Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1817-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1817-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Vodka. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.15, 06.01.02, 26.01.14, 02.01.03, 26.05.06, 26.05.09, 26.05.08, 27.05.02, 27.01.11, 26.01.19, 26.11.08, 27.05.15, 27.05.11, 29.01.04, 29.01.01, 26.05.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, strieborná, červená, sivá, biela, tyrkysová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ST. NICOLAUS - trade, a.s.; Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, s. r. o.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2020 10/2020 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 28.04.2021 8/2021 XA3M
 
POZ 1817-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2020 96,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.12.2020 25,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.01.2021 50,00 EUR
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.01.2021 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1817-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 21.08.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.08.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.08.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 09.09.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 09.09.2020 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odôvodnenie námietok 07.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.12.2020 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.12.2020 Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 21.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 21.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 21.12.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 12.01.2021 Typ Odoslané
rozhodnutie o prerušení konania 12.01.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.01.2021 Typ Doručené
Generálna plná moc 14.01.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 19.01.2021 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 19.01.2021 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 22.01.2021 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 22.01.2021 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 25.01.2021 Typ Odoslané
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.02.2021 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 08.02.2021 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 11.03.2021 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
POZ 1817-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku