Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1805-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1805-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.09.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Vitamíny na výrobu výživových doplnkov; antioxidanty na výrobu kozmetických prípravkov; antioxidanty na výrobu farmaceutických prípravkov; antioxidanty na výrobu výživových doplnkov; proteíny na výrobu výživových doplnkov; rastlinné výťažky na výrobu farmaceutických prípravkov.
03 - Bylinkové výťažky na kozmetické použitie.
05 - Bielkovinové potraviny na lekárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; škrob na diétne alebo farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; prostriedky na prečistenie tráviaceho ústrojenstva; preháňadlá; liečivé čaje; laxatíva; liečivé rastliny; hormóny na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; otrava na potkany; masti na farmaceutické použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé korene; diétne potraviny na lekárske použitie; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; diétne látky na lekárske použitie; výživové vlákniny; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; aminokyseliny na lekárske použitie; aminokyseliny na veterinárske použitie; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske použitie; medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; steroidy; prípravky na tlmenie sexuálnej aktivity; tabletky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na chudnutie; antioxidačné tabletky; výživové doplnky pre zvieratá; bielkovinové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky pre zvieratá; prípravky na liečbu akné; kolagén na lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; imunostimulátory; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; výživové doplnky z prášku plodov acai; náplasti s vitamínovými doplnkami; výživové doplnky s kozmetickými účinkami; výživové doplnky zo srvátkových bielkovín; výživové doplnky s pivovarskými kvasnicami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TRIBANDROL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Androrganics s. r. o.; Štefánikova trieda 87/96, Nitra 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1805-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 19.09.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1805-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Doručené
POZ 1805-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku