Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1757-2012
(111)  Trademark Number  234908 
(151)  Registration Date  12.06.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1757-2012 
(220)  Application Date  21.11.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.03.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.08.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny, noviny, periodické a neperiodické, časopisy, reklamné, inzertné a propagačné materiály.
35 - Vydávanie náborových a reklamných textov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  18.01.09, 18.01.23, 26.04.16, 26.04.22, 26.04.24, 26.11.12, 26.11.21, 27.05.15, 27.05.12, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.08, 25.05.94 
(540) Trademark