Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1849-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1849-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 20, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; drevo (polotovar); preglejka; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; konštrukcie (nekovové); okná (nekovové); dvere (nekovové); žalúzie (nekovové); parkety (parketové podlahy); prenosné stavby (nekovové); tvárne drevo; krídlové okná (nekovové); dosky, latky; stavebné materiály (nekovové); dlažby (nekovové); okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov).
20 - Nábytok; kancelársky nábytok; kovový nábytok; šatníky; taburetky; knižnice (nábytok); police (nábytok); interiérové rolety (nábytok); stolíky pod počítače; vozíky (nábytok); drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; vitríny (nábytok); police; kovové stoly; toaletné stolíky; pohovky; rámy postelí; sofy; kovové sedadlá; písacie stoly; nábytkové police; stolové dosky; vankúše; pracovné stoly; bytové zariadenie (dekoračné predmety); skrinky s umývadlom (nábytok); stoly; pulty; stoličky.
42 - Priemyselné dizajnérstvo; architektonické služby; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; počítačové programovanie; grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); technologické poradenstvo; navrhovanie interiérov; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  foldari 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Javorek Viktor, Mgr. art.; Perlová 7, 040 01 Košice-Juh; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1849-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1849-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.09.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 05.09.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1849-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku