Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1851-2012
(111)  Trademark Number  235382 
(151)  Registration Date  14.08.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.12.2022 
(210)  Application Number  1851-2012 
(220)  Application Date  06.12.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.10.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Vitamínové prípravky; rastlinné výťažky na lekárske použitie; vitamínové a/alebo minerálne prípravky a látky; potravinové doplnky s obsahom vitamínov, hlavne vo forme práškov, toboliek, tabletiek, dražé, piluliek a cukríkov; potravinové doplnky a prísady do potravín zaradené v tejto triede včítane doplnkov obsahujúcich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteíny, stopové prvky, tuky a uhľohydráty. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  HEPAN 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GENERICA spol. s r.o.; Vrbovská č. 39, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  International Registration Number  1157762 
(800)  International Registration Date  28. 12. 2012 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.12.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.10.2013 10/2013 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.10.2014 10/2014 QB3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.06.2018 6/2018 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 10.11.2022 21/2022 ND3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 35804962 1 GENERICA spol. s r.o. nevýlučná 21.08.2014 platná
 
POZ 1851-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 22.01.2013 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.01.2013 166,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 13.08.2013 17,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.04.2014 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.06.2014 20,00 EUR
43 Poplatok za zápis licencie pre MOZ 11.09.2014 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2018 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1851-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.12.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 06.12.2012 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.12.2012 Type Delivered
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.12.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.12.2012 Type Delivered
Plná moc 31.12.2012 Type Delivered
výsledok rešerše 02.01.2013 Type Internal Letter
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 08.01.2013 Type Sent document
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 08.01.2013 Type Sent document
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 24.01.2013 Type Payment
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.01.2013 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.01.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 11.02.2013 Type Delivered
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 28.02.2013 Type Sent document
List z OMPI 01.03.2013 Type Delivered
vyžiadanie poplatku v CHF 04.03.2013 Type Sent document
pokyn na zverejnenie POZ 06.03.2013 Type Internal Letter
List z OMPI 02.04.2013 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 10.05.2013 Type Delivered
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 25.07.2013 Type Delivered
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 15.08.2013 Type Payment
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 20.11.2013 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 24.01.2014 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.01.2014 Type Delivered
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 24.03.2014 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.03.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.04.2014 Type Payment
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 26.05.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.05.2014 Type Delivered
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.06.2014 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 18.07.2014 Type Delivered
Licencia k MOZ 21.07.2014 Type Delivered
Licencia k MOZ 23.07.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 23.07.2014 Type Delivered
Plná moc 23.07.2014 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2014 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 05.09.2014 Type Sent document
43 Poplatok za zápis licencie pre MOZ 12.09.2014 Type Payment
Žiadosť do OMPI o zápis licencie 18.09.2014 Type Sent document
List z OMPI 19.09.2014 Type Delivered
vyžiadanie poplatku v CHF 19.09.2014 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 05.02.2015 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 14.07.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.08.2015 Type Delivered
Plná moc 05.08.2015 Type Delivered
všeobecný referátnik 08.10.2015 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 30.10.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis prechodu 15.02.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prechode 15.02.2018 Type Delivered
Doklad o prechode 15.02.2018 Type Delivered
Generálna plná moc 15.02.2018 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2018 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2018 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 17.05.2018 Type Delivered
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 13.10.2022 Type Sent document
POZ 1851-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.10.2015 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.10.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
3 Prevod majiteľa 27.04.2018 GENERICA spol. s r.o. GALENICA s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.04.2018 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o. BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku