Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1757-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234908 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1757-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, noviny, periodické a neperiodické, časopisy, reklamné, inzertné a propagačné materiály.
35 - Vydávanie náborových a reklamných textov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.01.09, 18.01.23, 26.04.16, 26.04.22, 26.04.24, 26.11.12, 26.11.21, 27.05.15, 27.05.12, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.08, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie