na omrvinky; lopatky na zákusky; lyžice na obúvanie, obuváky; lyžice, varechy na miešanie (kuchynské predmety); majolika; mangeľ na nohavice; maselnice; maselničky; mechanické metly; metly; miešacie stroje pre domácnosť s výnimkou elektrických; miešače s výnimkou elektrických na použitie v domácnosti; misky; misky alebo nádoby na vylučovanie pre zvieratá chované v domácnosti; misky na polievku; misky na robenie očisty pre zvieratá chované v domácnosti; misy; misy (ozdobné stolové -); misy na zeleninu; mixéry (ručné -), šejkre; mliečne sklo (opálové sklo); mlynčeky (ručné -) pre domácnosť; mlynčeky na korenie (ručné -); mopy; mozaiky (sklené-) nie pre stavebníctvo; muchy (lapačky na -); myši (pasce na -); naberačky; naberačky (kuchynské -); nádoba na chlieb; nádoby (cirkevné -); nádoby (smetné -); nádoby na ľad; nádoby na odpadky, koše na smeti; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; nádoby na smeti; nádržky; napájadlá; napínacie rámy; napínače na obuv; napínače na rukavice; napínače, napínadlá na oblečenie; napináky na obuv, kopytá; nádoby (tepelnoizolačné nádoby na -) (termosky); násypník na popol (na použitie v domácnosti); nechty (kefky na -); niľ (dentálne -); nočníky; nohavice (napínače na -); obaly na mydlá; obaly na mydlo; oblátky (formy na pečenie -) s výnimkou elektrických; obočie (kefky na -); obuv (kefy na -); obuváky; oceľová vlna na čistenie; odkladacie stojany na nože; ohrievače na detské fľaše s výnimkou elektrických; opalizuj´´uce sklo; opálové sklo, mliečne sklo; otvárače na fľaše; ozdobné črpeníky s výnimkou papierových; ozdobné stolové misy; panvice (nízke -); panvice na smaženie; papierové taniere; parfumy (kahance na aromatické látky a -); pasce na hmyz; pasce na potkany; perie (čističky -); piknikové koše (s riadom); pipety na víno; pitie (poháre, šálky, hrnčeky na -); pivové poháre; platne proti vyvretiu mlieka; podkladky (umelé -); podložky s výnimkou papierových, nie ako prestietanie; podnosy (tácne); podnosy na použitie v domácnosti; podnosy na použitie v domácnosti (papierové -); poháre na ovocie; poháriky; poháriky papierové alebo z plastických hmôt; pohlcovače dymu pre domácnosť; poklopy na bytové akváriá; poklopy na maslo; pokrievky; pokrievky (uzávery na -); pokrývky na syrový koláč; polievacie kanvy; polievacie zariadenia; polievkové misy; poľné fľaše; poľné fľaše, čutory; poprašovače nie elektrické; porcelán; porcelánové ozdoby, dekorácie; poťahy na žehliace dosky (tvarované -); potkany (pasce na -); potreby na varenie a pečenie okrem elektrických; potreby pre domácnosť; pracháče na koberce; prachovky; prachovky na nábytok; prasacie štetiny; práškové sklo na dekoráciu; pretláčač cesnaku (kuchynská potreba); príchytky na obrúsky; príklopy na jedlo; prístroje na odstraňovanie zápachu na osobné použitie; prstencové a tyčové vešiaky na uteráky; pudrenky; putne, kade; puzdrá na hrebene; puzdrá na mydlo, mydlovničky; puzdrá s toaletnými potrebami; rajnice na pečenie, varenie (nie elektrické); ražne kovové na použitie v kuchyni; riad (kuchynský -); riad (porcelánový alebo hlinený); rohy na pitie; rošty na opekanie (stojany na -); rozprašovače na voňavky; rozprašovače na voňavky (flakóny); rukavice (leštiace -); rukavice (napínače na -); rukavice pre domácnosť; rukavice záhradnícke; ružice na polievacie kanvy; sekací nôž (kuchynský nástroj); semiš na čistenie; schránky na chlieb; sifónové fľaše na sódovú vodu; sitá pre domácnosť; sklená vlna s výnimkou vlny ako izolačného materiálu; sklené banky (nádoby); sklené gule; sklené nádoby; sklené schránky; sklené vlákna (nite z -) nie na použitie v textilnom priemysle; sklené vlákna s výnimkou vlákien na izoláciu a pre textilný priemysel; sklené vlákna s výnimkou vlákien na textilné účely; sklené zátky; sklenené poháre; sklo (maľované výrobky zo -); sklo ako surovina s výnimkou stavebného skla; sklo na automobilové okná (ako polotovar); sklo obsahujúce jemné elektrické vedenie; smaltované sklo; smaženie (panvice na -); smetiaky, nádoby na odpadky; smetiaky; sochy z porcelánu, terakoty alebo zo skla; soľničky; sošky z porcelánu, terakoty alebo skla; sporiteľničky s výnimkou kovových; stierka (kuchynské predmety); stojany na holiace štetky; stojany na štetky na holenie; stojany na vajíčka; stojany na žehličky; stolové stojany na olej a ocot; striekačky na polievanie kvetov a rastlín; strojček na rezanie (ručný); strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov (kovové-); strúhadlá pre domácnosť; súpravy kuchynského riadu; sušiak na bielizeň; sušiaky na bielizeň; svietniky; šalátové misy; šálky; šejkre, ručné mixéry; škatuľka na desiatu; škatuľka na pečivo (keksy); šľahače pre domácnosť s výnimkou elektrických; šľahače s výnimkou elektrických; špáradlá; špáradlá (držiaky na -); špongie (držiaky na -); špongie na použitie v domácnosti; špongie na umývanie; štetky na decht s dlhou rúčkou; štetky na holenie; štipce na bielizeň; štíty (vývesné -) z porcelánu alebo skla; tabuľové sklo (surovina); tácky (papierové -); taniere; taniere (jednorazové -); tepelnoizolačné nádoby (termosky); teráriá (bytové -); teráriá (bytové skleníky); termosky; termosky na jedlo; tlakové hrnce s výnimkou elektrických; tlakové varáky s výnimkou elektrických; toaletné kufríky s toaletnými potrebami; toaletné pomôcky; toaletný papier (dávkovače -); toaletný papier (zásobníky na kotúčový -); tortové loptky; trojnožka (kuchynská potreba); tyčinky na koktail; tyčové a prstencové vešiaky na uteráky; uhliaky; umelecké diela z porcelánu, terakoty alebo zo skla; umývanie dlážky (handry na -); urny; usne (leštené -); vajíčka (stojany na -); váľky na cesto; vane pranie; vanička na pranie; vaničky (prenosné detské -); vaničky pre vtáky; varešky (kuchynské nástroje); vázy; vedierka (látkové-); vedierka na ľad (na chladenie nápojov); vedrá; vedrá (drevené-); vešiaky na uteráky (prstencové a tyčové -); viacramenné svietniky; vlasy na kefy a štetky; vlna (oceľová -) na čistenie; vlnený odpad na čistenie; vodné irigátory na čistenie zubov a masáž ďasien; vrecká na cukrovinky; výtokové hubice; vývrtky; vyzuváky; záhradnícke rukavice; záchodové kefy; zásobníky na kotúčový toaletný papier; zátky (sklené-); zhášadlá na sviečky; zubné kefky; zubné kefky (elektrické -); zvieratá chované v domácnosti (klietky pre -); zvieratá chované v domácnosti (odpadové nádoby pre -); žľaby pre dobytok; žľaby, korytá pre zvieratá; žľaby, válovy.
21 - Neuvedené
24 - Barchet; bavlnené textílie; behúne na stôl; bielizeň (plátenná -); bielizeň (posteľná -); biliardové súkno; brokáty; bukram (hrubé voskované plátno, najmä knihárske); bytový textil; cestovné prikrývky; čalúnnické látky; damask (tkanina); damask (vzorovaná pretkávaná látka); držiaky na záclony a závesy z textilných materiálov; dverové závesy; džersej (pleteniny); esparto (látka); filtračný materiál (textilný -); flanel; flanel na zdravotnícke účely; flauš; gáza, závoj (textília); hodváb (tkaniny z -); hodvábne tkaniny na tlačové vzory; hrubé plátno; jutová látka; kartún (potlačený -); klobúkové podšívky (textilné -); konopné plátno; konopné tkaniny; krep (textília); krepón (jemná vlnená tkanina); kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; ľanové tkaniny; látky (vlnené-); látky s imitáciou kože; líčidlá (textilné obrúsky na odstraňovanie -); lôžkoviny (bielizeň); marabut (látka); materiál na výrobu ženilky; moleskin (textília); moskyty (siete proti -); mušelín, kartún; nábytok (obloženie -) textilnými látkami; nábytok (poťahy na -); netkané textílie; obliečky na matrace; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; obloženie nábytku textilnými látkami; obrúsky (odličovacie -) (textilné); obrúsky (textilné -); obrúsky (textilné -) na odstraňovanie šminiek; obrusy s výnimkou papierových; obväzovina, riedke plátno na výrobu syra; ozdobné obliečky na vankúše; páperové prikrývky, periny; plachty; plastické materiály (náhradky tkanín); plátna s predkresleným vzorom (vyšívacie -); plátno s kosoštvorcovým vzorom; plátno; plédy; pleteniny (látky); plsť; podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); podšívky (textilné -); podšívky (textilné klobúkové -); pogumovaná tkanina s výnimkou tkaniny na papierové účely; poklopy záchodov (poťahy na -); pokrývky na nábytok z plastov; posteľná bielizeň; posteľné prikrývky; posteľné pokrývky a prikrývky; posteľné pokrývky z papiera; posteľné prikrývky; poťahy na nábytok; poťahy na nábytok z plastických hmôt; poťahy na poklopy záchodov; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); povlaky na vankúše; prikrývky; prikrývky (cestovné -); prikrývky (väčšinou prešívané); prikrývky a pokrývky na posteľ; prikrývky na stôl s výnimkou papierových; pružné tkaniny; rajón (umelý hodváb ako látka); ramia (látka); rúcho (zrebné -), rúcho kajúcnika (látka); rukavice (umývacie-); samolepiaci textil nanášaný teplom; sieťky proti moskytom; sieťovina; sklené vlákna (textílie z -) na použitie v textilnom priemysle; spacie vaky nahrádzajúce prikrývky; stolové textílie; sypkovina; ševioty (vlnené tkaniny); štóly; taft; tapety (textilné -); textil (bytový-); textílie na obuv; textílie neprepúšťajúce plyn na lietajúce balóny; textilné látky; textilné obrúsky (prestieranie); tkaniny na použitie v odevnom priemysle; tkaniny na výrobu bielizne; tkaniny; tlačiace pásy; tyl; umývacie rukavice; uteráky (textilné -); uteráky a utierky na tvár (textilné -); utierky na riad; vankúše (obliečky na -); vlajky; vlajky s výnimkou papierových; vlnené látky; vložky do topánok (látky na -); voskované plátno; vreckovky (textilné -); vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna; výšivky (predkreslené látky na -); vzducholode (plyn neprepúšťacie látky na -); záclonky; zamat; zástavovina (tkanina); zástavy s výnimkou papierových; závesy na sprchu z textilných alebo plastových materiálov; závesy textilné alebo umelohmotné; zefír (tkanina); značky (látkové -).
27 - Automobily (koberčeky do -); dlážky (povrchy); dverové rohožky; gymnastické žnenky; koberce; koberce, koberčeky; koberce, predložky do automobilov; krytiny (podlahové-); kúpeľňové predložky (rohožky); linoleum; lyžiarske svahy ( rohože z tkaných povrazov na -); podlahové krytiny; podlahové krytiny (vinylové -); protišmykové rohože; rohože protišmykové; rohože z tkaných povrazov na lyžiarske svahy; rohožky; stuhy (ozdobné -); tapety papierové; tapety s výnimkou textilných; trávniky (umelé -); trstinové rohože; umelé trávniky; žinenky (gymnastické -). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie