Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1849-2022
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1849-2022 
(220)  Application Date  20.09.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  26.10.2022 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 10, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Kozmetické prípravky; mydlá; esenciálne oleje; čistiace prípravky; pracie prostriedky; voňavkárske výrobky; dezodoranty (parfuméria).
05 - Výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; bylinkové čaje (liečivé nápoje); vitamínové prípravky; kozmetické prípravky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; mydlá s liečivými účinkami; antibakteriálne mydlá.
10 - Masážne prístroje a nástroje; masážne zariadenia na osobné účely; terapeutické posilňovacie zariadenia.
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými, hygienickými, kozmetickými a čistiacimi prípravkami, so zdravotníckymi potrebami, výživovými doplnkami, produktami zdravej výživy, potravinami a nápojmi, čajom, olejmi na kozmetické, lekárske, terapeutické a potravinárske účely; online maloobchodné služby s farmaceutickými, hygienickými, kozmetickými a čistiacimi prípravkami, so zdravotníckymi potrebami, výživovými doplnkami, produktami zdravej výživy, potravinami a nápojmi, čajom, olejmi na kozmetické, lekárske, terapeutické a potravinárske účely; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, hygienickými, kozmetickými a čistiacimi prípravkami, so zdravotníckymi potrebami, výživovými doplnkami, produktami zdravej výživy, potravinami a nápojmi, čajom, olejmi na kozmetické, lekárske, terapeutické a potravinárske účely; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.03.16, 05.05.20, 05.03.13, 01.15.15, 29.01.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  odtiene zelenej 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  KRIAR s.r.o.; Hlinková 683/23, Bytča 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.10.2022 20/2022 BA3M
 
POZ 1849-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.09.2022 106,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1849-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 20.09.2022 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 20.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 28.09.2022 Type Internal Letter
POZ 1849-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku