Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1857-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1857-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové dvere; bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové viacbodové bezpečnostné dvere; kovové dverové obloženie; kovové výplne dverí; kovové prahy; kovové dverové rámy a zárubne; dverové zástrčky, západky; kovové zarážky dverí; kovové neelektrické zámky, predovšetkým zámky dverí a ich časti; viacbodové rozvorové mechanizmy zámkov; visacie zámky; mechanické uzamykacie systémy; kovové závory; cylindrické vložky do zámkov; kľúče; bezpečnostné kovové reťaze; kovové čapy; kovové držadlá, rukoväti, kľučky; dverové neelektrické pružiny; kovové rozperky; klopadlá na dvere; kovania na dvere; kovový spojovací materiál; stavebné kovania; kovové nosníky; kovový stavebný materiál; oceľové konštrukcie; neelektrické otvárače a zatvárače dverí; pánty.
19 - Nekovové dvere; nekovové výplne dverí; nekovové dverové prahy a rámy; nekovové bezpečnostné dvere; nekovové protipožiarne dvere; nekovové stavebné konštrukcie.
37 - Inštalácia a montáž mechanických ochranných systémov dverí; montáž, inštalácia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnostných dverí; stavebné činnosti; murovanie; betónovanie zárubní; vylievanie zárubní vystužovacími hmotami; čalúnenie dverí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.15, 27.99.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EXKLUZÍV - bezpečnostné dvere s.r.o.; Žabokreky nad Nitrou 323 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rehák Marek; Stummerova 371/54, Topoľčany; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1857-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 03.10.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1857-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 1857-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku