Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1819-2019
(111)  Trademark Number  252924 
(151)  Registration Date  17.07.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  17.07.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1819-2019 
(220)  Application Date  22.08.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.04.2020 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 19 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Kovové bazény (stavebné konštrukcie); kovové nádrže.
19 - Nekovové bazény (stavebníctvo); konštrukčné materiály (nekovové). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Vantage pool 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Compass Europe s.r.o.; Poľná 4, 903 01 Senec; SK 
(740)  Attorney(s)  Chmura Jozef, JUDr.; Zvonárska 8, 040 01 Košice; SK 
(800)  International Registration Number  1523804 
(800)  International Registration Date  26. 02. 2020 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.08.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2020 04/2020 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.05.2020 05/2020 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2020 09/2020 FG3M
 
POZ 1819-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1819-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.08.2019 Type Delivered
1a Sprievodný list 22.08.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.08.2019 Type Delivered
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 26.08.2019 Type Delivered
3a Plná moc 26.08.2019 Type Delivered
4 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 04.09.2019 Type Sent document
5 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 04.09.2019 Type Sent document
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.09.2019 Type Payment
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.09.2019 Type Payment
8 výsledok rešerše 10.09.2019 Type Internal Letter
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 25.09.2019 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 22.11.2019 Type Delivered
12 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 26.02.2020 Type Sent document
13 vyžiadanie poplatku v CHF 27.02.2020 Type Sent document
14 pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2020 Type Internal Letter
15 Notifikácia z OMPI 09.04.2020 Type Delivered
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.07.2020 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.03.2021 Type Delivered
17a Osvedčovacia doložka 12.03.2021 Type Delivered
17b Plná moc 12.03.2021 Type Delivered
17c Osvedčovacia doložka 12.03.2021 Type Delivered
17d Plná moc 12.03.2021 Type Delivered
18 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 08.04.2021 Type Sent document
POZ 1819-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku