Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 179-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  179-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 12, 28, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Okuliare na športovanie; chrániče hlavy na športovanie; športové prilby; cyklistické okuliare; lyžiarske okuliare; bezpečnostné laná na ochranu pred pádom.
12 - Cestné bicykle; elektrické bicykle; bicykle pre deti; bicykle; horské bicykle; šliapacie bicykle; športové bicykle; pretekárske bicykle; kolesové dopravné prostriedky; kolesá na bicykle; ráfiky bicyklových kolies; pumpy na bicyklové pneumatiky; záplatové materiály na duše pneumatík; časti a súčasti vozidiel; bicyklové blatníky; bicyklové brzdové páky; brzdové čeľuste (časti bicyklov); brzdové káble pre bicykle; cyklistické tašky; brzdy (časti bicyklov); držiaky na fľaše na bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); konštrukčné diely na bicykle; nosiče bicyklov; nosiče na prepravu batožiny na bicykle; sedadlá na bicykle; bicyklové pedále; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); zvončeky na bicykle.
28 - Športové potreby a športový výstroj; ochranné športové chrániče; brzdy na lyže; stúpacie železá (horolezecký výstroj); upínacie pasy pre horolezcov; hrany na lyže; lyže; lyžiarske palice; lyžiarske viazania a ich časti; športové masky na tvár; obaly na lyže; obaly na lyžiarske viazania; snežnice; lyže na alpské lyžovanie; športové vybavenie; športové predmety; tulenie pásy na lyže; špeciálne tašky na športový vystroj; obaly na lyže; tvarované obaly na lyžiarske palice; tvarované kryty na lyže.
37 - Poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby športového vybavenia; poskytovanie informácií v oblasti opravy športovej výstroje; údržba a opravy športového vybavenia; oprava a údržba športového náradia a náradia na cvičenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CYCOLOGY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CYCOLOGY s.r.o.; Revoluční 1668/49a, 466 01 Jablonec nad Nisou; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 179-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 179-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.01.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.02.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.02.2021 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 26.04.2021 Typ Odoslané
7 opätovne odoslaný list 14.05.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie POZ 02.07.2021 Typ Interné listy
POZ 179-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku