Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 179-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  179-2021 
(220)  Application Date  21.01.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 12, 28, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Okuliare na športovanie; chrániče hlavy na športovanie; športové prilby; cyklistické okuliare; lyžiarske okuliare; bezpečnostné laná na ochranu pred pádom.
12 - Cestné bicykle; elektrické bicykle; bicykle pre deti; bicykle; horské bicykle; šliapacie bicykle; športové bicykle; pretekárske bicykle; kolesové dopravné prostriedky; kolesá na bicykle; ráfiky bicyklových kolies; pumpy na bicyklové pneumatiky; záplatové materiály na duše pneumatík; časti a súčasti vozidiel; bicyklové blatníky; bicyklové brzdové páky; brzdové čeľuste (časti bicyklov); brzdové káble pre bicykle; cyklistické tašky; brzdy (časti bicyklov); držiaky na fľaše na bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); konštrukčné diely na bicykle; nosiče bicyklov; nosiče na prepravu batožiny na bicykle; sedadlá na bicykle; bicyklové pedále; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); zvončeky na bicykle.
28 - Športové potreby a športový výstroj; ochranné športové chrániče; brzdy na lyže; stúpacie železá (horolezecký výstroj); upínacie pasy pre horolezcov; hrany na lyže; palice na nordic walking; lyže; lyžiarske palice; lyžiarske viazania a ich časti; športové masky na tvár; obaly na lyže; obaly na lyžiarske viazania; snežnice; lyže na alpské lyžovanie; športové vybavenie; športové predmety; tulenie pásy na lyže; špeciálne tašky na športový vystroj; obaly na lyže; tvarované obaly na lyžiarske palice; tvarované kryty na lyže.
37 - Poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby športového vybavenia; poskytovanie informácií v oblasti opravy športovej výstroje; údržba a opravy športového vybavenia; oprava a údržba športového náradia a náradia na cvičenie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  CYCOLOGY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CYCOLOGY s.r.o.; Revoluční 1668/49a, 466 01 Jablonec nad Nisou; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 179-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 179-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.01.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 22.01.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 08.02.2021 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.02.2021 Type Sent document
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 26.04.2021 Type Sent document
7 opätovne odoslaný list 14.05.2021 Type Sent document
POZ 179-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku