Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 17
(111)  Trademark Number  115971 
(151)  Registration Date  23.05.1946 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.05.2016 
(210)  Application Number  17 
(220)  Application Date  23.05.1946 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  0, 04, 13 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - (4,13) Strelivo do ručných zbraní, rozbušky a olej na zbrane.
04 - Neuvedené
13 - Neuvedené 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.03, 27.05.11 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Sellier & Bellot, a. s.; Lidická 667, 258 13 Vlašim; CZ 
(740)  Attorney(s)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number  165618 
(800)  International Registration Date  01. 12. 1972 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.05.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Obnovené ochranné známky 07.07.2006 07/2006 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 01.06.2016 06/2016 ND3M
 
POZ 17
S/N Fee Title Date Year Fee
2 F0003 Popl. za obnovu 15.05.1996 2 500,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 17
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o obnovu 14.05.1996 Type Delivered
3 všeobecný referátnik 11.12.1997 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 29.12.1997 Type Delivered
5 pokyn na obnovu zápisu 16.01.1998 Type Internal Letter
6 dodatok k osvedčeniu OZ 18.05.1998 Type Sent document
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.05.2006 Type Delivered
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2006 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Type Sent document
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.03.2016 Type Delivered
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.03.2016 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2016 Type Sent document
13 Notifikácia z OMPI 01.03.2018 Type Delivered
POZ 17
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.10.2010 Zbrojovka Vlašim, národní podnik Zbrojovka Brno, národní podnik
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.10.2010 Blanické strojírny, národní podnik Zbrojovka Vlašim, národní podnik
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.10.2010 Blanické strojírny, národní podnik Blanické strojírny, národní podnik
4 Prevod majiteľa 26.10.2010 ZVS - Blanické strojírny Sellier and Bellot, koncernový podnik Blanické strojírny, národní podnik
5 Prevod majiteľa 26.10.2010 Blanické strojírny Sellier a Bellot, státní podnik ZVS - Blanické strojírny Sellier and Bellot, koncernový podnik
6 Prevod majiteľa 26.10.2010 Sellier & Bellot, a. s. Blanické strojírny Sellier a Bellot, státní podnik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku