Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1791-2006
(111)  Trademark Number  218200 
(151)  Registration Date  08.06.2007 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.10.2016 
(210)  Application Number  1791-2006 
(220)  Application Date  03.10.2006 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.03.2007 
(450)  Publication of Registration Date  02.08.2007 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Vydávanie reklamných a propagačných tlačovín, reklama; televízna reklama; uverejňovanie reklamných textov; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama, reklama v tlačovinách; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických tlačovín; športová a kultúrna činnosť.
43 - Prenájom prechodného ubytovania a reštaurácie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.06, 26.01.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  ružová, žltá, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.; Prievozská 14, 821 09 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  neplatná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2007 3/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2007 8/2007 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.05.2016 5/2016 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.12.2016 12/2016 ND3M
5 Ochranné známky vyhlásené za neplatné 02.05.2018 5/2018 MC3M
 
POZ 1791-2006
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2006 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2016 3,50 EUR
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 05.09.2016 25,00 EUR
41 Poplatok - kaucia 12.09.2016 100,00 EUR 09.04.2018 100,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.10.2016 66,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.03.2017 10,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.04.2017 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1791-2006
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 03.10.2006 Type Delivered
všeobecný referátnik 24.10.2006 Type Sent document
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.11.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.11.2006 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.11.2006 Type Payment
výsledok rešerše 03.01.2007 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 03.01.2007 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2007 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.10.2012 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.11.2012 Type Delivered
Plná moc 05.11.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Type Sent document
všeobecný referátnik 05.12.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.11.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 23.12.2015 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2016 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Type Sent document
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.08.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Odôvodnenie návrhu na zrušenie ochrannej známky 22.08.2016 Type Delivered
Plná moc 22.08.2016 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 22.08.2016 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 25.08.2016 Type Sent document
vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 25.08.2016 Type Sent document
výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 25.08.2016 Type Sent document
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 07.09.2016 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 14.09.2016 Type Delivered
41 Poplatok - kaucia 14.09.2016 Type Payment
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 29.09.2016 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.10.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 14.10.2016 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.11.2016 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2016 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.2016 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty 14.12.2016 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.01.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.01.2017 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.03.2017 Type Sent document
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.03.2017 Type Payment
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.04.2017 Type Delivered
konečná lehota 11.04.2017 Type Sent document
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.04.2017 Type Payment
Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 05.06.2017 Type Delivered
Sprievodný list 05.06.2017 Type Delivered
menovanie, zvolanie komisie 08.08.2017 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 21.08.2017 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní komisie 21.08.2017 Type Internal Letter
rozhodnutie o neplatnosti OZ 22.09.2017 Type Sent document
Podanie rozkladu 25.10.2017 Type Delivered
Rozklad 25.10.2017 Type Delivered
predkladacia správa k rozkladu 04.01.2018 Type Internal Letter
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 05.01.2018 Type Sent document
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 08.03.2018 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 08.03.2018 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní komisie 08.03.2018 Type Internal Letter
Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 09.03.2018 Type Sent document
vyhláška pre vestník - neplatnosť 14.03.2018 Type Internal Letter
vnútrospisový list 04.04.2018 Type Internal Letter
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 15.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 21.11.2022 Type Sent document
POZ 1791-2006
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2012 Porubčan Róbert, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.03.2016 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku