Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1799-2011
(111)  Trademark Number  233509 
(151)  Registration Date  15.11.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  20.10.2021 
(210)  Application Number  1799-2011 
(220)  Application Date  20.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.2012 
(450)  Publication of Registration Date  02.01.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 10, 35, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické a iné výrobky na liečebné účely; krémy na farmaceutické a lekárske účely; masti a tinktúry na farmaceutické a lekárske účely; náplasti; dezinfekčné prostriedky; analgetiká; mentol; eugenol a metylsalicylát na farmaceutické účely; prostriedky proti bolesti svalov a hlavy; prostriedky proti brušným bolestiam, predovšetkým plynatosti a kolikám; prostriedky proti vyrážkam na pokožke vyvolané uštipnutím hmyzu; hojivé hubky a náplasti; drogy na liečebné účely; linimenty (tekuté masti); hygienické výrobky na lekárske použitie; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; krémy na zmierňovanie bolesti; lieky; lieky vo forme tabliet; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; farmaceutické lieky v podobe jednotkových dávok; antipyretiká (lieky proti horúčke); narkotiká; lieky na zmiernenie bolesti; lieky proti reume; farmaceutické roztoky na lokálne vyplachovanie; farmaceutické prípravky na liečbu psoriázy; farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu rakoviny; kapsuly na lieky; lekárničky prvej pomoci (vybavené); dávkovače liekov (naplnené); zdravotné doplnky výživy vyrobené prevažne z vitamínov; dietetické prípravky na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; bahno na kúpele; soli do minerálnych kúpeľov; liečivé prípravky do kúpeľa; obklady (teplé zábaly); leukoplast; zdravotnícke materiály na bandážovanie; tlakové obväzy; chemikálie na farmaceutické účely; dermatologické farmaceutické látky; farmaceutické antialergické prípravky a látky; farmaceutické hydratačné gély; masti proti popáleninám; potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, aminokyseliny, minerály a stopové prvky; imunologické výrobky; dietetické a výživové doplnky; farmaceutické, zverolekárske výrobky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy; herbicídy.
10 - Aplikátory liekov; prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske; ortopedické pomôcky; lekárske tašky; nádoby a kazety na lekárske nástroje; diagnostické prístroje na lekárske účely; podporné bandáže, sadrové obväzy, bandáže na kĺby (ortopedické), brušné pásy a korzety, dilatátory (chirurgia), chirurgické dlahy, ortopedické výrobky a obuv, šijacie materiály na lekárske účely, gumené hygienické pomôcky; teplomery na lekárske účely; tlakomery krvného tlaku; vibromasážne prístroje; UV-lampy na lekárske účely; nepremokavé plachty na postele; ortopedické vložky; zdravotná obuv; pančuchy na kŕčové žily; korzety na zdravotnícke účely; zubné prístroje a nástroje; masky pre zdravotnícky personál; urologické prístroje a nástroje; odsávačky; striekačky na lekárske účely; vrecká na lekárske použitie na zber vzoriek moču; elektricky vyhrievané vankúše na lekárske účely; vankúše proti preležaninám; nosidlá pre pacientov; kvapkadlá na podávanie liekov, predávané prázdne; lekárske nástroje na monitorovanie terapeutických liekov; lekárske pumpy na podávanie liekov v odmeranom množstve; odmerné lyžičky na dávkovanie liekov; špeciálne nádoby na lekársky odpad; inhalátory; barly; detské fľaše; detské cumle.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým odborné obchodné poradenstvo pri predaji liekov, liečivých mastí a krémov, farmaceutických výrobkov, výživových a potravinových doplnkov, dietetických prípravkov, zdravotníckych pomôcok a potrieb; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutikami a zdravotníckymi pomôckami; zhromažďovanie uvedených výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; distribúcia reklamných vzoriek; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; maloobchodné a veľkoobchodné služby so zdravotníckymi potrebami; zbieranie informácií súvisiacich s používaním farmaceutík do počítačových databáz; administratívne spravovanie záznamov a registrov o zdravotnom stave ľudí; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť; lekárske analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia osôb, poradenstvo v oblasti farmácie, služby farmaceutov (príprava predpísaných liekov), fyzioterapia, masáže, ošetrovateľské služby, diagnostické zdravotné strediská, lekárne, súkromné kliniky alebo sanatóriá, zdravotné strediská, zotavovne, zotavovne pre rekonvalescentov, služby kliník, nemocníc, zotavovní, sanatórií, útulkov; farmaceutické poradenstvo; poskytovanie farmaceutických informácií; prenájom zdravotníckych potrieb; príprava liečiv podľa receptúry (lekárnické služby); dávkovanie farmaceutických prípravkov (služby farmaceutov); lekárske poradenstvo; dermatologické poradenstvo; kozmetické poradenstvo; odborné poradenstvo v oblasti zdravia; poradenstvo v oblasti alergií; poskytovanie informácií o zdravotníckej starostlivosti; poskytovanie telocvičných zariadení na účely zdravotníckej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie; zdravotnícke služby; veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.01.17, 02.01.08, 27.05.12, 27.05.19 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BER - fit, s.r.o.; Lietavská 3096/11, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number  1117259 
(800)  International Registration Date  18. 04. 2012 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  20.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 08/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 01/2013 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.01.2013 01/2013 XA3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2018 07/2018 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.11.2020 11/2020 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1799-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1799-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.10.2011 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.10.2011 Type Delivered
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.10.2011 Type Delivered
3a Plná moc 24.10.2011 Type Delivered
3b Vyjadrenie označenia 24.10.2011 Type Delivered
4 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.10.2011 Type Delivered
5 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.10.2011 Type Delivered
6 všeobecný referátnik 02.11.2011 Type Sent document
7 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.10.2011 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 09.11.2011 Type Sent document
9 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 09.11.2011 Type Sent document
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.11.2011 Type Sent document
11 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2011 Type Payment
12 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.11.2011 Type Payment
13 Oznámenie 18.01.2012 Type Delivered
13a Odpoveď na správu úradu 18.01.2012 Type Delivered
14 Odpoveď na správu úradu 25.01.2012 Type Delivered
15 Zoznam tovarov a služieb (FR) 30.01.2012 Type Delivered
15a Zoznam tovarov a služieb (FR) 30.01.2012 Type Delivered
16 Zoznam tovarov a služieb (FR) 02.02.2012 Type Delivered
16a Zoznam tovarov a služieb (FR) 02.02.2012 Type Delivered
17 všeobecný referátnik 08.02.2012 Type Sent document
18 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 18.04.2012 Type Sent document
19 vyžiadanie poplatku v CHF 19.04.2012 Type Sent document
20 sprievodný list do OMPI 18.04.2012 Type Sent document
21 Žiadosť inde neuvedená 03.05.2012 Type Delivered
21a Oznámenie 03.05.2012 Type Delivered
22 Oznámenie 07.05.2012 Type Delivered
23 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 22.05.2012 Type Sent document
24 výsledok rešerše 05.06.2012 Type Internal Letter
25 pokyn na zverejnenie POZ 05.06.2012 Type Internal Letter
26 Notifikácia z OMPI 26.06.2012 Type Delivered
27 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 24.07.2012 Type Sent document
28 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 01.10.2012 Type Delivered
29 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Type Sent document
30 Žiadosť o zápis prevodu 30.05.2018 Type Delivered
30a Doklad o prevode 30.05.2018 Type Delivered
30b Plná moc 30.05.2018 Type Delivered
31 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 31.05.2018 Type Delivered
31a Sprievodný list 31.05.2018 Type Delivered
31b Plná moc 31.05.2018 Type Delivered
31c Doklad o prevode 31.05.2018 Type Delivered
32 Doplnenie materiálov 04.06.2018 Type Delivered
32a Plná moc 04.06.2018 Type Delivered
32b Doklad o prevode 04.06.2018 Type Delivered
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2018 Type Payment
34 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 05.06.2018 Type Payment
35 dodatok k osvedčeniu OZ 13.06.2018 Type Sent document
36 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 07.06.2018 Type Delivered
36a Sprievodný list 07.06.2018 Type Delivered
37 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 22.06.2018 Type Sent document
38 vyžiadanie poplatku v CHF 15.06.2018 Type Sent document
39 Žiadosť do OMPI o prevod 18.07.2018 Type Sent document
40 vyžiadanie poplatku v CHF 18.07.2018 Type Sent document
41 Notifikácia z OMPI 26.07.2018 Type Delivered
42 Notifikácia z OMPI 11.10.2018 Type Delivered
43 Žiadosť o zápis prevodu 03.09.2020 Type Delivered
43a Osvedčovacia doložka 03.09.2020 Type Delivered
43b Doklad o prevode 03.09.2020 Type Delivered
43c Plná moc 03.09.2020 Type Delivered
44 vyžiadanie poplatku 18.09.2020 Type Sent document
45 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2020 Type Payment
46 dodatok k osvedčeniu OZ 09.10.2020 Type Sent document
47 Notifikácia z OMPI 15.10.2020 Type Delivered
48 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.02.2021 Type Delivered
49 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.09.2021 Type Delivered
50 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.10.2021 Type Sent document
51 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2021 Type Payment
52 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Type Sent document
POZ 1799-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 06.06.2018 H.M.L. Group, spol. s r.o. CO DE Bratislava, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.06.2018 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Porubčan Róbert, Ing.
3 Prevod majiteľa 01.10.2020 BER - fit, s.r.o. H.M.L. Group, spol. s r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.10.2020 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku