Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1809-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1809-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  2019-170 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.02.2019 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  LI 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Aplikačný softvér pre mobilné telefóny; aplikačný softvér pre bezdrôtové zariadenia; softvér na spoluprácu; počítačový aplikačný softvér pre mobilné telefóny; počítačový aplikačný softvér na streamovanie audiovizuálneho mediálneho obsahu cez internet; počítačový hardvér; softvér na spracovanie údajov; uložené počítačové programy; uložený počítačový softvér; počítačové programy na prístup k online databázam, ako aj na prezeranie a rešeršovanie v online databázach; softvér; softvérové aplikácie na stiahnutie pre počítače; počítačový softvér na odhadovanie nákladov; počítačové programy na stiahnutie z internetu; počítačový softvér na analýzu trhových informácií; počítačový softvér na autorizáciu prístupu k databázam; počítačový softvér na prenos údajov medzi počítačmi prostredníctvom lokálnej siete; počítačový softvér na tvorbu dynamických webových stránok; počítačový softvér na tvorbu prehľadávateľných databáz informácií a údajov; počítačový softvér na správu databáz; počítačový softvér pre elektronické informačné tabule; počítačový softvér na skenovanie obrázkov a dokumentov; počítačový softvér na zostavovanie údajov o polohe; počítačový softvér na spracovanie údajov o polohe; počítačový softvér na prenos údajov o polohe; počítačový softvér na časové ovládanie; počítačový softvér na použitie pri kontrole prístupu k počítačom; počítačový softvér pre mobilné vreckové digitálne elektronické zariadenia a iné spotrebné elektronické zariadenia; počítačový softvér v oblasti elektronického publikovania; počítačový softvér na umožnenie vyvolania údajov; počítačový softvér na umožnenie telekonferencií, videokonferencií a služieb videotelefonovania; počítačový softvér, ktorý umožňuje poskytovanie informácií cez internet; počítačový softvér na vyhľadávanie údajov; zariadenia na streamovanie mediálneho obsahu cez miestne bezdrôtové siete; počítačový softvér na správu dokumentov; softvérové aplikácie na stiahnutie určené na použitie s mobilnými zariadeniami; softvér pre počítačové hry, ktorý je možné stiahnuť z globálnej počítačovej siete a prostredníctvom bezdrôtových zariadení; mobilné aplikácie na stiahnutie na správu údajov; mobilné aplikácie na stiahnutie na správu informácií; mobilné aplikácie na stiahnutie na prenos informácií; počítačový hardvér; počítačový hardvér; návody na obsluhu v elektronickom formáte; interaktívny počítačový softvér; interaktívny počítačový softvér na poskytovanie navigačných a cestovných údajov; mobilné aplikácie na objednávanie taxíkov; mobilné dátové zariadenia; digitálne nahrávky; softvér a softvérové aplikácie pre mobilné zariadenia; softvér na vyhľadávanie a získavanie informácií v počítačovej sieti; softvér pre tabletové počítače; zariadenia na monitorovanie postupov; bezdrôtové komunikačné zariadenia; zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia na zaznamenávanie údajov; zariadenia na reprodukciu údajov; zariadenia na prenos údajov; aplikačný softvér pre služby sociálnych sietí prostredníctvom internetu; komparátory; databázy; počítačový hardvér na zostavovanie údajov o polohe; počítačový softvér pre vyhľadávače; počítačový softvér na online využívanie sociálnych sietí; počítačový softvér na použitie ako programovacie rozhranie [api]; počítačový softvér na vyhľadávanie a získavanie údajov; počítačový softvér pre vyhľadávače; elektronické databázy; softvér na hĺbkovú analýzu údajov; softvér na cielené vyhľadávanie údajov; softvér na spracovanie údajov; elektronicky zaznamenané údaje; stiahnuteľné elektronické bulletiny; dátové komunikačné prijímače; elektronické dátové nosiče; stiahnuteľné elektronické publikácie; stiahnuteľné elektronické publikácie; elektronické publikácie uložené na počítačových médiách; zariadenia na spracovanie údajov v reálnom čase; zaznamenané súbory; počítačový softvér pre vyhľadávače; softvér na stvárnenie online reklamy na webových stránkach; softvér na integráciu online reklamy na webových stránkach; softvér na prenájom reklamných plôch na webových stránkach; softvér na analýzu podnikových údajov; prenosové trubice; týždenné publikácie sťahované v elektronickej podobe z internetu; informácie na stiahnutie v súvislosti s cestovaním, letmi, trajektmi, železničnou dopravou, autobusovou dopravou, zájazdmi, prenájmom automobilov, balíkom cestovných služieb, prehliadkami a ubytovaním; mobilné aplikácie v súvislosti s cestovaním, letmi, trajektmi, železničnou dopravou, autobusovou dopravou, zájazdmi, prenájmom automobilov, balíkom cestovných služieb, prehliadkami a ubytovaním; mobilné aplikácie v súvislosti s porovnávaním cien zájazdov; mobilné aplikácie s používateľskými hodnoteniami hotelov a ubytovania; aplikácie na scraping obrazovky; počítačový softvér pre aplikácie na scraping obrazovky; počítačový softvér pre aplikácie na porovnávanie cien; počítačový softvér na overovanie cien; počítačový softvér na integráciu údajov z webových služieb; počítačový softvér na extrahovanie údajov a taríf z internetových stránok; cestovný sprievodca [na stiahnutie]; sprievodca hotelmi a ubytovaním [na stiahnutie]; sprievodca letiskami [na stiahnutie]; softvér na plánovanie ciest; aplikácia na porovnávanie cien; mobilné aplikácie na hodnotenia používateľov; softvérové aplikácie na plánovanie ciest; softvér na porovnávanie cien; mobilné aplikácie na plánovanie ciest; stiahnuteľné aplikácie na porovnávanie cien; aplikačný softvér pre stolové počítače, notebooky, mobilné telefóny, vreckové počítače, prenosné prehrávače médií a mobilné zariadenia na poskytovanie hodnotení a odporúčaní pre udalosti, bary, reštaurácie, hotely a miestne atrakcie; aplikačný softvér pre stolové počítače, notebooky, mobilné telefóny, vreckové počítače, prenosné prehrávače médií a mobilné zariadenia na poskytovanie hodnotení a odporúčaní pre letecké spoločnosti, online cestovné kancelárie, ubytovanie, poskytovatelia rezervácií ubytovania, trajekty, vlaky, požičovne áut, okružné plavby, parkovanie na letiskách pri balíku cestovných služieb, transfery z letísk, destinácie, cestovné produkty, služby v oblasti cestovného ruchu a cestovné poistenie; navádzacie zariadenia; aplikačný softvér pre mobilné telefóny; mobilné aplikácie; softvér pre mobilné zariadenia; počítačový aplikačný softvér pre mobilné telefóny; softvérové aplikácie na stiahnutie; počítačové programy na stiahnutie; softvér na stiahnutie z internetu; stiahnuteľný aplikačný softvér pre smartfóny; stiahnuteľný počítačový softvér na prenos údajov; poukážky na mobilné zariadenia na stiahnutie; softvér pre mobilné telefóny; počítačové softvérové platformy pre sociálne siete; softvér pre desktopové publikovanie; stiahnuteľný aplikačný softvér na porovnávanie cien leteniek a zájazdov; softvér na stiahnutie, ktorý umožňuje prístup k nástroju na porovnávanie cien v súvislosti s cestovaním; softvér na stiahnutie pre nástroje na porovnávanie cien v súvislosti s cestovaním; aplikačný softvér pre nástroje na porovnávanie cien v súvislosti s cestovaním; aplikačný softvér umožňujúci používateľom prístup na online webovú stránku, ktorá umožňuje používateľom poskytovať svoje názory, hodnotenia, rebríčky, recenzie a odporúčania týkajúce sa všetkých tém súvisiacich s cestovaním; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom poskytovať svoje názory, hodnotenia, rebríčky, recenzie a odporúčania týkajúce sa turistických destinácií, leteckých spoločností, online cestovných kancelárií, poskytovateľov služieb prenájmu automobilov, prevádzkovateľov požičovní automobilov, poskytovateľov rezervácií ubytovania, hotelov a ubytovania, barov, reštaurácií, udalostí, zájazdov a prehliadok, múzeí, miestnych atrakcií, miest konania hudobných a iných podujatí, divadiel, hotelových reťazcov, poskytovateľov rezervácií trajektov, prevádzkovateľov trajektov, poskytovateľov rezervácií železničnej prepravy, prevádzkovateľov železníc, poskytovateľov rezervácií okružných plavieb, organizátorov okružných plavieb, transferov z letiska, autobusových spoločností, poskytovateľov rezervácií autobusovej prepravy, poskytovateľov cestovného poistenia a iných spoločností v súvislosti s cestovaním; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom prístup, prezeranie a vyhľadávanie názorov, hodnotení, rebríčkov, recenzií a odporúčaní používateľov v súvislosti s cestovaním; mobilné aplikácie na stiahnutie, ktoré inzerentom umožňujú spravovať reklamu v globálnej sieti; aplikačný softvér, ktorý inzerentom umožňuje spravovať reklamu v globálnej sieti; aplikačný softvér, ktorý umožňuje partnerom a pridruženým spoločnostiam spravovať odporúčania v globálnej sieti; aplikačný softvér, ktorý zobrazuje štatistické a výkonnostné informácie týkajúce sa reklamy, konverzných kurzov, ceny za kliknutie, ceny za nákup, ďalšie informácie v súvislosti s reklamou, informácie o účte a fakturácii; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom zobrazovať štatistické a výkonnostné informácie týkajúce sa reklamy, miery konverzie, ceny za kliknutie, ceny nákupu, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; aplikačný softvér, ktorý umožňuje inzerentom monitorovať štatistické a výkonnostné informácie týkajúce sa reklamy, miery konverzie, ceny za kliknutie, ceny za nákup, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom monitorovať štatistické a výkonnostné informácie týkajúce sa predaja, miery konverzie, ceny za kliknutie, ceny za nákup, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; mobilné aplikácie na plánovanie ciest; softvér na stiahnutie na plánovanie ciest; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať a porovnávať ponuky v oblasti cestovania; aplikačný softvér na ukladanie, kompilovanie, správu, filtrovanie a prístup k súkromným informáciám; aukčný softvér na stiahnutie obsahujúci cestovné lístky, ponuky v oblasti cestovania, cestovné potreby a služby v oblasti cestovného ruchu; softvér na stiahnutie na vyhľadávanie, porovnávanie a rezervovanie ponúk v oblasti cestovania; aplikačný softvér, ktorý umožňuje filtrovať výsledky vyhľadávania letov a cien leteniek na základe ceny, odletových a cieľových letísk, času príletu a odletu, leteckých spoločností, cestovných kancelárií; dĺžky cesty, počtu medzipristátí, cestovnej triedy, poplatkov za kreditné karty a platobné systémy, počtu povolených kusov batožiny a ďalších dostupných informácií a parametrov; aplikačný softvér, ktorý umožňuje filtrovať výsledky vyhľadávania hotelov a ubytovania na základe nákladov, údajov, kategórie ubytovania, typu ubytovania, hodnotenia hviezdičkami, izieb, dostupných služieb, funkcií ubytovania, hotelového reťazca, predmetu, hodnotení a recenzií používateľov a ďalších dostupných informácií a parametrov; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup na trhovisko, ktoré používateľom umožňuje nakupovať, predávať a vymieňať si cestovné rezervácie, ponuky v oblasti cestovania, tovary a služby súvisiace s cestovaním; aplikačný softvér pre stolové počítače, notebooky, mobilné telefóny, vreckové počítače, prenosné prehrávače médií a mobilné zariadenia, ktorý používateľom umožňuje vyhľadávať a porovnávať ponuky súvisiace s leteckou dopravou; aplikačný softvér pre stolové počítače, notebooky, mobilné telefóny, vreckové počítače, prenosné prehrávače médií a mobilné zariadenia, ktorý používateľom umožňuje rezervovať ponuky súvisiace s leteckou dopravou; aplikačný softvér, ktorý používateľom stolných počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení umožňuje vyhľadávať a porovnávať ponuky súvisiace s cestovaním; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom porovnávať ceny leteniek s cestovným za prepravu autobusom, cestovným v železničnej doprave, cenami za prenájom a spoločné využívanie automobilov (carsharing), cenami za trajekt, cestovným za prepravu autobusom a vlastnou dopravou; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k vyhľadávaciemu nástroju, ktorý umožňuje používateľom porovnávať ponuky v oblasti cestovania na mape; aplikačný softvér, ktorý zobrazuje historické a predpokladané ceny leteniek; aplikačný softvér, ktorý zobrazuje historické a predpokladané ceny ubytovania, ceny za prenájom automobilov, cestovné v železničnej doprave, ceny trajektov, ceny okružných plavieb, cestovné za prepravu autobusom; aplikačný softvér, ktorý poskytuje odkazy na cestovné informácie; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup na trhovisko pre predaj ponúk v oblasti cestovania; aplikačný softvér, ktorý poskytuje vyhľadávací nástroj, ktorý umožňuje používateľom porovnávať ceny leteniek s cestovným za prepravu autobusom, cestovným v železničnej doprave, cenami za prenájom a spoločné využívanie automobilov (carsharing), cenami za trajekt, cestovným za prepravu autobusom a vlastnou dopravou; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom porovnávať ponuky v oblasti cestovania na mape; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať a porovnávať ponuky na cestovanie leteckou dopravou; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom rezervovať ponuky na cestovanie leteckou dopravou; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať a porovnávať ponuky ubytovania; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom rezervovať ponuky ubytovania; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky požičovní automobilov; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k výsledkom vyhľadávania v súvislosti s cestovaním; webový softvér, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky vlakového spojenia; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky vlakového spojenia; aplikačný softvér, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky v oblasti cestovania; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k internetovým adresárom v súvislosti s cestovaním; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k adresárom, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ceny leteniek na základe odletových a cieľových letísk, ceny, času príletu a odletu, leteckých spoločností, cestovných kancelárií, dĺžky cesty, počtu medzipristátí, cestovnej triedy, poplatkov za kreditné karty a platobné systémy, počtu povolených kusov batožiny, recenzií a hodnotení používateľov a ďalších dostupných informácií a parametrov; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k adresárom, ktoré umožňujú používateľom prezerať, triediť a filtrovať ponuky ubytovania na základe ceny, údajov, kategórie ubytovania, typu ubytovania, hodnotenia hviezdičkami, izieb, dostupných služieb, funkcií ubytovania, hotelového reťazca, predmetu, hodnotení a recenzií používateľov a ďalších dostupných informácií a parametrov; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k adresárom, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ponuky požičovní automobilov; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k online adresárom, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ponuky v oblasti cestovania; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k adresárom týkajúcim sa cestovania s cestovnými ponukami a ďalšími informáciami; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k ovládacím panelom, ktoré umožňujú inzerentom prezerať štatistické a výkonnostné informácie týkajúce sa reklamy, miery konverzie, ceny za kliknutie, ceny nákupu, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k ovládacím panelom, ktoré umožňujú používateľom prezerať štatistické a výkonnostné informácie týkajúce sa reklamy, miery konverzie, ceny za kliknutie, ceny nákupu, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; aplikačný softvér, ktorý poskytuje prístup k partnerskému sieťovému softvéru; softvér umelej inteligencie na porovnávanie cien v oblasti leteckej dopravy a dopravy; softvér umelej inteligencie na porovnávanie cien v súvislosti s cestovaním; softvér umelej inteligencie na vyhľadávanie a rezerváciu leteniek; softvér umelej inteligencie na vyhľadávanie a rezerváciu vlakov, autobusov a trajektov; softvér umelej inteligencie na vyhľadávanie a rezerváciu ubytovania; softvér umelej inteligencie na vyhľadávanie a rezerváciu parkovacích miest a letiskových transferov na letiskách; softvér umelej inteligencie na vyhľadávanie a rezerváciu prenajatých vozidiel a spoločne využívaných automobilov; softvér umelej inteligencie na prehliadanie leteniek, vlakových cestovných lístkov, autobusových sadzieb, trajektových cestovných lístkov, cien nocľahov, cien za prenájom a spoločné využívanie automobilov (carsharing); softvér umelej inteligencie na vyhľadávanie cestovného poistenia; softvér pre umelú inteligenciu; softvér umelej inteligencie a softvér strojového učenia; software pre rozpoznávanie hlasu; rečový procesor; kódovače ovládané hlasom; zariadenia na rozpoznávanie hlasu; biometrické systémy rozpoznávania hlasu; zariadenia na spracovanie hlasu; digitálne hlasové rekordéry; stiahnuteľný aplikačný softvér pre smartfóny; softvérové aplikácie na stiahnutie pre počítače; aplikačný softvér pre mobilné telefóny; webový aplikačný softvér; podnikový softvér; softvérové aplikácie na stiahnutie; stiahnuteľný aplikačný softvér pre smartfóny; počítačový softvér na použitie a databázovú integráciu; webové aplikácie a serverový softvér.
35 - Marketing v súvislosti s cestovaním; zostavovanie informačných adresárov na obchodné a reklamné účely; počítačom podporované zostavovanie adresárov zákazníkov; prieskum trhu; obchodné analytické, výskumné a informačné služby; poskytovanie informácií o obchodných a podnikových záležitostiach z online databáz; služby v oblasti prieskumu trhu v súvislosti s vernosťou zákazníkov; zostavovanie reklám; indexovanie webových stránok na obchodné a reklamné účely; bannerová reklama; zostavovanie údajov pre tretie strany; zostavovanie a analýza informácií a údajov v súvislosti s podnikovým riadením; zostavovanie obchodných adresárov; zostavovanie zoznamov adries; zostavovanie obchodných informácií; vytvorenie informačného registra; zostavovanie indexovaných adries; zostavovanie štatistických informácií; zostavovanie matematických údajov; evidencia údajov [kancelárske práce] v počítačových databázach; zber obchodných informácií; zostavovanie, tvorba a šírenie reklamných materiálov; zostavovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie online obchodných adresárov; zostavovanie štatistík týkajúcich sa reklamy; počítačom podporované zostavovanie zoznamov objednávok; zostavovanie a systematizácia informácií v databázach; zostavovanie reklamy na použitie na webových stránkach; zostavovanie obchodných zoznamov na publikovanie na internete; zostavovanie a poskytovanie cenových a štatistických informácií o obchode a živnosti; zostavovanie adresárov na publikovanie v globálnej počítačovej sieti alebo na internete; podniková správa vernostných programov pre zákazníkov, prémiových alebo propagačných programov; organizácia, implementácia a monitorovanie vernostných programov a bonusových programov; organizácia, implementácia a monitorovanie bonusových a vernostných programov; propagačné marketingové služby využívajúce audiovizuálne médiá; reklama pre odvetvie cestovného ruchu; organizovanie súťaží na reklamné účely; propagácia tovaru a služieb od online poskytovateľov prostredníctvom prehľadávateľného online sprievodcu; propagácia [reklama] na cestovanie; propagácia tovaru a služieb tretích strán prostredníctvom distribúcie tlačových materiálov a súťaží na reklamné účely; propagácia tovaru a služieb prostredníctvom sponzorstva; organizácia žrebovaní na reklamné účely; propagačná činnosť a reklama; reklama na predaj tovaru a služieb tretích strán prostredníctvom reklamných podujatí; reklama v elektronických médiách a najmä na internete; elektronické obchodné služby, menovite spotrebiteľské poradenstvo prostredníctvom telekomunikačných sietí na reklamné a predajné účely; sprostredkovanie reklamného priestoru v elektronických médiách; online reklama pre tretie strany prostredníctvom elektronických komunikačných sietí; reklama vrátane online reklamy prostredníctvom počítačovej siete; organizovanie a realizácia internetových aukcií; realizácia online aukcií cez internet; služby porovnávania cien; hodnotenia porovnania cien týkajúce sa ubytovania; služby porovnávania cien poskytované online; poradenstvo v súvislosti s vyhľadávaním sponzorov; reklama tovaru a služieb tretích strán prostredníctvom programov so zľavovými kartami; zostavovanie a systematizácia elektronicky prenášaných údajov; poskytovanie informácií o obchodných záležitostiach prostredníctvom počítačovej databázy; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; aktualizácia reklamných informácií v počítačovej databáze; reklamné a marketingové služby poskytované prostredníctvom blogov; aktualizácia obchodných informácií v počítačových databázach; umiestňovanie inzercie; reklama prostredníctvom mobilnej telefónnej siete; správa motivačných a bonusových programov na podporu predaja tovaru a služieb tretích strán; reklama na internete pre tretie strany; distribúcia reklamných, marketingových a propagačných materiálov; služby reklamnej agentúry; reklama pre tretie strany; reklama prostredníctvom databáz; internetová reklama; reklama na komerčné webové stránky; reklama propagujúca elektronický obchod; reklama súvisiaca s dopravným priemyslom; zostavovanie reklám pre internet; počítačom podporovaná reklama; písanie textov na reklamné účely; affiliate marketing; sprostredkovanie reklamných zmlúv pre tretie strany; organizácia a realizácia marketingových podujatí; organizovanie a realizácia reklamných a propagačných podujatí; organizovanie prezentácií na reklamné účely; reklama na nehnuteľnosti; reklama na knihy; reklama na hotely; reklamné služby v oblasti predaja tovaru; audiovizuálna reklama pre spoločnosti; marketing prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií týkajúcich sa reklamy; reklamné služby prostredníctvom grafiky; digitálne reklamné služby; priamy marketing; publikovanie reklamy pre tretie strany; revízia reklamných textov; event marketing; návrh analýzy predaja; marketing v súvislosti s financovaním; návrh reklamných prostriedkov; písanie reklamných textov na reklamné a propagačné účely; podpora predaja tovaru a služieb tretích strán prostredníctvom správy predajných a propagačných prémiových programov formou zľavových kupónov; databázový marketing; poskytovanie informácií v oblasti reklamy; vyhľadávanie údaje v počítačových súboroch pre tretie strany; spracovanie údajov, kancelárske práce v oblasti dopravy; zber, zostavovanie a systematizácia údajov v počítačových databázach na obchodné účely; online aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; tvorba reklamných brožúr; online reklama; vyjednávanie zmlúv o reklame; sprostredkovanie reklamy; správa súborov pomocou počítača; marketing v oblasti reštaurácií; reklama v časopisoch; vydávanie reklamných letákov; publikovanie a aktualizácia reklamných textov; pay per click (ppc) reklama; umiestňovanie reklám pre tretie strany; plánovanie marketingových stratégií; správa internetových komunít; zostavovanie zoznamov adries na priamu poštovú reklamu okrem predaja; zostavovanie obchodných údajov; tvorba marketingových plánov; audiovizuálne prezentácie na reklamné účely; prezentácia spoločností na internete a iných médiách; propagácia tovaru a služieb tretích strán prostredníctvom sprostredkovateľov sponzorov, ktorí spájajú svoje výrobky a služby so športovými súťažami; služby v oblasti uvádzania výrobkov na trh, marketing; tlačená reklama; výroba videokaziet, videodiskov a audiovizuálnych nahrávok na podporu predaja; reklama tovaru a služieb tretích strán prostredníctvom systémov vernostných kariet; reklama na špeciálne podujatia; reklama na hudobné koncerty; reklama na poisťovacie služby v zastúpení tretích strán; propagácia športových súťaží a podujatí; podpora predaja; podpora predaja, reklama a marketing prostredníctvom online webových stránok; online publikovanie propagačných materiálov; publikovanie propagačných materiálov a reklamných textov; marketingové služby v súvislosti s vyhľadávacími nástrojmi; optimalizácia vyhľadávacích nástrojov; vyhľadávanie sponzorov; reklama s odozvou; rozmnožovanie reklamných materiálov; propagačné služby v miestach predaja alebo v predajniach pre tretie strany; podpora predaja prostredníctvom audiovizuálnych médií; optimalizácia návštevnosti webovej stránky; aktualizácia reklamných materiálov; televízna reklama; administratívne spracovanie objednávok telefónom alebo počítačom; sprostredkovanie predplatenia internetových služieb; sprostredkovanie predplatného elektronických časopisov; sprostredkovanie predplatného publikácií tretích strán; počítačom podporovaný príjem objednávok; sprostredkovanie služieb prostredníctvom kupónov pre tretie strany [podpora predaja]; elektronické spracovanie objednávok; tvorba cenových ponúk na tovary alebo služby; poskytovanie online trhoviska pre kupujúcich a predávajúcich tovaru a služieb; poskytovanie informácií v oblasti spotrebného tovaru; služby v oblasti analýzy cien; sprostredkovanie predplatného elektronických časopisov pre tretie strany; služby manažmentu predaja, marketing; služby objednávania pre veľkoobchod; zostavovanie rôznych telekomunikačných služieb pre tretie strany na uľahčenie porovnania a nákupu týchto služieb; zostavovanie rôznych poisťovacích služieb pre klientov na uľahčenie porovnania a nákupu týchto služieb; telemarketing; zostavovanie zoznamov potenciálnych zákazníkov; zostavovanie štatistických obchodných údajov; poradenstvo pri tvorbe podnikových štatistík; správa finančných dokumentov; počítačom podporované prieskumy v oblasti obchodu; poskytovanie informácií týkajúcich sa obchodných a podnikových záležitostí prostredníctvom internetu; vykonávanie spotrebiteľských prieskumov; poskytovanie informácií týkajúcich sa obchodných a podnikových záležitostí, poskytovanie informácií o marketingových alebo demografických údajoch; tvorba hospodárskych prognóz; poskytovanie adresára webových stránok tretích strán na umožňovanie obchodných transakcií; zhromažďovanie a zostavovanie tematických tlačových článkov; vytvorenie správ o trhu a prieskumov trhu; poskytovanie informácií a tvorba expertných posudkov na spoločnosti a podniky; tvorba znaleckých posudkov v súvislosti s obchodnými záležitosťami; tvorba spotrebiteľských prieskumov; poskytovanie štatistických obchodných informácií v oblasti lekárskych záležitostí; poskytovanie obchodných a podnikových informácií súvisiacich s podnikaním; poskytovanie informácií o obchodných záležitostiach v oblasti sociálnych médií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webovej stránky; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom adresára na internete; informačné a poradenské služby týkajúce sa taríf; prieskumné služby v obchodných záležitostiach; tvorba analýz predaja; tvorba posudkov na hospodárske účely; poskytovanie informácií v súvislosti s aktualizáciou a údržbou údajov v databázach; informácie a poradenstvo pre spotrebiteľov pri výbere produktov, ktoré majú byť zakúpené; vykonávanie prieskumov trhu zahŕňajúcich prieskum verejnej mienky; analýza verejného vnímania reklamy; prieskum trhu pomocou počítačovej databázy; prieskumy verejnej mienky; tvorba cenových posudkov; tvorba stanovísk k zisku; tvorba prieskumov verejnej mienky; výskum verejnej mienky; analýzy prieskumov trhu; vykonávanie prieskumov trhu prostredníctvom telefónu; služby v oblasti prieskumu trhu v súvislosti s návykmi pri používaní internetu; prieskum trhu a trhové analýzy; online služby zásielkového obchodu v súvislosti s kuframi a cestovnými taškami; maloobchodné služby v súvislosti s batožinou; veľkoobchodné služby v súvislosti s batožinou; prieskum trhu na účely zhromažďovania informácií o televíznych divákoch; prieskum trhu na účely zhromažďovania informácií o čitateľoch publikácií; podnikové hospodárske poradenstvo v súvislosti so spracovaním údajov; poradenstvo v súvislosti s analýzou nákupných zvykov a potrieb spotrebiteľov poskytované prostredníctvom senzorických, kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov; zber údajov; zber a systematizácia obchodných údajov; reklama v súvislosti s prepravou a doručovaním; distribúcia reklamných materiálov, letákov, prospektov, tlačovín, vzoriek; priama poštová reklama; reklama na tovary iných poskytovateľov na účel pohodlného prezerania a porovnávania tovaru týchto poskytovateľov spotrebiteľom; reklama na tovary iných poskytovateľov na účel pohodlného prezerania a porovnávania tovaru týchto poskytovateľov spotrebiteľom; poradenstvo v súvislosti s reklamou; služby v súvislosti so zberom štatistických údajov; služby v súvislosti so zostavovaním štatistických údajov; počítačom podporované poskytovanie informácií týkajúcich sa obchodných záležitostí; elektronické spracovanie údajov, kancelárske práce; propagačné služby, podpora predaja pre tretie strany; poskytovanie informácií a poradenstva spotrebiteľom pri výbere výrobkov a služieb na komerčné účely; poskytovanie informácií týkajúcich sa obchodných záležitostí prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo internetu; služby podnikového poradenstva; služby v súvislosti s vernostnými, motivačnými a bonusovými programami pre zákazníkov; internetová reklama; reklama, marketing a podpora predaja; reklama; online reklama v počítačovej sieti; propagácia tovaru a služieb tretích strán; vernostné služby pre zákazníkov na obchodné, propagačné a/alebo reklamné účely; šírenie reklamy pre tretie strany prostredníctvom internetu; propagácia tovaru a služieb od online poskytovateľov prostredníctvom prehľadávateľného online sprievodcu; vyhľadávanie údaje v počítačových súboroch pre tretie strany; hodnotenia porovnania cien týkajúce sa ubytovania; služby porovnávania cien poskytované online; poskytovanie online porovnania finančných služieb; reklamné služby poskytovaním prehľadávateľného online reklamného sprievodcu zameraného na tovar a služby iných online poskytovateľov na internete; zostavovanie rôznych poisťovacích služieb pre klientov na uľahčenie porovnania a nákupu týchto služieb; reklama na tovary iných poskytovateľov na účel pohodlného prezerania a porovnávania tovaru týchto poskytovateľov spotrebiteľom; zostavovanie rôznych telekomunikačných služieb pre tretie strany na uľahčenie porovnania a nákupu týchto služieb; vyhľadávanie sponzorov; marketingové služby v súvislosti s vyhľadávacími nástrojmi; poskytovanie online vyvolávateľného propagačného sprievodcu; reklamné služby poskytovaním prehľadávateľného online reklamného sprievodcu zameraného na tovar a služby iných online poskytovateľov na internete; zostavovanie a systematizácia údajov v databázach; poskytovanie informácií o obchodných záležitostiach prostredníctvom počítačovej databázy; zber obchodných informácií; zostavovanie údajov pre tretie strany; počítačom podporovaná verifikácia údajov, spracovanie údajov; zostavovanie a systematizácia údajov v počítačových databázach; správa súborov pomocou počítača; zostavovanie údajov pre tretie strany; služby v súvislosti so zadávaním údajov; zadávanie údajov; vyhľadávanie údajov; prepis údajov; poskytovanie informácií súvisiacich s obchodným záležitostiam; vyhodnotenie údajov z prieskumu trhu; správa a zostavovanie údajov v počítačových databázach; analýza údajov z prieskumu trhu; zber údajov z prieskumom trhu; počítačom podporované vyhľadávanie, vyhľadávanie informácií v súlade s údajmi z prieskumu trhu; poskytovanie informácií týkajúcich sa obchodných záležitostí, a to aj prostredníctvom internetu, káblovej siete alebo iných foriem prenosu údajov; tvorba obchodných štatistík; registrácia písomnej komunikácie a údajov; sprostredkovanie predplatného databázových služieb v súvislosti s telekomunikáciami; štatistické vyhodnotenie marketingových údajov; systematizácia údajov v počítačových databázach; poskytovanie informácií v súvislosti s porovnávaním cien hotelov; reklamné a marketingové služby poskytované prostredníctvom sociálnych médií; poskytovanie informácií o obchodných záležitostiach v oblasti sociálnych médií; poskytovanie marketingových informácií v oblasti sociálnych médií; zber, aktualizácia a údržba údajov v databázach [kancelárske práce]; zostavovanie a systematizácia údajov v počítačových databázach pre podniky; reklama pre odvetvie cestovného ruchu; analýza údajov a informácií; aktualizácia údajov a informácií; získavanie informácií z databáz; získavanie informácií zo súborov vyrovnávacej pamäte; služby porovnávania cien v oblasti leteckej dopravy; služby porovnávania cien v oblasti cestovania; služby porovnávania cien v oblasti hotelov, ubytovní, penziónov (nocľah a raňajky), ubytovaní, kempingov a súkromných domov; služby porovnávania cien v oblasti prenájmu automobilov; služby porovnávania cien v súvislosti s parkovaním na letisku; služby porovnávania cien v oblasti letiskových transferov; elektronická distribúcia informácií a štatistických údajov v súvislosti s cestovaním; poskytovanie štatistických údajov v súvislosti s cestovaním; poskytovanie informácií a štatistických údajov v súvislosti s preferenciami cestujúcich; elektronická distribúcia reklamných materiálov a informácií; elektronická distribúcia informácií a reklamných materiálov v súvislosti s letmi a leteckou dopravou; poskytovanie služieb porovnávania cien prostredníctvom internetu v oblasti cien leteniek a hotelov; poskytovanie online trhoviska pre kupujúcich a predávajúcich tovaru a služieb; poskytovanie spotrebiteľských informačných služieb a odporúčaní pre produkty a služby v oblasti cestovného ruchu; reklamné služby v súvislosti so službami párovania sietí pre cestovné kancelárie na spájanie inzerentov s webovými stránkami; zber a systematizácia informácií; počítačom podporované finančné dátové služby; služby porovnávania cien; služby online reklamnej siete na spájanie inzerentov a poskytovateľov webových stránok; propagácia tovaru a služieb tretích strán prostredníctvom reklamy na internetových stránkach; porovnanie cien hodnotenie letov; porovnanie cien hodnotenie požičovní automobilov; zostavovanie a ukladanie databázy hodnotení, recenzií a odporúčaní pre letecké spoločnosti, online cestovné kancelárie, ubytovanie, poskytovatelia rezervácií ubytovania, trajekty, vlaky, požičovne áut, okružné plavby, parkovanie na letiskách pri balíku cestovných služieb, transfery z letísk, destinácie, cestovné produkty, služby v oblasti cestovného ruchu a cestovné poistenie; služby porovnávania cien týkajúce sa leteckej dopravy vrátane poskytovania servisných poplatkov, poplatkov za kreditné karty a poplatkov za batožinu; poskytovanie spojení s leteckými spoločnosťami, prevádzkovateľmi trajektov, železničnými podnikmi, autobusovými dopravcami, online cestovnými kanceláriami, organizátormi ciest a poskytovateľmi rezervácií ubytovania; cestovné a letové adresárové služby; poskytovanie historických údajov v súvislosti s cenami leteniek; analýza cien v súvislosti s cenami leteniek; prieskumy používateľov týkajúce sa cestovania a cestovných návykov; poskytovanie údajov o najnavštevovanejších turistických destináciách v európe a vo svete; poskytovanie porovnania cien súvisiacich s cestovaním pre stolové počítače, notebooky, mobilné telefóny, vreckové počítače, prenosné prehrávače médií a mobilné zariadenia; poskytovanie ovládacích panelov, ktoré umožňujú inzerentom zobrazovať štatistické údaje a informácie o výkonnosti súvisiace s reklamou, mierou konverzie, cenou za kliknutie, cenou za nákup, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; poskytovanie ovládacích panelov, ktoré umožňujú používateľom prezerať štatistiky a informácie o výkonnosti týkajúce sa predaja, mier konverzie, hodnoty za kliknutie, ceny za nákup a ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; zostavovanie, vyvolávanie, vyhľadávanie a udržiavanie údajov v súvislosti s cestovaním; zostavovanie, vyvolávanie, vyhľadávanie a udržiavanie cien leteniek, plánovania letov a ďalších informácií v databáze; poskytovanie služieb porovnávania cien v oblasti leteckých taríf prostredníctvom internetu; poskytovanie služieb porovnávania cien v oblasti vlakových, autobusových a trajektových taríf prostredníctvom internetu; poskytovanie služieb porovnávania cien v oblasti cien hotelov prostredníctvom internetu; poskytovanie služieb porovnávania cien v oblasti prenájmu automobilov a taríf za spoločné využívanie automobilov prostredníctvom internetu; poskytovanie služieb porovnávania cien v oblasti letiskových parkovacích poplatkov prostredníctvom internetu; poskytovanie služieb porovnávania cien v oblasti cien letiskových transferov prostredníctvom internetu; poskytovanie služieb porovnávania cien v oblasti cien okružných plavieb prostredníctvom internetu; poskytovanie služieb porovnávania cien v oblasti cien cestovného poistenia prostredníctvom internetu; cenové ponuky na tovar alebo služby; poskytovanie služieb online webových adresárov s hypertextovými odkazmi na webové stránky tretích strán; poskytovanie webovej stránky s adresárom panelov prieskumu trhu pre spotrebiteľov; hodnotenie ubytovacích služieb; poskytovanie nezávislých ratingov a hodnotení iných spoločností na komerčné účely; poskytovanie webovej stránky s hodnoteniami produktov spotrebiteľských služieb tretích strán v oblasti leteckej dopravy a prepravy; poskytovanie webovej stránky s hodnotením produktov spotrebiteľských služieb tretích strán v oblasti železničnej a autobusovej dopravy; poskytovanie webovej stránky s hodnoteniami produktov spotrebiteľských služieb tretích strán v oblasti ubytovania; poskytovanie webovej stránky s hodnoteniami produktov spotrebiteľských služieb tretích strán v oblasti prenájmu a spoločného využívania automobilov; poskytovanie webovej stránky s hodnoteniami produktov spotrebiteľských služieb tretích strán v oblasti parkovania na letiskách a letiskových transferov; poskytovanie webovej stránky s hodnoteniami produktov spotrebiteľských služieb tretích strán v oblasti okružných plavieb; webové indexovanie na reklamné účely; webové indexovanie na účely porovnávania cien; webové indexovanie na účely optimalizácie vyhľadávacích nástrojov; webové indexovanie obsahov súvisiacich s cestovaním; webové indexovanie cestovných adresárov; reklama na služby iných poskytovateľov na účel pohodlného prezerania a porovnávania služieb týchto poskytovateľov spotrebiteľom; podpora predaja, menovite poskytovanie online vyhľadávacieho nástroja s možnosťami porovnávania na vyhľadávanie informácií o nákupe; propagácia tovaru a služieb tretích strán poskytovaním webovej stránky s kupónmi, zľavami, informáciami o porovnávaní cien, recenziami produktov, odkazmi na maloobchodné webové stránky tretích strán, ako aj informáciami o zľavách, poradenstvo a informácie pre spotrebiteľa o službách zákazníkom, správe produktov a cenách na webových stránkach pri online nákupoch; poskytovanie on-line počítačovej databázy na lokalizáciu produktov, popis produktov a tvorbu cien produktov a na porovnávanie cien produktov; poskytovanie informácií o online obchodných adresároch; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom adresára na internete; reklamné a adresárové služby, menovite propagácia služieb tretích strán poskytovaním webovej stránky s odkazmi na webové stránky tretích strán; obchodné hodnotenie a klasifikácia spotrebného tovaru pre tretie strany v období pred nákupom; poskytovanie webovej stránky s hodnoteniami, recenziami a odporúčaniami o produktoch a službách na komerčné účely, ktoré predložili používatelia.
36 - Sprostredkovanie cestovného poistenia; konzultačné a maklérske služby v súvislosti s cestovným poistením; poskytovanie úverov na cestovanie; zmenárenské a devízové poradenstvo; kotácia devízových kurzov; vydávanie zľavových kariet pre mladých ľudí na cestovné účely; prieskumy v oblasti hospodárskych záležitosti [finančné]; finančné služby pre cestujúcich v núdzových situáciách; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom databázy; finančné služby v súvislosti s cestovaním; finančný patronát a sponzorstvo; devízové služby; preberanie záruk za liečebné náklady zahraničných cestujúcich; cestovné poisťovacie služby; vydávanie kupónov pre vernostné programy; vydávanie cestovných šekov a peňažných poukážok; vydávanie predplatených kariet ako elektronických cestovných lístkov; vydávanie cestovných šekov cestovnými agentúrami; online devízový obchod v reálnom čase; poskytovanie online informácií o poistení z počítačovej databázy alebo internetu; cestovné poisťovacie služby; vydávanie cestovných poukazov; zhromažďovanie darov pre tretie osoby prostredníctvom webovej stránky kolektívneho financovania (crowdfunding); konverzia v reálnom čase; menový prepočet cien za letenky, cien ubytovania, cien prenájmu automobilov a ponuky v oblasti cestovania na účely porovnania cien; porovnanie cien hodnotenie cestovného poistenie.
38 - Sprostredkovanie prístupov k databázam na internete; vysielanie zvukových, obrazových a multimediálnych obsahov na internete a iných komunikačných sieťach; zvukové vysielanie; vysielanie audiovizuálnych a multimediálnych obsahov prostredníctvom internetu; poskytovanie internetových diskusných miestností; poskytovanie internetových diskusných miestností pre sociálne siete; komunikácia prostredníctvom online blogov; prenos údajov prostredníctvom telekomunikácií; komunikačné služby, menovite elektronický prenos údajov a dokumentov medzi používateľmi počítačov; komunikačné služby medzi databázami; elektronické komunikačné služby pre prenos údajov; komunikačné služby pre prístup k databázam; komunikačné služby v oblasti výmeny údajov v elektronickej podobe; počítačom podporovaný prenos údajov; počítačový prenos údajov; služby dátového prenosu; prenos údajov elektronickými prostriedkami; služba dátového prenosu; dátové komunikačné služby prístupné prostredníctvom prístupového kódu; dátové komunikačné služby prístupné pomocou hesla; prenos údajov elektronickými prostriedkami; prenos údajov v reálnom čase; prenos údajov; prenos a vysielanie údajov; prenos údajov prostredníctvom e-mailu; služby prenosu dát prostredníctvom telekomunikačných sietí; digitálne zvukové vysielanie; elektronické komunikačné služby pre prenos údajov; elektronická výmena údajov z databáz prístupných prostredníctvom telekomunikačných sietí; odosielanie, prijímanie a preposielanie elektronických správ; elektronický prenos a opakovaný prenos zvukov, obrázkov, dokumentov, správ a údajov; elektronický prenos údajov a dokumentov prostredníctvom počítačových terminálov a elektronických zariadení; elektronický prenos okamžitých správ a údajov; e-mailové dátové služby; poskytovanie internetových diskusných miestností; medzinárodný prenos údajov; vysielanie rozhlasového vysielania na internete; živé prenosy s vyhľadávaním prostredníctvom domovskej stránky na internete [webcam]; vysielanie hudby; nahrávanie fotografií; podcasting; poskytovanie prístupu k databázam; poskytovanie prístupu k údajom v počítačových sieťach; poskytovanie prístupu k online počítačovým databázam; poskytovanie prístupu k portálom na internete; poskytovanie internetových diskusných miestností; poskytovanie prístupu na internet pre sociálne siete; poskytovanie prístupu na internet pre sociálne siete; poskytovanie online fór; poskytovanie telekomunikačného pripojenia na internet alebo do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia na internet alebo do databáz; poskytovanie prístupu užívateľov do globálnej počítačovej siete a online stránok poskytujúcich informácie o širokej škále tém; poskytovanie prístupu k počítačovým programom v dátových sieťach; poskytovanie prístupu používateľov k vyhľadávacím nástrojom; poskytovanie prístupu používateľov k vyhľadávacím nástrojom; poskytovanie prístupu k databázam; poskytovanie prístupu k obsahom, webovým stránkam a internetovým portálom; poskytovanie prístupu k údajom v komunikačných sieťach; poskytovanie prístupu k údajom alebo dokumentom uloženým v centrálnych súboroch na diaľkovú diagnostiku; poskytovanie prístupu k dátam cez internet; poskytovanie elektronických komunikačných spojení; poskytovanie elektronických telekomunikačných spojení na výmenu údajov; poskytovanie prístupu k hypertextovým odkazom na videá; poskytovanie prístupu k telekomunikáciám a odkazom na databázy a internet; poskytovanie prístupu k databázam na internete prostredníctvom telekomunikácií; bezpečný prenos údajov, zvuku a obrazu; streamovanie údajov; telekomunikačné služby poskytnuté prostredníctvom internetových platforiem a portálov; telekomunikačné služby prostredníctvom portálov; telekomunikačné služby na poskytovanie prístupu k počítačovým databázam; prenos informácií a údajov prostredníctvom online služieb a internetu; prenos a šírenie informácií a údajov prostredníctvom počítačových sietí a internetu; prenos a príjem [prenos] databázových informácií prostredníctvom telekomunikačných sietí; prenos zvukových údajov cez internet; prenos údajov, ako aj zvukových, obrazových a multimediálnych súborov; prenos dát, zvukových, obrazových a multimediálnych súborov, vrátane stiahnuteľných súborov a súborov streamovaných prostredníctvom globálnej počítačovej siete; prenos správ, údajov a obsahov prostredníctvom internetu a iných komunikačných sietí; prenos podcastov; prenos krátkych správ [sms], obrázkov, hlasov, zvukov, hudby a textových správ medzi komunikačnými zariadeniami; prenos obrazu; video prenosy na požiadanie; nahrávanie videí; vysielanie rozhlasových programov na internete; bezdrôtové vysielanie; bezdrôtový prenos a vysielanie televíznych programov; poskytovanie odkazov na informácie na internetových stránkach; poskytovanie odkazov na webové stránky súvisiace s cestovaním; poskytovanie prístupu k rezervačným systémom v cestovnom ruchu; poskytovanie prístupu k údajom a cenám poskytovateľov rezervácií súvisiacich s cestovaním; poskytovanie prístupu k údajom a tarifám leteckých spoločností; poskytovanie prístupu k údajom a cenám poskytovateľov hotelových rezervácií; poskytovanie prístupu k vyhľadávačom cien; poskytovanie online komunikačných odkazov, ktoré presmerujú používateľov webových stránok na miestne a globálne webové stránky a webové stránky iných; poskytovanie prístupu na internet pre sociálne siete; poskytovanie prístupu k hodnoteniam leteckých spoločností a cestovných kancelárií na internete; poskytovanie prístupu k hodnoteniam ubytovania na internete; poskytovanie prístupu k hodnoteniam prenájmu automobilov na internete; poskytovanie prístupu k hodnoteniam cestovného poistenia na internete; elektronický prenos hodnotení a informácií o leteckých spoločnostiach a cestovných kanceláriách prostredníctvom počítačov a komunikačných sietí; elektronický prenos hodnotení a informácií o ubytovaní, poskytovateľoch rezervácií ubytovania, trajektoch, vlakoch, prenájme automobilov, okružných plavbách, parkovaní na letiskách v rámci dovolenkových balíkov, transferoch z letiska, destináciách, cestovných produktoch, službách v oblasti cestovného ruchu a cestovnom poistení prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí; poskytovanie prístupu k portálu na porovnávanie cien v oblasti cestovania; poskytovanie prístupu do vyhľadávacieho nástroja porovnávajúceho ceny letov, vlakových spojení, autobusových spojení a trajektových spojení; poskytovanie online diskusných miestností na vytváranie sociálnych sietí; elektronický prenos cestovných správ a informácií prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí; poskytovanie prístupu k nástroju na porovnávanie ciest v súvislosti s cestovaním; poskytovanie prístupu k internetovému vyhľadávaču, ktorý zobrazuje ponuky súvisiace s cestovaním; poskytovanie prístupu k súkromnému ovládaciemu panelu, ktorý umožňuje používateľom spravovať reklamu, merať a monitorovať výkonnosť reklamy, prezerať štatistické údaje a spravovať platby a faktúry; poskytovanie prístupu k online nástroju na porovnávanie cien v súvislosti s cestovaním; poskytovanie prístupu na webovú stránku online, ktorá umožňuje používateľom uverejňovať svoje názory, hodnotenia, rebríčky, recenzie a odporúčania na všetky témy súvisiace s cestovaním; poskytovanie prístupu na online webovú stránku, ktorá umožňuje používateľom uverejňovať svoje názory, hodnotenia, rebríčky, recenzie a odporúčania týkajúce sa turistických destinácií, leteckých spoločností, online cestovných kancelárií, poskytovateľov služieb prenájmu automobilov, prevádzkovateľov požičovní automobilov, poskytovateľov rezervácií ubytovania, hotelov a ubytovania, barov, reštaurácií, udalostí, zájazdov a prehliadok, múzeí, miestnych atrakcií, miest konania hudobných a iných podujatí, divadiel, hotelových reťazcov, poskytovateľov rezervácií trajektov, prevádzkovateľov trajektov, poskytovateľov rezervácií železničnej prepravy, prevádzkovateľov železníc, poskytovateľov rezervácií okružných plavieb, organizátorov okružných plavieb, transferov z letiska, autobusových spoločností, poskytovateľov rezervácií autobusovej prepravy, poskytovateľov cestovného poistenia a iných spoločností v súvislosti s cestovaním; poskytovanie prístupu k internetu alebo mobilnému rozhraniu, ktoré zobrazuje názory používateľov, hodnotenia, rebríčky, recenzie a odporúčania týkajúce sa cestovania; poskytovanie dočasného prístupu k online rozhraniu na správu reklamy v globálnej sieti; poskytovanie prístupu k mobilným aplikáciám na stiahnutie, ktoré umožňujú používateľom spravovať reklamu v globálnej sieti; poskytovanie prístupu k mobilným aplikáciám, ktoré používateľom umožňuje spravovať reklamu v globálnej sieti; poskytovanie prístupu k online ovládacím panelom, ktoré používateľom umožňuje spravovať reklamu v globálnej sieti; poskytovanie prístupu k online ovládaciemu panelu, ktorý zobrazuje štatistiky a informácie o výkonnosti týkajúce sa reklamy, miery konverzie, ceny za kliknutie, ceny za nákup, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; poskytovanie prístupu k mobilným aplikáciám na stiahnutie, ktoré umožňujú používateľom zobrazovať štatistiky a informácie o výkonnosti týkajúce sa reklamy, miery konverzie, ceny za kliknutie, ceny za nákup, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; poskytovanie prístupu k online partnerskému softvéru, ktorý umožňuje inzerentom zobrazovať štatistiky a informácie o výkonnosti týkajúce sa reklamy, miery konverzie, ceny za kliknutie, ceny za nákup, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; poskytovanie prístupu k online partnerskému softvéru, ktorý umožňuje používateľom zobrazovať štatistiky a informácie o výkonnosti týkajúce sa reklamy, miery konverzie, ceny za kliknutie, ceny za nákup, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; poskytovanie prístupu k mobilným aplikáciám na plánovanie ciest; poskytovanie dočasného používania softvéru na plánovanie ciest bez možnosti stiahnutia; poskytovanie dočasného používania webovej stránky plánovania ciest bez možnosti stiahnutia; poskytovanie prístupu k online softvéru na vyhľadávanie a porovnávanie ponúk v oblasti cestovania; poskytovanie prístupu k online softvéru na ukladanie, zostavovanie, správu, filtrovanie a prístup k súkromným informáciám; poskytovanie prístupu k online softvéru na ukladanie, zostavovanie, správu, vyhľadávanie, filtrovanie a prístup k informáciám v súvislosti s cestovaním; poskytovanie prístupu k aukčnému softvéru bez možnosti stiahnutia vrátane cestovných lístkov, ponúk v oblasti cestovania, cestovného tovaru a služieb v oblasti cestovného ruchu; poskytovanie prístupu k softvéru bez možnosti stiahnutia na vyhľadávanie, porovnávanie a rezervovanie ponúk v oblasti cestovania; poskytovanie prístupu k online softvéru, ktorý umožňuje filtrovanie výsledkov vyhľadávania letov a cien leteniek na základe ceny, odletových a cieľových letísk, času príletu a odletu, leteckých spoločností, cestovných kancelárií, dĺžky cesty, počtu medzipristátí, cestovnej triedy, poplatkov za kreditné karty a platobné systémy, počtu povolených kusov batožiny a ďalších dostupných informácií a parametrov; poskytovanie prístupu k online softvéru, ktorý umožňuje filtrovať výsledky vyhľadávania hotelov a ubytovania na základe nákladov, údajov, kategórie ubytovania, typu ubytovania, hodnotenia hviezdičkami, izieb, dostupných služieb, funkcií ubytovania, hotelového reťazca, predmetu, hodnotení a recenzií používateľov a ďalších dostupných informácií a parametrov; poskytovanie prístupu na trhovisko, ktoré používateľom umožňuje nakupovať, predávať a vymieňať si cestovné rezervácie, ponuky v oblasti cestovania, tovary a služby súvisiace s cestovaním; poskytovanie prístupu na internetovú webovú stránku na porovnávanie cien, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení vyhľadávať a porovnávať ponuky súvisiace s leteckou dopravou; poskytovanie prístupu na internetovú webovú stránku na porovnávanie cien, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení rezervovať ponuky súvisiace s leteckou dopravou; poskytovanie prístupu k webovej softvérovej aplikácii, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení vyhľadávať a porovnávať ponuky súvisiace s cestovaním; poskytovanie prístupu k webovej softvérovej aplikácii, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení rezervovať ponuky súvisiace s cestovaním; poskytovanie prístupu k internetovému vyhľadávaču, ktorý umožňuje používateľom porovnávať ceny leteniek s cestovným za prepravu autobusom, cestovným v železničnej doprave, cenami za prenájom a spoločné využívanie automobilov (carsharing), cenami za trajekt, cestovným za prepravu autobusom a vlastnou dopravou; poskytovanie prístupu k internetovému vyhľadávaču, ktorý umožňuje používateľom porovnávať ponuky v oblasti cestovania na mape; poskytovanie prístupu k online softvéru, ktorý zobrazuje historické a predpokladané ceny leteniek; poskytovanie prístupu k online softvéru, ktorý zobrazuje historické a predpokladané ceny ubytovania, ceny za prenájom automobilov, cestovné v železničnej doprave, ceny trajektov, ceny okružných plavieb, cestovné za prepravu autobusom; poskytovanie prístupu k odkazom na cestovné informácie; poskytovanie automatického presmerovania používateľov na webové stránky poskytovateľov vybraných ponúk v oblasti cestovania; poskytovanie prístupu na trhovisko pre ponuky v oblasti cestovania; poskytovanie prístupu na internetovú webovú stránku na porovnávanie cien, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení rezervovať ponuky súvisiace s cestovaním; poskytovanie prístupu na internetovú webovú stránku na porovnávanie cien, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení vyhľadávať a porovnávať ponuky súvisiace s cestovaním; poskytovanie prístupu k internetovému vyhľadávaču prostredníctvom predtým stiahnutej mobilnej aplikácie; poskytovanie prístupu k výsledkom vyhľadávania v súvislosti s cestovaním prostredníctvom predtým stiahnutej mobilnej aplikácie; poskytovanie prístupu k nástroju na porovnávanie cien v oblasti cestovania prostredníctvom predtým stiahnutej mobilnej aplikácie; poskytovanie prístupu k webovému softvéru, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať a porovnávať ceny leteniek; poskytovanie prístupu k webovému softvéru, ktorý umožňuje používateľom rezervovať si ponuky letov; poskytovanie prístupu k webovému softvéru, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať dostupnosť ponúk ubytovania a porovnávať ceny; poskytovanie prístupu k webovému softvéru, ktorý umožňuje používateľom rezervovať ponuky ubytovania; poskytovanie prístupu k webovému softvéru, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky požičovní automobilov; poskytovanie prístupu k výsledkom vyhľadávania v súvislosti s cestovaním prostredníctvom predtým stiahnutej mobilnej aplikácie; poskytovanie prístupu k webovému softvéru, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať a porovnávať ponuky vlakového spojenia; poskytovanie prístupu k webovému softvéru, ktorý umožňuje používateľom rezervovať ponuky vlakového spojenia; poskytovanie prístupu k online softvéru na ukladanie, zostavovanie, správu, vyhľadávanie, filtrovanie a prístup k informáciám súvisiacim s cestovaním; poskytovanie prístupu k webovému softvéru, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky v oblasti cestovania; poskytovanie prístupu k internetovým cestovným adresárom; poskytovanie prístupu k online adresárom, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ceny leteniek podľa odletových a cieľových letísk, ceny, času príletu a odletu, leteckých spoločností, cestovných kancelárií, dĺžky cesty, počtu medzipristátí, cestovnej triedy, poplatkov za kreditné karty a platobné systémy, počtu povolených kusov batožiny, recenzií a hodnotení používateľov, ako aj ďalších dostupných informácií a parametrov; poskytovanie prístupu k online adresárom, ktoré umožňujú používateľom prezerať, triediť a filtrovať ponuky ubytovania na základe ceny, údajov, kategórie ubytovania, typu ubytovania, hodnotenia hviezdičkami, izieb, dostupných služieb, funkcií ubytovania, hotelového reťazca, predmetu, hodnotení a recenzií používateľov, ako aj ďalších dostupných informácií a parametrov; poskytovanie prístupu k online adresárom, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ponuky požičovní automobilov; poskytovanie prístupu k online adresárom, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ponuky v oblasti cestovania; poskytovanie prístupu k adresárom týkajúcim sa cestovania s cestovnými ponukami a ďalšími informáciami; poskytovanie prístupu k online ovládacím panelom, ktoré umožňujú inzerentom zobrazovať štatistiky a informácie o výkonnosti týkajúce sa reklamy, miery konverzie, ceny za kliknutie, ceny za nákup, ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; poskytovanie prístupu k online ovládacím panelom, ktoré umožňujú používateľom prezerať štatistiky a informácie o výkonnosti týkajúce sa predaja, mier konverzie, hodnoty za kliknutie, ceny za nákup a ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; zverejňovanie online cestovných sprievodcov; zverejňovanie ciest a odpovedí ohľadom cestovania; zverejňovanie online cestovných adresárov zoradených podľa dátumov ciest; letiská, krajiny, regióny, ceny a destinácie; zverejňovanie online cestovných adresárov; poskytovanie prístupu k partnerskému sieťovému softvéru; poskytovanie automatického presmerovania používateľov na webové stránky poskytovateľov vybraných ponúk v oblasti cestovania; poskytovanie dočasného prístupu k online rozhraniu na správu reklamy v globálnej sieti; poskytovanie prístupu používateľov k vyhľadávacím nástrojom.
39 - Poskytovanie dopravných a cestovných informácií prostredníctvom mobilných telekomunikačných prístrojov a zariadení; organizovanie cestovania; rezervačné služby [cestovanie]; cestovné poradenstvo; služby v oblasti cestovného ruchu; služby cestovných kancelárií pre organizovanie cestovania; služby cestovných kancelárií pre obchodné cesty; služby cestovných sprievodcov; služby vedúcich zájazdu; organizovanie ciest, zájazdov a výletov; služby leteckého cestovného ruchu; služby plánovania trasy; cestovné sprievodcovské a informačné služby; služby cestovných agentúr; poradenské služby v súvislosti s cestovnými trasami; organizovanie obchodných ciest; rezervácia a objednávanie miest pre cestovanie; služby v oblasti cestovného ruchu a preprava cestujúcich; služby cestovných kancelárií pre organizovanie dovolenkových ciest; rezervácia cestovných lístkov; organizovanie autobusových zájazdov; rezervačné služby [cestovanie]; realizácia rezervácií služieb cestovného ruchu; poskytovanie turistických cestovných informácií; rezervácia miest pre cestovanie; distribúcia cestovných lístkov; okružné plavby loďou; cestovné poradenstvo a informácie; rezervácia leteckej dopravy; organizácia dovolenkových ciest s komplexnými službami; počítačom podporované poskytovanie informácií v súvislosti s cestovaním; plánovanie, rezervácia a organizovanie ciest; rezervácia sedadla pre cestovanie vlakom; rezervácia sedadla pre cestovanie autobusom; rezervácia miest na prepravu lietadlom; počítačom podporované poskytovanie informácií o cestovaní; poskytovanie informácií o cestovnom poriadku v súvislosti s cestovaním; rezervácia dovolenkových ciest a výletov; rezervácia cestovania po súši; poskytovanie informácií o výbere trasy na cestovné účely; sprievodcovské služby; preprava cestujúcich; organizácia príchodu a odchodu do a z hotela; organizovanie zámorských ciest na kultúrne účely; poskytovanie cestovných informácií prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií v súvislosti s cestovnými trasami; fyzická skladovanie elektronicky uložených digitálnych dát, fotografií, zvukových a obrazových súborov; fyzická skladovanie elektronicky uložených dát a dokumentov; cestovné informačné služby súvisiace s prerušeniami v dôsledku nepriaznivého počasia; rezervačné služby [doprava]; rezervácia leteckých spoločností; rezervácia prenájmu automobilov; rezervácia lístkov na vlak; rezervácia parkovacích miest na letisku; rezervácia lodných lístkov; organizovanie a rezervácia výletov; organizácia a rezervácia exkurzií; organizácia a rezervácia okružných plavieb; rezervačné služby na rezervovanie vyhliadkových výletov; organizácia a rezervácia prehliadok mesta; poskytovanie služieb objednávania taxi prostredníctvom mobilných aplikácií; zabezpečovanie a rezervovanie cestovania pre dovolenkové balíky; rezervácia a organizácia vstupu do letiskových salónikov; poskytovanie informácií pre plánovanie a rezervovanie leteckej dopravy prostredníctvom elektronických médií; poskytovanie informácií v súvislosti s plánovaním a rezerváciou cestovania a dopravy prostredníctvom elektronických médií; poskytovanie informácií prostredníctvom internetu týkajúcich sa rezervovania obchodných ciest; plánovanie, organizácia a rezervácia cestovania prostredníctvom elektronických médií; rezervácia miest na prepravu motorovým vozidlom; služby leteckej osobnej dopravy medzi letiskom a vzletovou a pristávacou dráhou; poskytovanie cestovných a dopravných informácií; poskytovanie online informácií o cestovaní; poskytovanie informácií o leteckej doprave prostredníctvom elektronických médií; cestovné rezervačné služby; rezervačné služby spojené s výletnými plavbami; služby spojené s rezerváciou leteniek; služby týkajúce sa rezervácií turistických ciest; rezervačné služby týkajúce sa dovolenkových ciest; rezervácia prenájmu automobilov; služby spojené s rezerváciou autobusovej dopravy; rezervačné služby pre námornú dopravu; služby prednostného nástupu na palubu, odbavenia, rozdelenia sedadiel a rezervácie pre cestujúcich v leteckej doprave v prémiovej triede; služby cestovných agentúr, menovite vykonávanie rezervácií a objednávok prepravy; počítačom podporované rezervačné služby spojené s prepravou cestujúcich; počítačom podporované poskytovanie informácií v súvislosti s cestovnými rezerváciami; poskytovanie informácií týkajúcich sa dočasného uskladnenia osobných vecí; poskytovanie informácií týkajúcich sa cestnej dopravy; organizácia prenájmu všetkých dopravných prostriedkov; počítačom podporované poskytovanie informácií v súvislosti s dopravou; organizovanie cestnej, železničnej, leteckej a vodnej prepravy cestujúcich; poradenstvo v oblasti dopravy, poskytované prostredníctvom call centier a horúcich liniek; poskytovanie informácií o trasách jazdy; poskytovanie informácií o časoch príletu lietadiel; poskytovanie informácií o letoch; poskytovanie informácií o cestovných a letových poriadkoch; poskytovanie informácií prostredníctvom súborov týkajúcich sa spôsobu prepravy; letiskové informácie týkajúce sa letectva; poskytovanie cestovných a dopravných informácií; poskytovanie informácií o leteckej preprave; odborné poradenstvo v oblasti prepravy; poskytovanie informácií o poštových smerovacích číslach; poskytovanie informácií o cestnej preprave; poskytovanie informácií o cestovnom; poskytovanie informácií o časoch odletu lietadiel; poskytovanie informácií týkajúcich sa cestovných poriadkov; informačné služby týkajúce sa železničnej dopravy; služby súvisiace s organizáciou dopravy; poskytovanie informácií o doprave; služby agentúr spojené s rezerváciou prenájmu automobilov; poskytovanie informácií o prenájme bicyklov; organizovanie prenájmu automobilov v rámci dovolenkových balíkov; organizácia a rezervácia poznávacích zájazdov; organizácia a rezervácia jednodňových výletov; plánovanie a organizácia poznávacích zájazdov a jednodňových výletov; poskytovanie informácií o exkurziách a poznávacích zájazdoch pre turistov; sprostredkovanie prepravy cestujúcich vrtuľníkmi; organizovanie cestovania ako bonusového programu pre zákazníkov s kreditnými kartami; sprostredkovanie náhradných leteniek; organizovanie sprievodcovských služieb; sprostredkovanie služieb prepravy osôb; organizácia výletných a okružných plavieb; organizácia dovolenkovej prepravy; organizovanie expedícií; organizovanie leteckých zájazdov; prenájom vozidiel so šoférom; počítačom podporované cestovné rezervácie; poradenstvo pri plánovaní cestovných trás; služby v oblasti cestovného ruchu v súvislosti s vízami, cestovnými pasmi a cestovnými dokladmi pre zahraničných cestujúcich; organizácia cestovných podujatí pre jednotlivcov a skupiny; poskytovanie informácií o príletoch a odletoch; plánovanie cestovania; dopravné a cestovné služby pre osoby so zdravotným postihnutím; služby prenájmu jácht a lodí; prenájom člnov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel na cestovanie; letecká preprava cenností; poskytovanie informácií týkajúcich sa prepravy tovaru; sprostredkovanie prepravy tovaru loďami; služby spojené s prepravou batožiny; organizácia prepravy batožiny; organizácia zberu tovaru; organizovanie expedície tovaru; organizácia prepravy leteckej nákladnej dopravy; organizácia prepravy tovaru po vode; medzinárodná letecká nákladná doprava; poskytovanie informácií týkajúcich sa nákladnej dopravy; poradenstvo v oblasti služieb nákladnej dopravy; plánovanie trás, navigačné služby; poskytovanie informácií o trasách jazdy na objednávku; poskytovanie informácií v oblasti služieb parkovania vozidiel; prenájom parkovacích miest; sprostredkovateľské služby v oblasti organizácie prepravy batožiny; uschovanie batožiny; preprava cestujúcich; sprostredkovanie letov; organizovanie sprievodcovských služieb; sprievodcovské služby; organizácia dopravy v rámci cestovania; vyzdvihnutie batožiny; poradenstvo v oblasti cestovania, poskytované prostredníctvom call centier a horúcich liniek; uschovanie batožiny; poskytovanie informácií o cestovaní na internete; rezervácia kotvísk pre cestujúcich; rezervácia leteckej dopravy; vydávanie cestovných lístkov; fyzická skladovanie elektronicky uložených dát a dokumentov; fyzické uschovanie elektronicky uložených údajov, dokumentov, digitálnych fotografií, hudby, obrázkov, videí a počítačových hier; fyzická skladovanie elektronicky uložených digitálnych dát, fotografií, zvukových a obrazových súborov; poskytovanie informácií prostredníctvom súborov týkajúcich sa prepravy cestujúcich; prenájom motorových vozidiel; služby spoločného využívania automobilov ; služby organizátorov zájazdov týkajúce sa rezervácie cestovania; informácie v súvislosti s cestovaním (poskytovanie služieb -); poskytovanie hodnotení globálnych turistických destinácií; poskytovanie hodnotení letiskových zariadení; poskytovanie hodnotení leteckých spoločností; poskytovanie hodnotení služieb v oblasti cestovného ruchu; organizácia prepravy obchodných cestujúcich; služby spojené s plánovaním cestovania; poskytovanie informácií o časoch odletu lietadiel; plánovanie a rezervácia leteckej dopravy prostredníctvom elektronických médií; služby agentúr spojené s rezerváciou leteckej dopravy; rezervácia leteniek, lístkov na okružné plavby a cestovných lístkov na vlak; hodnotenie leteckých spoločností a online cestovných kancelárií; hodnotenia používateľov leteckých spoločností a online cestovných kancelárií; nápady na plánovanie cestovania zdieľané používateľmi; cestovné správy a názory cestujúcich; plánovanie ciest a rezervácie prostredníctvom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení; poskytovanie informácií o cenách za lietadlá, vlaky, trajekty, autobusy, ubytovanie a prenájom automobilov, letiskových poplatkov za parkovanie, sadzbách za letiskový transfer, cenách za okružné plavby, cenách cestovného poistenia a ďalších cestovných ponukách prostredníctvom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení; poskytovanie cestovných informácií a poradenstva prostredníctvom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení; poskytovanie cestovných rezervácií prostredníctvom stolových počítačov, laptopov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení; poskytovanie cestovných informácií prostredníctvom internetu; poskytovanie cestovných informácií prostredníctvom smartfónov; poskytovanie cestovných rezervácií cez internet; poskytovanie cestovných rezervácií prostredníctvom smartfónov; poskytovanie prístupu k softvéru na rezervácie služieb cestovného ruchu prostredníctvom smartfónov; poskytovanie prístupu k softvéru na rezervácie služieb cestovného ruchu cez internet; rezervácia ekologického cestovania a ekologických zájazdov prostredníctvom webovej stránky; poskytovanie informácií cestujúcim o sadzbách za prepravu, cestovných poriadkoch a verejnej doprave; rezervácia leteckých spoločností; rezervácia miesteniek na prepravu vlakom.
41 - Rezervácia miesteniek na predstavenia a športové podujatia; rezervácia športových zariadení; rezervácia koncertov; školenia v oblasti cestovného ruchu; prenájom tlačovín; poskytovanie informácií o zábave a zábavných podujatiach prostredníctvom online sietí a internetu; poradenstvo v oblasti vzdelávania poskytované online prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu; knižničné služby týkajúce sa uložených a vyvolateľných údajov elektronickými prostriedkami; multimediálne publikácie elektronických publikácií; publikovanie elektronických kníh a časopisov online; služby online knižníc; zostavovanie televíznych a rozhlasových zábavných vysielacích programov; príprava televíznych a rozhlasových spravodajských vysielacích programov; poskytovanie elektronických publikácií; poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti stiahnutia prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo internetu; poskytovanie informácií o kultúrnych aktivitách; poskytovanie informácií o športových aktivitách; poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti stiahnutia online; poskytovanie nestiahnuteľných elektronických publikácií dostupných online v oblasti hudby; zábavné služby prostredníctvom podcastov; školenie v oblasti počítačového softvéru; zverejňovanie adresárov na tému cestovanie; vydávanie príručiek; publikovanie materiálov, ku ktorým je možný prístup prostredníctvom databáz alebo internetu; publikovanie nestiahnuteľných online cestovných sprievodcov, máp, mestských adresárov a brožúr pre cestujúcich; publikovanie textov a obrazov, aj v elektronickej podobe, s výnimkou reklamných účelov; služby vydavateľov časopisov; prenájom zvukových a obrazových záznamov; prenájom zvukových a obrazových záznamov; rezervácia vstupeniek na koncerty a do divadla; služby spojené s rezerváciou vstupeniek na podujatia; zverejňovanie obežníkov; zverejňovanie cestovných sprievodcov; rezervácie divadelných podujatí; poskytovanie informácií o vstupenkách na športové podujatia; rezervácia a objednávanie vstupeniek na kultúrne podujatia; rezervácia a objednávanie vstupeniek na zábavné podujatia; rezervácia a objednávanie vstupeniek na hudobné koncerty; rezervácia a objednávanie vstupeniek na rekreačné podujatia; rezervácia a objednávanie vstupeniek na športové podujatia; školenia v oblasti dizajnu; písanie textov pre blogy; knižničné služby prostredníctvom počítačom podporovanej databázy; poskytovanie informácií o zábave; poskytovanie informácií v oblasti zábavy poskytovanej online z počítačovej databázy alebo internetu; vykonávanie prieskumu knižnice fotografií; zábava prostredníctvom počítačovej databázy poskytovanej online alebo prostredníctvom internetu; poskytovanie vzdelávacích služieb; služby v oblasti zábavy; kultúrne a športové aktivity; zverejňovanie obežníkov; organizácia kultúrnych aktivít; služby v oblasti zábavy; rezervácia služieb v oblasti zábavy; služby vydavateľov časopisov; služby spojené s výchovou a vzdelávaním; poskytovanie informácií v oblasti zábavy prostredníctvom globálnej počítačovej siete; poskytovanie správ v súvislosti s cestovaním; poskytovanie informačných letákov pre cestovanie; online cestovný sprievodca; online letiskový sprievodca; cestovný sprievodca vo forme videozáznamov; cestovný sprievodca vo forme zvukových záznamov; online informácie z počítačovej databázy alebo z internetu v súvislosti s cestovaním; online poskytovanie informácií z počítačovej databázy internetu v súvislosti so zábavou; zverejňovanie online recenzií v oblasti zábavy; zverejňovanie online recenzií v oblasti ubytovania; zverejňovanie online hodnotení v oblasti leteckej dopravy; zverejňovanie online recenzií v oblasti cestovného ruchu; publikovanie máp; publikovanie pomocou počítača, vytváranie publikácií pomocou počítača; zverejňovanie názorov cestujúcich; zverejňovanie online hodnotení v oblasti leteckej dopravy; zverejňovanie hodnotení a názorov cestujúcich; poskytovanie online hodnotení, recenzií a odporúčaní pre letecké spoločnosti, online cestovné kancelárie, ubytovanie, poskytovatelia rezervácií ubytovania, trajekty, vlaky, požičovne áut, okružné plavby, parkovanie na letiskách pri balíku cestovných služieb, transfery z letísk, destinácie, cestovné produkty, služby v oblasti cestovného ruchu a cestovné poistenie; poskytovanie dočasného používania webovej softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, prenosných počítačov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení vyhľadávanie ciest, dopravných prostriedkov, dočasného ubytovania, požičovní automobilov, spoločného využívania automobilov a príležitostí spoluzvezenia, parkovacích miest na letisku a dočasných zoznamov parkovania vozidiel, letiskových transferov, cestovného poistenia, trajektov, vlakových spojov, autobusových spojov, okružných plavieb a cestovných informácií; zverejňovanie cestovných plánov poskytovaných používateľmi webových stránok a mobilných aplikácií; zverejňovanie cestovných plánov; publikovanie hodnotení expertov leteckých spoločností, online cestovných kancelárií, letísk, destinácií, ubytovania, poskytovateľov rezervácií ubytovania, trajektov, vlakov, požičovní automobilov, okružných plavieb, parkovania na letiskách pri balíku cestovných služieb, letiskových transferov, turistických destinácií, cestovných produktov, služieb v oblasti cestovného ruchu a cestovného poistenia; zverejňovanie kupónov a zľavových kódov; zverejňovanie cestovných trendov; zverejňovanie hodnotení ubytovania; zverejňovanie názorov cestujúcich; publikovanie online recenzií v oblasti leteckej dopravy; zverejňovanie cestovných správ a názorov cestujúcich; poskytovanie online recenzií, hodnotení a odporúčaní destinácií; poskytovanie online recenzií, hodnotení a odporúčaní od leteckých spoločností a online cestovných kancelárií; poskytovanie informácií, recenzií a osobných odporúčaní v oblasti cestovného ruchu; poskytovanie informácií, recenzií a osobných odporúčaní v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom globálnej komunikačnej siete; poskytovanie nestiahnuteľných online adresárových publikácií v oblasti destinácií, leteckých spoločností a cien leteniek; publikovanie informácií, hodnotení a osobných odporúčaní v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom globálnych komunikačných sietí; poskytovanie online recenzií, hodnotení a odporúčaní leteckých spoločností, online cestovných kancelárií, ubytovania, poskytovateľov ubytovania, trajektov, vlakov, požičovní automobilov, okružných plavieb, dovolenkových balíkov, parkovania na letisku, letiskových transferov, turistických destinácií, cestovných produktov, služieb v oblasti cestovného ruchu a cestovného poistenia; publikovanie obsahov, správ, článkov, recenzií, názorov v oblasti cestovania; zverejňovanie hodnotení leteckých spoločností a online cestovných kancelárií na internete; zverejňovanie hodnotení ubytovania na internete; zverejňovanie recenzií poskytovateľov rezervácií ubytovania na internete; zverejňovanie hodnotení prevádzkovateľov vlakov na internete; zverejňovanie hodnotení parkovacích miest na letisku na internete; zverejňovanie hodnotení letiskových transferov na internete; zverejňovanie hodnotení okružných plavieb a spoločností pôsobiacich v tejto oblasti na internete; zverejňovanie hodnotení požičovní automobilov na internete; zverejňovanie hodnotení cestovného poistenia na internete; zverejňovanie recenzií autobusových spoločností na internete; zverejňovanie hodnotení turistických destinácií na internete; zverejňovanie hodnotení v oblasti cestovného ruchu a informácií prostredníctvom počítačov a komunikačných sietí; zverejňovanie hodnotení a informácií leteckými spoločnosťami a cestovnými kanceláriami prostredníctvom počítačov a komunikačných sietí; zverejňovanie názorov, ratingov, rebríčkov, hodnotení a odporúčaní týkajúcich sa všetkých tém v súvislosti s cestovaním na internete; zverejňovanie online adresára názorov, posúdení, rebríčkov, hodnotení a odporúčaní používateľov v súvislosti s destináciami, leteckými spoločnosťami, online cestovnými kanceláriami, prevádzkovateľmi požičovní áut, požičovňami automobilov, poskytovateľmi rezervácií ubytovania, hotelmi a ubytovaním, barmi, reštauráciami, podujatiami, prehliadkami, múzeami, pamiatkami, s hudbou a zábavou, divadlami, hotelovými reťazcami, poskytovateľmi rezervácií trajektov, prevádzkovateľmi trajektov, poskytovateľmi rezervácií vlakov, prevádzkovateľmi vlakov, poskytovateľmi rezervácií okružných plavieb, spoločnosťami v oblasti okružných plavieb, v súvislosti s letiskovým transferom, autobusovými spoločnosťami, poskytovateľmi rezervácií autobusovej dopravy, cestovným poistením a s inými spoločnosťami súvisiacimi s oblasťou cestovného ruchu; zverejňovanie informácií v súvislosti s cestovaním; zverejňovanie internetových cestovných adresárov; zverejňovanie online cestovných sprievodcov; zverejňovanie otázok a odpovedí týkajúcich sa cestovania; zverejňovanie online cestovných adresárov usporiadaných podľa dátumov cesty, letísk, krajín, regiónov, cien a destinácií; poskytovanie odkazov na cestovné informácie; zverejňovanie online cestovných adresárov; zverejňovanie online cestovných adresárov, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať, triediť a filtrovať ceny za letenky podľa odletových a cieľových letísk, ceny, času príletu a odletu, leteckých spoločností, cestovných kancelárií, dĺžky cesty, počtu zastávok, cestovnej triedy, poplatkov za kreditné karty a platobné systémy, počtu povolených kusov batožiny, recenzií a hodnotení používateľov, ako aj ďalších dostupných informácií a parametrov; zverejňovanie online adresárov, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať podľa ponúk, ceny, dátumu, kategórie ubytovania, typu ubytovania, hodnotenia hviezdičkami, izieb, dostupných služieb, charakteristík ubytovania, hotelových reťazcov, tém, hodnotení používateľov a recenzií a filtrovať dostupné informácie a parametre; zverejňovanie online adresárov, ktoré používateľom umožňujú vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ponuky požičovní automobilov; zverejňovanie online adresárov, ktoré používateľom umožňujú vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ponuky v oblasti cestovného ruchu; zverejňovanie adresárov týkajúcich sa cestovania s cestovnými ponukami a ďalšími informáciami; zverejňovanie globálneho adresára cien za letenky podľa miest, letísk, krajín, regiónov, kategórií letov a cien na internete; zverejňovanie historických a predpokladaných cien za letenky na internete; zverejňovanie historických a predpokladaných cien ubytovania, cien prenájmu automobilov, cien vlakov, cien trajektov, cien zájazdov a cien autobusov na internete; zverejňovanie trhoviska s ponukami v oblasti cestovného ruchu; zverejňovanie leteckých ponúk, ubytovania a cestovných ponúk na internete; zverejňovanie online trhovísk vrátane cestovných rezervácií, cestovných ponúk, tovaru a služieb súvisiacich s oblasťou cestovného ruchu; zverejňovanie ponúk v oblasti cestovného ruchu na mape na internete; publikovanie online publikácií; elektronické publikovanie textov; poskytovanie online publikácií; poskytovanie elektronických publikácií bez možnosti stiahnutia online; zverejňovanie adresárov na tému cestovného ruchu; služby vydavateľov časopisov; rezervácia koncertov; predajné miesta pre zábavné podujatia; rezervácia vstupeniek a rezervačné služby pre zábavné, športové a kultúrne podujatia; publikácia kníh, časopisov; vydavateľské služby v oblasti multimediálneho zábavného softvéru.
42 - Aktualizácia počítačového softvéru; oprava počítačového softvéru; vývoj počítačového softvéru pre tretie strany; konfigurácia počítačových sietí pomocou softvéru; dizajn a vývoj softvéru; kontrola kvality v súvislosti s počítačovým softvérom; návrh a vývoj počítačového databázového softvéru; prenájom počítačového softvéru v oblasti cestovania; dizajn, údržba a aktualizácia počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru na čítanie databázy s cenovými ponukami; dizajn a vývoj počítačového softvéru na vyhodnocovanie a výpočet údajov; návrh a vývoj počítačového softvéru na čítanie, prenos a systematizáciu údajov; poskytovanie dočasného používania počítačového softvéru bez možnosti prevzatia na prekladateľské účely; zákazkové vyhotovenie počítačových programov, softvéru a kódu na vytváranie webových stránok na internete; vývoj a tvorba počítačových programov na spracovanie údajov; poskytovanie softvéru bez možnosti stiahnutia na použitie pri tvorbe a publikovaní online časopisov a blogov na dočasné použitie; prenájom počítačového hardvéru; poskytovanie vyhľadávacích nástrojov; poskytovanie internetových vyhľadávacích nástrojov so špecifickými možnosťami vyhľadávania; poskytovanie vyhľadávacích nástrojov na získavanie údajov z globálnej počítačovej siete; elektronické zálohovanie údajov; dočasné elektronické zálohovanie informácií a údajov; návrh a vývoj systémov na vstup, výstup, spracovanie, zobrazovanie a ukladanie údajov; poskytovanie počítačového vybavenia na elektronické zálohovanie digitálnych údajov; návrh a vývoj systémov na zálohovanie údajov; kompresia údajov na elektronické zálohovanie; tvorba a dizajn webových stránok založených na informačných adresároch pre tretie strany [služby v oblasti informačných technológií]; ilustrácie [dizajnové služby]; služby v oblasti navrhovania webových stránok; produktový dizajn; služby v oblasti počítačového dizajnu; technologické služby a s nimi súvisiaci dizajn; plánovacie služby pre systémy spracovania údajov; služby v oblasti návrhu dátových procesorov; služby v oblasti návrhu máp; poradenské služby týkajúce sa návrhu počítačového softvéru; vývojové služby v oblasti hardvéru; dizajn počítačových systémov; dizajnérske služby v oblasti reprodukovania dokumentov; dizajnérske služby v oblasti vývoja automatizovaných systémov na spracovanie informácií; počítačový výskum; výskumné služby; výskumné a vývojové služby; poradenstvo v oblasti technologického výskumu; výskum v oblasti počítačových programov; predpovede počasia; poskytovanie meteorologických informácií; poskytovanie informácií o počasí týkajúcich sa lyžiarskych podmienok a uzávierok ciest; tvorba a údržba softvéru pre blogy; prevádzkovanie digitálnych obsahov, menovite online denníkov a blogov; vývoj softvéru na ukladanie a získavanie multimediálnych údajov; poskytovanie dočasného používania nestiahnuteľných softvérových aplikácií, ku ktorým je možný prístup prostredníctvom webovej stránky; služby poskytovateľa aplikačných služieb, menovite prevádzkovanie počítačových softvérových aplikácií pre tretie strany; inštalácia aplikácií a ich prispôsobenie na zákazku počítačového softvéru; poskytovanie dočasného používania online softvéru bez možnosti prevzatia na importovanie a správu údajov; poskytovanie dočasného používania nestiahnuteľného softvéru na umožnenie zdieľania multimediálneho obsahu a komentárov medzi používateľmi; poskytovanie dočasného používania nestiahnuteľného operačného softvéru online na prístup a používanie siete cloud computing; poskytovanie dočasného používania nestiahnuteľného online softvéru na použitie pri prenose údajov; poskytovanie dočasného používania softvéru na správu údajov online bez možnosti stiahnutia; poskytovanie dočasného používania nestiahnuteľného online softvéru na prenos informácií; poskytovanie dočasného používania softvéru na analýzu a vykazovanie finančných údajov bez možnosti stiahnutia; poskytovanie dočasného používania online softvéru bez možnosti prevzatia na vývoj webových stránok; poskytovanie dočasného používania softvéru na správu skladov online bez možnosti stiahnutia; hosting podcastov; zostavovanie počítačových programov; vytváranie informácií o životnom prostredí; zostavovanie webových stránok pre internet; vytváranie informácií o podmienkach prostredia; zostavovanie programov na spracovanie údajov; grafický dizajn na zostavovanie webových stránok na internete; programovanie počítačového softvéru na čítanie, prenos a organizovanie údajov; hosting internetových portálov; programovanie softvéru pre internetové portály, diskusné miestnosti, diskusné linky a internetové fóra; hosting digitálneho obsahu na internete; hosting digitálneho obsahu na internete; aktualizácia softvérových databáz; vývoj, aktualizácia a údržba softvéru a databáz; aktualizácia softvéru na spracovanie údajov; inštalácia, údržba a aktualizácia databázového softvéru; údržba databáz; dizajn a údržba webových stránok pre tretie strany; dizajn, koncepcia a údržba webových stránok; tvorba a údržba webových stránok pre mobilné telefóny; dizajn, údržba a aktualizácia počítačového softvéru; zber údajov o kvalite ovzdušia; konverzia údajov alebo dokumentov z fyzických na elektronické médiá; počítačové programovanie na spracovanie údajov; dizajn počítačových databáz; návrh a vývoj softvéru na import a správu údajov; vývoj databáz; vývoj systémov na spracovanie údajov; hosting počítačových databáz; inštalácia a údržba databázového softvéru; programovanie softvéru na import a správu údajov; programovanie programov na spracovanie údajov; poskytovanie vedeckých výskumných informácií a výsledkov výskumu prostredníctvom online prehľadávateľnej databázy; poskytovanie vyhľadávacích nástrojov pre internet; poskytovanie vyhľadávacích nástrojov na získavanie údajov prostredníctvom komunikačných sietí; dizajn vyhľadávacích nástrojov; programovanie systémov na spracovanie a komunikáciu údajov; počítačové programovacie služby pre uchovávanie údajov; počítačové služby pre analýzu údajov; elektronické zálohovanie údajov; počítačové služby v súvislosti s elektronickým zálohovaním údajov; konverzia počítačových programov a údajov, okrem fyzickej konverzie; konverzia počítačových programov a údajov [okrem fyzických zmien]; tvorba programov na spracovanie údajov; služby zálohovania údajov; konverzia elektronických údajov; analýza veľkého množstva údajov vzhľadom na vzťahy medzi údajmi; služby duplikácie a konverzie údajov; služby rozmnožovania údajov; dizajn počítačových databáz; dešifrovanie údajov; dizajn a vývoj počítačových databáz; návrh a vývoj počítačového softvéru; návrh a vývoj systémov na zadávanie údajov; dizajn a vývoj softvéru na získavanie údajov; návrhárske služby súvisiace s programom na spracovanie údajov; vývoj zariadení na spracovanie údajov; vývoj a údržba databázového softvéru; vývoj dátových programov; vývoj programov na spracovanie údajov; vývoj webového softvéru; vývoj mobilného softvéru; poskytovanie softvéru na plánovanie cestovania online, ktorý umožňuje používateľom ukladať trasy, cestovné plány, cestovné rezervácie a údaje; tvorba, údržba, aktualizácia a poskytovanie online blogov; poskytovanie online cestovných blogov; poskytovanie vyhľadávacích nástrojov s informáciami o cestovaní; poskytovanie vyhľadávacích nástrojov s informáciami o cestovnom poistení; poskytovanie vyhľadávacích nástrojov s informáciami v súvislosti s globálnymi menami; zálohovanie údajov a informácií; poskytovanie online rezervačných systémov; poskytovanie online rezervačných systémov v oblasti ubytovania; poskytovanie online rezervačných systémov v oblasti zábavy a kultúrnych aktivít; poskytovanie online rezervačných systémov v oblasti cestovania; poskytovanie online rezervačných systémov v oblasti prenájmu automobilov; poskytovanie vyhľadávacích nástrojov pre internet; tvorba webových stránok; poskytovanie cestovných informácií z prehľadávateľnej online databázy; poskytovanie vyhľadávacích nástrojov na získavanie údajov v globálnej počítačovej sieti; inžinierske služby v oblasti spracovania údajov; poskytovanie nestiahnuteľného online softvéru na spracovanie elektronických platieb na dočasné použitie; poskytovanie dočasného používania webovej softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, prenosných počítačov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení vyhľadávanie ciest, dopravných prostriedkov, dočasného ubytovania, požičovní automobilov, spoločného využívania automobilov a príležitostí spoluzvezenia, parkovacích miest na letisku a dočasných zoznamov parkovania vozidiel, letiskových transferov, cestovného poistenia, trajektov, vlakových spojov, autobusových spojov, okružných plavieb a cestovných informácií; vyhľadávací nastroj pre ponuky v oblasti cestovného ruchu bez potreby zadania destinácie; vyhľadávací nastroj, ktorý kombinuje ponuky niekoľkých leteckých spoločností; poskytovanie dočasného používania online softvéru, ktorý zobrazuje historické a predpokladané ceny ubytovania, ceny prenájmu automobilov, ceny železnice, ceny trajektov, ceny okružných plavieb, ceny za autobus; poskytovanie dočasného používania online nástroja na porovnávanie cien v súvislosti s cestovaním; poskytovanie dočasného používania online webovej stránky, ktorá umožňuje používateľom uverejňovať svoje názory, hodnotenia, rebríčky, recenzie a odporúčania na všetky témy súvisiace s cestovaním.; poskytovanie dočasného používania online webovej stránky, ktorá umožňuje používateľom uverejňovať svoje názory, hodnotenia, rebríčky, recenzie a odporúčania týkajúce sa turistických destinácií, leteckých spoločností, online cestovných kancelárií, poskytovateľov služieb prenájmu automobilov, prevádzkovateľov požičovní automobilov, poskytovateľov rezervácií ubytovania, hotelov a ubytovania, barov, reštaurácií, udalostí, zájazdov a prehliadok, múzeí, miestnych atrakcií, miest konania hudobných a iných podujatí, divadiel, hotelových reťazcov, poskytovateľov rezervácií trajektov, prevádzkovateľov trajektov, poskytovateľov rezervácií železničnej prepravy, prevádzkovateľov železníc, poskytovateľov rezervácií okružných plavieb, organizátorov okružných plavieb, transferov z letiska, autobusových spoločností, poskytovateľov rezervácií autobusovej prepravy, poskytovateľov cestovného poistenia a iných spoločností v súvislosti s cestovaním; poskytovanie dočasného používania internetového alebo mobilného rozhrania, ktoré zobrazuje názory používateľov, hodnotenia, rebríčky, recenzie a odporúčania v súvislosti s cestovaním; poskytovanie dočasného prístupu k online rozhraniu na správu reklamy v globálnej sieti; poskytovanie dočasného používania mobilných aplikácií na správu reklamy v globálnej sieti; poskytovanie dočasného používania online ovládacieho panela, ktorý zobrazuje štatistiky, výkon a informácie o fakturácii; poskytovanie dočasného používania mobilných aplikácií na plánovanie ciest; poskytovanie dočasného používania softvéru na plánovanie ciest bez možnosti stiahnutia; poskytovanie dočasného používania webovej stránky bez možnosti stiahnutia na plánovanie ciest; poskytovanie dočasného používania online softvéru na vyhľadávanie a porovnávanie cestovných ponúk; poskytovanie dočasného používania online softvéru na ukladanie, zostavovanie, správu, filtrovanie a prístup k súkromným informáciám; poskytovanie dočasného používania online softvéru na ukladanie, zostavovanie, správu, vyhľadávanie, filtrovanie a prístup k informáciám súvisiacim s cestovaním; poskytovanie dočasného používania aukčného softvéru bez možnosti stiahnutia vrátane cestovných lístkov, cestovných ponúk, cestovného tovaru a služieb v oblasti cestovného ruchu; poskytovanie dočasného používania softvéru na vyhľadávanie, porovnávanie a rezervovanie ponúk v oblasti cestovného ruchu; poskytovanie dočasného používania online softvéru, ktorý umožňuje filtrovanie výsledkov vyhľadávania letov a cien za letenky na základe ceny, času príletu a odletu, leteckých spoločností, cestovných kancelárií; letísk, dĺžky cesty, počtu medzipristátí, cestovnej triedy, poplatkov za kreditné karty a platobné systémy, počtu povolených kusov batožiny; poskytovanie dočasného používania online softvéru, ktorý umožňuje filtrovať výsledky vyhľadávania hotelov a ubytovania na základe nákladov, údajov, kategórie ubytovania, typu ubytovania, hodnotenia hviezdičkami, izieb, dostupných služieb, funkcií ubytovania, hotelového reťazca, predmetu, hodnotení a recenzií používateľov; poskytovanie dočasného používania prekladov webových stránok; poskytovanie dočasného používania trhoviska, ktoré používateľom umožňuje nakupovať, predávať a vymieňať si cestovné rezervácie, ponuky v oblasti cestovania, tovary a služby súvisiace s cestovaním; poskytovanie dočasného používania webovej stránky na porovnávanie cien, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení vyhľadávať a porovnávať ponuky súvisiace s cestovaním; poskytovanie dočasného používania webovej softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení vyhľadávať a porovnávať ponuky súvisiace s cestovaním; poskytovanie dočasného používania internetového vyhľadávacieho nástroja, ktorý umožňuje používateľom porovnávať ceny leteniek s cestovným za prepravu autobusom, cestovným v železničnej doprave, cenami za prenájom a spoločné využívanie automobilov (carsharing), cenami za trajekt, cestovným za prepravu autobusom a vlastnou dopravou; poskytovanie dočasného používania internetového vyhľadávacieho nástroja, ktorý umožňuje používateľom porovnávať ponuky v oblasti cestovného ruchu na mape; poskytovanie dočasného používania online softvéru, ktorý zobrazuje historické a predpokladané ceny leteniek; poskytovanie odkazov na cestovné informácie; poskytovanie automatického presmerovania používateľov na webové stránky vybraných poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu; poskytovanie dočasného použitia lokalizovaných verzií a prekladov webových stránok; poskytovanie dočasného používania trhoviska na predaj ponúk v oblasti cestovného ruch; poskytovanie dočasného používania webovej stránky na porovnávanie cien, ktorá umožňuje používateľom stolových počítačov, notebookov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení vyhľadávať a porovnávať ponuky súvisiace s cestovaním; poskytovanie dočasného použitia vyhľadávacieho nástroja cez predtým stiahnutú mobilnú aplikáciu; poskytovanie dočasného použitia porovnávania cien zájazdov prostredníctvom predtým stiahnutej mobilnej aplikácie; poskytovanie dočasného používania webového softvéru, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky letov; poskytovanie dočasného používania webového softvéru, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky ubytovania; poskytovanie dočasného používania webového softvéru, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky požičovní automobilov; poskytovanie dočasného používania webového softvéru, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky vlakového spojenia; poskytovanie dočasného používania webového softvéru, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať, porovnávať a rezervovať ponuky v oblasti cestovného ruchu; poskytovanie dočasného používania internetových cestovných adresárov; poskytovanie dočasného používania online adresárov, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ceny leteniek podľa odletových a cieľových letísk, cien, časov príletu a odletu, leteckých spoločností, cestovných kancelárií, dĺžky cesty, počtu medzipristátí, cestovnej triedy, poplatkov za kreditné karty a platobné systémy, počtu povolených kusov batožiny, recenzií a hodnotení používateľov, ako aj ďalších dostupných informácií a parametrov; poskytovanie dočasného používania online adresárov, ktoré umožňujú používateľom prezerať, triediť a filtrovať ponuky ubytovania na základe ceny, údajov, kategórie ubytovania, typu ubytovania, hodnotenia hviezdičkami, izieb, dostupných služieb, funkcií ubytovania, hotelového reťazca, predmetu, hodnotení a recenzií používateľov a ďalších dostupných informácií a parametrov; poskytovanie dočasného používania online adresárov, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ponuky požičovní automobilov; poskytovanie dočasného používania online adresárov, ktoré umožňujú používateľom vyhľadávať, prezerať, triediť a filtrovať ponuky v oblasti cestovného ruchu; poskytovanie dočasného používania adresárov týkajúcich sa cestovania s ponukami v oblasti cestovného ruchu a ďalšími informáciami; poskytovanie dočasného používania ovládacieho panela, ktorý umožňuje inzerentom zobrazovať štatistické údaje a informácie o výkonnosti súvisiace s reklamou, mierou konverzie, cenou za kliknutie, cenou za nákup, a ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; poskytovanie dočasného používania ovládacieho panela, ktorý umožňuje používateľom zobrazovať štatistické údaje a informácie o výkonnosti súvisiace s predajom, mierou konverzie, hodnotou za kliknutie, cenou za nákup, a ďalšie informácie súvisiace s reklamou, informácie o účte a fakturácii; poskytovanie dočasného použitia softvéru partnerskej siete; poskytovanie webovej stránky s vyhľadávačom cien leteniek; poskytovanie webovej stránky s vyhľadávačom leteckých ponúk; poskytovanie webovej stránky s vyhľadávačom taríf letov, autobusov, vlakov a trajektov; poskytovanie webovej stránky s vyhľadávačom ubytovania; poskytovanie webovej stránky s vyhľadávačom okružných plavieb; poskytovanie webovej stránky s vyhľadávacím nástrojom pre parkovanie na letisku a letiskové transfery; návrh a vývoj vyhľadávačov; poskytovateľ aplikačných služieb so softvérom aplikačného programovateľného rozhrania (api) na integráciu leteniek a cestovných informácií do webových stránok; poskytovateľ aplikačných služieb so softvérom aplikačného programovateľného rozhrania (api) na integráciu cien nocľahov a informácií o ubytovaní do webových stránok; poskytovateľ aplikačných služieb so softvérom aplikačného programovateľného rozhrania (api) na integráciu cien za vlak, autobus, trajekt a informácií do webových stránok; poskytovateľ aplikačných služieb so softvérom aplikačného programovateľného rozhrania (api) na integráciu parkovacích miest na letisku a cien letiskových transferov a informácií do webových stránok, poskytovateľ aplikačných služieb so softvérom aplikačného programovateľného rozhrania (api) na integráciu cien a informácií súvisiacich s okružnými plavbami do webových stránok; poskytovateľ aplikačných služieb so softvérom aplikačného programovateľného rozhrania (api) na integráciu cestovného poistenia a informácií do webových stránok; poskytovateľ aplikačných služieb so softvérom aplikačného programovateľného rozhrania (api) na integráciu cestovného poistenia a informácií do webových stránok; poskytovateľ aplikačných služieb so softvérom aplikačného programovateľného rozhrania (api) na integráciu prenájmu vozidiel a spoločného využívania automobilov do webových stránok; vývoj a správa aplikačného softvéru na poskytovanie multimediálneho obsahu dodávaného múzeami a inými miestami konania podujatí na použitie na viacerých typoch bezdrôtových mobilných zariadení; pokročilý výskum produktov v oblasti umelej inteligencie; vývoj, údržba a aktualizácia vyhľadávacieho nástroja pre telekomunikačné siete; poskytovanie vyhľadávacích nástrojov pre internet; vývoj aplikačných riešení pre počítačový softvér.
43 - Rezervácia ubytovania [timesharing]; agentúrne služby spojené s rezerváciou dočasného ubytovania; rezervácia ubytovania pre cestujúcich; rezervácia kempingov; rezervácia ubytovania v hoteli; rezervácia hotelových izieb pre cestujúcich; rezervácia stolov v reštauráciách; elektronické informačné služby spojené s rezerváciou hotelov; hotelové rezervačné služby poskytované prostredníctvom internetu; služby spojené s rezerváciou a objednávaním v oblasti reštaurácií a stravovania; poskytovanie recenzií reštaurácií a barov; poskytovanie informácií o cestovnom ubytovaní a služieb agentúr v oblasti rezervovania ubytovania pre cestujúcich; poskytovanie informácií v súvislosti s výberom reštaurácií; poskytovanie informácií v súvislosti s rezerváciou ubytovania; rezervačné služby spojené s rezerváciou jedál; informácie v oblasti reštaurácií; rezervácie reštaurácií; prechodné ubytovanie pre hostí; rezervácia izieb; služby cestovných agentúr spojené s rezerváciou ubytovania; rezervovanie reštaurácií cestovnými kanceláriami; služby cestovných kancelárií spojené s rezerváciou hotelového ubytovania; poskytovanie prístupu k databáze informácií o ubytovaní; poskytovanie informácií v súvislosti s hotelmi a ubytovaním; poskytovanie informácií týkajúcich sa reštaurácií, barov a kaviarní; poskytovanie recenzií hotelov a ubytovania; hodnotenie prechodného ubytovania; hodnotenia ubytovania; kombinácie hotelov a letov; hodnotenie dovolenkového ubytovania; poskytovanie online recenzií reštaurácií a hotelov; rezervácia izieb.
45 - Zostavovanie právnych informácií; poskytovanie informácií týkajúcich sa právnych záležitostí; vytváranie sociálnych kontaktov na internete; služby internetových sociálnych sieti; poskytovanie právneho poradenstva; licencovanie počítačového softvéru, právne služby; licencovanie databáz, právne služby; vytváranie sociálnych kontaktov na internete; online služby sociálnych sietí prostredníctvom mobilných aplikácií na stiahnutie; autentifikácia osobných identifikátorov na identifikáciu osôb, služby overovania totožnosti; poskytovanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti letísk; právne informačné služby pre cestujúcich; poskytovanie právnych informácií týkajúcich sa cestovania; internetová sociálna sieť súvisiaca s cestovaním, kde si cestujúci môžu vymieňať informácie a vzájomne spolupracovať; služby sociálnych sietí súvisiace s cestovaním, ktoré cestujúcim umožňujú vyhľadávať rady, recenzie, odpovede a odporúčania prostredníctvom online fóra; sociálna sieť súvisiaca s cestovaním, ktorá umožňuje cestujúcim žiadať alebo poskytovať rady, recenzie, odpovede a odporúčania prostredníctvom sociálnej siete; sociálna sieť, ktorá umožňuje cestujúcim žiadať alebo poskytovať rady, recenzie, odpovede a odporúčania týkajúce sa stolových počítačov, prenosných počítačov, mobilných telefónov, vreckových počítačov, prenosných prehrávačov médií a mobilných zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.07, 03.07.24, 03.07.16, 21.01.25, 25.03.01, 27.05.17, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vuelos Baratos Limited; 5-6 Magazine Street, BT48 6HJ Londonderry; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1809-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2019 286,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1809-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.08.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.08.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.08.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.08.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.08.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.08.2019 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.08.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 15.11.2019 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 15.11.2019 Typ Doručené
výsledok rešerše 31.03.2020 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.06.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.06.2020 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 24.06.2020 Typ Doručené
POZ 1809-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku