Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1856-2022
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1856-2022 
(220)  Application Date  20.09.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  26.10.2022 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  32, 33, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Nealkoholické ovocné výťažky; prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholický jablkový mušt; nealkoholické nápoje; ovocné nektáre; nealkoholické aperitívy a koktaily; sirupy na výrobu nápojov a limonád.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické výťažky z ovocia; alkoholické nápoje s ovocím.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 a 33 tohto zoznamu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PIJUR 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ViaJur, s. r. o.; Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur; SK 
(740)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.10.2022 20/2022 BA3M
 
POZ 1856-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 23.09.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1856-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 20.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 03.10.2022 Type Delivered
Plná moc 03.10.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 04.10.2022 Type Internal Letter
POZ 1856-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku