Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1791-2020
(111)  Trademark Number  254729 
(151)  Registration Date  06.04.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  06.04.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1791-2020 
(220)  Application Date  18.08.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.11.2020 
(450)  Publication of Registration Date  28.04.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 28, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Softvér na uzatváranie stávok; sťahovateľné mobilné aplikácie na športové stávkovanie; elektronické terminály na vytváranie žrebov.
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; kolesá šťastia (lotéria); žreby.
41 - Zábava; organizovanie lotérií; stávkovanie; športové stávkové služby; kurzové stávkové služby; online športové stávkové služby; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba programov káblových televízií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.22, 27.99.03, 27.05.11, 27.05.02, 27.05.15, 29.01.02, 29.01.05, 27.05.01 
(540) Trademark