Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1798-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1798-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Antiseptické prípravky; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; liečivé cukríky; sirupy na farmaceutické použitie; tinktúry na lekárske použitie; roztoky na farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; vakcíny; žuvačky na lekárske použitie; mentol na farmaceutické použitie; pastilky na farmaceutické použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; lieky pre zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; fermenty na farmaceutické použitie; ústne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; prípravky z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; imunostimulátory; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; parafarmaceutické prípravky; minerálne výživové doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé rastliny; liečivé cukríky; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; hygienické výrobky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; želatína na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky.
29 - Želatína; mliečne výrobky; sójové mlieko (náhradka mlieka); výťažky z rias na potravinárske použitie; pokrmové tuky; aloa pravá (potraviny); mliečne fermenty na prípravu jedál; sušené mlieko; potravinárska želatína; potravinárske oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; mlieko; mliečne výrobky; jogurty; konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; polievky; koncentrované vývary; prípravky na vývary (bujóny); lecitín na prípravu jedál.
30 - Cukríky; žuvačky; cukrovinky; pastilky (cukrovinky); cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na osvieženie dychu; med; propolis; včelia kašička; riasy (chuťové prísady); škrob (potraviny); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); chuťové prísady. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PREBIOLAX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JULAMEDIC s.r.o.; Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2020 10/2020 BA3M
 
POZ 1798-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1798-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.08.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.08.2020 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.08.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 02.09.2020 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 02.09.2020 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.01.2021 Typ Doručené
7a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 04.01.2021 Typ Doručené
7b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 04.01.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 04.01.2021 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 04.01.2021 Typ Doručené
7e Odôvodnenie námietok 04.01.2021 Typ Doručené
7f Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 04.01.2021 Typ Doručené
7g Plná moc 04.01.2021 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.01.2021 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.01.2021 Typ Odoslané
10 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 25.10.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 25.11.2021 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 25.11.2021 Typ Doručené
11b Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 1798-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku