Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1837-2015
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1837-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.09.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Borovička s výťažkami z horca, borovička s príchuťou horca. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.01, 25.01.17, 05.07.09, 26.04.98, 26.04.24, 26.04.15, 27.05.24, 27.05.11, 27.01.12, 24.01.08, 02.01.01, 02.01.03, 24.11.05, 26.03.05, 26.03.06, 25.01.10, 24.17.09, 27.07.11, 26.13.99, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.04, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie