Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1762-2012
(111)  Trademark Number  234910 
(151)  Registration Date  12.06.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1762-2012 
(220)  Application Date  22.11.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.03.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.08.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  18, 25, 26 
(511)  List of Classified Goods and Services  18 - Kožené náramné pásy.
25 - Opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze.
26 - Opaskové pracky; galantérny tovar s výnimkou nití a priadzí 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.13.01, 24.17.07, 27.03.15, 27.05.12, 27.05.21, 29.01.01, 29.01.02, 27.99.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, žltá, oranžová, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Zdenko Pecha - Maxim 74; Štefanov 214, 906 45 Štefanov; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.11.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
 
POZ 1762-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.11.2012 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1762-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2012 Type Payment
výsledok rešerše 21.01.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 21.01.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Type Delivered
POZ 1762-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku