Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1849-2019
(111)  Trademark Number  251637 
(151)  Registration Date  17.01.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  17.01.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1849-2019 
(220)  Application Date  26.08.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2019 
(450)  Publication of Registration Date  03.03.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  19, 20, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  19 - Dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; drevo (polotovar); preglejka; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; konštrukcie (nekovové); okná (nekovové); dvere (nekovové); žalúzie (nekovové); parkety (parketové podlahy); prenosné stavby (nekovové); tvárne drevo; krídlové okná (nekovové); dosky, latky; stavebné materiály (nekovové); dlažby (nekovové); okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov).
20 - Nábytok; kancelársky nábytok; kovový nábytok; šatníky; taburetky; knižnice (nábytok); police (nábytok); interiérové rolety (nábytok); stolíky pod počítače; vozíky (nábytok); drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; vitríny (nábytok); police; kovové stoly; toaletné stolíky; pohovky; rámy postelí; sofy; kovové sedadlá; písacie stoly; nábytkové police; stolové dosky; vankúše; pracovné stoly; bytové zariadenie (dekoračné predmety); skrinky s umývadlom (nábytok); stoly; pulty; stoličky.
42 - Priemyselné dizajnérstvo; architektonické služby; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; počítačové programovanie; grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); technologické poradenstvo; navrhovanie interiérov; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  foldari 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Javorek Viktor, Mgr. art.; Perlová 7, 040 01 Košice-Juh; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.08.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1849-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1849-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 28.08.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.09.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 05.09.2019 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.09.2019 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.01.2020 Type Sent document
POZ 1849-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku