Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1870-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1870-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 26.05.10, 07.11.01, 07.11.10, 27.05.13, 26.11.08, 27.05.19, 27.05.15, 29.01.02, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIREAL s.r.o.; Hlavná 129, 032 02 Závažná Poruba; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2020 10/2020 BA3M
2 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 27.01.2021 02/2021 FB3M
 
POZ 1870-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1870-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.08.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 31.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.08.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.09.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.09.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.09.2020 Typ Interné listy
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.09.2020 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 21.12.2020 Typ Odoslané
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.01.2021 Typ Platba
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.01.2021 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 04.01.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 04.01.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o vrátenie poplatku 04.01.2021 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 08.01.2021 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 08.02.2021 Typ Odoslané
14 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 27.01.2021 Typ Odoslané
15 vnútrospisový list 09.02.2021 Typ Interné listy
POZ 1870-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku