Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 180-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  180-2021 
(220)  Application Date  21.01.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; prípravky na čistenie; bieliace prípravky; pracie prostriedky; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); prípravky na leštenie; detergenty – čistiace prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); tekuté a abrazívne mydlá; kozmetické prípravky; ochranné krémy na ruky; osviežovače vzduchu; toaletné prípravky; osviežovače vzduchu.
05 - Dezinfekčné prípravky; chemické dezinfekčné prostriedky; dezinfekčné mydlá; tekuté dezinfekčné mydlá; abrazívne dezinfekčné mydlá.
37 - Poradenstvo v oblasti umývania, čistenia, prania a dezinfikovania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  MANUTOL 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MPD plus, s.r.o.; Nábřeží Dr.Beneše 2307, 269 01 Rakovník; CZ 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 05/2021 BA3M
2 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 26.05.2021 10/2021 FB3M
 
POZ 180-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 180-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.01.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 22.01.2021 Type Delivered
3 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.01.2021 Type Delivered
4 Doplnenie materiálov 25.01.2021 Type Delivered
4a Sprievodný list 25.01.2021 Type Delivered
4b Plná moc 25.01.2021 Type Delivered
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.01.2021 Type Payment
6 výsledok rešerše 02.02.2021 Type Internal Letter
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.02.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 10.02.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 10.02.2021 Type Delivered
9 pokyn na zverejnenie POZ 11.02.2021 Type Internal Letter
10 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 28.04.2021 Type Delivered
10a Sprievodný list 28.04.2021 Type Delivered
11 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 29.04.2021 Type Sent document
POZ 180-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku