Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1791-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254729 
(151)  Dátum zápisu  06.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1791-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.04.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 28, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Softvér na uzatváranie stávok; sťahovateľné mobilné aplikácie na športové stávkovanie; elektronické terminály na vytváranie žrebov.
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; kolesá šťastia (lotéria); žreby.
41 - Zábava; organizovanie lotérií; stávkovanie; športové stávkové služby; kurzové stávkové služby; online športové stávkové služby; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba programov káblových televízií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 27.99.03, 27.05.11, 27.05.02, 27.05.15, 29.01.02, 29.01.05, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie