Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1802-2021
(111)  Trademark Number  256813 
(151)  Registration Date  04.01.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  04.01.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1802-2021 
(220)  Application Date  07.07.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  29.09.2021 
(450)  Publication of Registration Date  12.01.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Výchova; vzdelávanie; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava). 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Discover 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská debatná asociácia; Štúrova 19/3, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Attorney(s)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.07.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 29.09.2021 18/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.01.2022 1/2022 FG3M
 
POZ 1802-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.07.2021 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1802-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.07.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 07.07.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 07.07.2021 Type Delivered
Plná moc 07.07.2021 Type Delivered
Plná moc 07.07.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 07.07.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2021 Type Payment
výsledok rešerše 28.07.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 28.07.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.01.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Type Delivered
Plná moc 21.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.06.2022 Type Delivered
POZ 1802-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku