Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1756-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1756-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Financovanie v oblasti virtuálnych mien (služby); zmenárenské služby s virtuálnymi menami; obchodovanie s virtuálnymi menami; maklérske a obchodné služby s cennými papiermi v oblasti virtuálnych mien; sprostredkovanie v oblasti virtuálnych mien (maklérstvo); finančné analýzy v oblasti virtuálnych mien; finančné služby; poskytovanie virtuálnej meny pre členov online komunity prostredníctvom globálnej počítačovej siete (finančné služby); služby v oblasti prevodov virtuálnej meny pre členov online komunity prostredníctvom globálnej počítačovej siete (finančné služby); správa peňažných prostriedkov, vrátane zabezpečovanie realizácie prevodov virtuálnych mien a elektronických peňažných ekvivalentov a sledovania týchto prevodov; obchodovanie s virtuálnymi menami (finančné služby); zmenárenské služby pre virtuálne meny; finančné informácie v oblasti virtuálnych mien; poskytovanie informácií o virtuálnych menách; poskytovanie finančných informácií o burzách cenných papierov v oblasti virtuálnych mien; zmenárenské služby s virtuálnymi menami pre prevoditeľné elektronické peňažné ekvivalenty, ktoré majú stanovenú peňažnú hodnotu.  
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Q IP Limited; Suite 263, Unit 1.02, World Trade Center, GX11 1AA Gibraltar; GI 
(740)  Zástupca (-ovia)  TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.; Panenská 6, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1756-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1756-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.08.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.08.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.08.2020 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 12.08.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 12.08.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 12.08.2020 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2020 Typ Platba
6 výsledok rešerše 26.10.2020 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.10.2020 Typ Odoslané
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.10.2020 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.12.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 11.12.2020 Typ Doručené
10 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 18.12.2020 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 01.03.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 01.03.2021 Typ Doručené
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 05.03.2021 Typ Odoslané
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.03.2021 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 28.04.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
15 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1756-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku