Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1771-2011
(111)  Trademark Number  232984 
(151)  Registration Date  14.08.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1771-2011 
(220)  Application Date  24.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2012 
(450)  Publication of Registration Date  02.10.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklamné agentúry; rozširovanie reklamných prospektov priamo alebo poštou zákazníkom, rozširovanie vzoriek tovarov; rozhlasová reklama, televízna reklama.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie.
41 - Vzdelávanie osôb; pobavenie, rozptýlenie, služby na oddych a rekreáciu osôb; prezentácia umeleckých a literárnych diel na kultúrne alebo vzdelávacie účely pre verejnosť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15, 29.01.04, 29.01.03, 29.01.05, 29.01.01, 01.15.01, 27.03.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  ružová, fialová, modrá, bledomodrá, zelená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  D.EXPRES, k.s.; Vrútocká 48, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.10.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.12.2021 23/2021 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 1771-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1771-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť inde neuvedená 29.09.2011 Type Delivered
2 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie 25.10.2011 Type Internal Letter
3 Doplnenie materiálov 24.10.2011 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2011 Type Payment
5 výsledok rešerše 16.01.2012 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2012 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 21.03.2012 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 27.03.2012 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Type Sent document
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Type Delivered
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 01.10.2021 Type Delivered
11a Plná moc 01.10.2021 Type Delivered
12 Žiadosť o zápis prechodu 01.10.2021 Type Delivered
12a Doklad o prechode 01.10.2021 Type Delivered
12b Osvedčovacia doložka 01.10.2021 Type Delivered
12c Plná moc 01.10.2021 Type Delivered
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 01.10.2021 Type Delivered
13a Plná moc 01.10.2021 Type Delivered
14 Žiadosť o zápis prevodu 04.10.2021 Type Delivered
14a Doklad o prevode 04.10.2021 Type Delivered
14b Plná moc 04.10.2021 Type Delivered
15 vyžiadanie poplatku 15.10.2021 Type Sent document
16 vyžiadanie poplatku 15.10.2021 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis prechodu 15.10.2021 Type Delivered
17a Osvedčovacia doložka 15.10.2021 Type Delivered
17b Doklad o prechode 15.10.2021 Type Delivered
17c Osvedčovacia doložka 15.10.2021 Type Delivered
17d Plná moc 15.10.2021 Type Delivered
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2021 Type Payment
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2021 Type Payment
20 vyžiadanie poplatku 29.10.2021 Type Sent document
21 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 08.11.2021 Type Sent document
22 Odpoveď na správu úradu 09.11.2021 Type Delivered
22a Doklad o prevode 09.11.2021 Type Delivered
22b Osvedčovacia doložka 09.11.2021 Type Delivered
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.11.2021 Type Payment
24 dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2021 Type Sent document
25 dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2021 Type Sent document
POZ 1771-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 19.11.2021 Harad, a.s. Jemné Melódie, s.r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.11.2021 Radio Services a.s. Harad, a.s.
3 Prevod majiteľa 19.11.2021 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. Radio Services a.s.
4 Prevod majiteľa 22.11.2021 D.EXPRES, k.s. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku