Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1756-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237193 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1756-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 10 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Zubné abrazíva; absorpčná vata; absorpčné tampóny; akaricídy (prípravok na ničenie roztočov); akonitín; aldehydy na farmaceutické účely; algicídy; alginátové výživové doplnky; algináty na farmaceutické účely; alkalické jodidy na farmaceutické účely; alkaloidy na lekárske účely; alkoholy na farmaceutické účely; alkoholy na liečebné účely; zubné amalgámy; aminokyseliny na lekárske účely; aminokyseliny na veterinárske účely; analgetiká; anestetiká; angosturová kôra na lekárske účely; antelmintikum; antibiotiká; antidiuretiká (lieky na znižovanie tvorby moču); chemické antikoncepčné prípravky; antioxidačné tabletky; antipyretiká (lieky na znižovanie telesnej teploty); antiseptická vata; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; aseptická vlna; čaj proti astme; medicínske bahno; kúpeľové bahno; bakteriálne jedy; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; prostredia pre bakteriologické kultúry; živná pôda pre bakteriologické kultúry; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamovacie prípravky na lekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinové potraviny na lekárske účely; bielkovinové prípravky na lekárske účely; bielkovinové výživové doplnky; biocídy; biologické prípravky na lekárske účely; biologické prípravky na zverolekárske účely; biologické tkanivá na lekárske účely; biologické tkanivá na zverolekárske účely; bizmutové prípravky na farmaceutické účely; tyčinky na liečbu bradavíc; bróm na farmaceutické účely; bronchodilatačné prípravky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; byliny na fajčenie na lekárske účely; cédrové drevo; netabakové cigarety na lekárske účely; cukor na lekárske účely; cupanina na farmaceutické účely; čapíky; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; prípravky na čistenie očí; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; dámske vložky; dentálne modelovacie vosky; dentifikačné prípravky; detergenty na lekárske účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; chlieb pre diabetikov na lekárske účely; diagnostické prípravky na lekárske účely; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekárske účely; diétne látky upravené na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske účely; digestíva na farmaceutické účely; digitalín; potrava pre dojčatá; draselné soli na lekárske účely; drogy na lekárske účely; droždie na farmaceutické účely; chemické vodiče na elektródy elektrokardiogramov; enzymatické prípravky na lekárske účely; enzýmové výživové doplnky; enzýmy na lekárske účely; kôprová esencia na lekárske účely; estery celulózy na farmaceutické účely; estery na farmaceutické účely; étery celulózy na farmaceutické účely; étery na farmaceutické účely; eukalyptol na farmaceutické účely; eukalyptus na farmaceutické účely; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; fenikel na lekárske účely; fenol na farmaceutické účely; mliečne fermenty na farmaceutické účely; fermenty na farmaceutické účely; formaldehyd na farmaceutické účely; fosfáty na farmaceutické účely; prípravky na fumigáciu na lekárske účely; fungicídy; chemické prípravky proti fyloxére; gáfor na lekárske účely; gáfrový olej na lekárske účely; kyselina galová na farmaceutické účely; obväzová gáza; gencián na farmaceutické účely; germicídy (dezinfekčné prípravky); glukóza na lekárske účely; glukózové výživové doplnky; glycerín na lekárske účely; glycerofosfáty; guajakol na farmaceutické účely; guma na lekárske účely; gumiguta na lekárske účely; gurjunský balzam na lekárske účely; hematogén; hemoglobín; prípravky proti hemoroidom; hemostatické tyčinky; prípravky proti bolesti hlavy; tyčinky proti bolesti hlavy; hojivé hubky; horčica na farmaceutické účely; horčicové obklady; horčicový olej na lekárske účely; horčičné náplasti; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; hydrastín; hydrastinín; hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické účely; hygienické nohavičky; hygienické tampóny; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov; chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chemicko-farmaceutické prípravky; chinín na lekárske účely; chinínovník (jeho kôra) na lekárske účely; chinolín na lekárske účely; chirurgické implantačné preparáty (živé tkanivá); chirurgické obväzy; chirurgické plachty; chirurgické tkaniny; chladiace spreje na lekárske účely; chloralhydrát na farmaceutické účely; chloroform, trichlórmetán; výťažky z chmeľu na farmaceutické účely; medicinálne infúzie; absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov; írsky mach (karagén) na lekárske účely; izotopy na lekárske účely; jalapy (výťažok z jalapového koreňa - preháňadlo); jedy; jód na farmaceutické účely; jodidy na farmaceutické účely; jodoform; jódová tinktúra; jojoba; kalomel, chlorid ortutnatý; kandis na lekárske účely; liekové kapsuly; kapsuly na farmaceutické účely; karagén na lekárske účely; karbonyl (prípravok na hubenie parazitov); kaučuk na zubolekárske účely; kaustické ceruzky; kazeínové výživové doplnky; kebračo na lekárske účely; kolódium na farmaceutické účely; kôra konduranga na lekárske účely; roztoky na kontaktné šošovky; liečivé korene; kostný tmel pre chirurgiu a ortopédiu; kôra mangového stromu na farmaceutické účely; kôry na farmaceutické účely; krém z vínneho kameňa na farmaceutické účely; kreozot na farmaceutické účely; krotónová kôra; prípravky proti kryptogamným rastlinám; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; morská voda na kúpanie na lekárske účely; liečivé prípravky do kúpeľa; terapeutické prípravky do kúpeľa; prípravky do perličkových kúpeľov; soli do minerálnych kúpeľov; liečivé kúpeľové soli; kurare; liečivá na kurie oká; náplasť na kurie oká; kyseliny na farmaceutické účely; kyslík na lekárske účely; prípravky do kyslíkových kúpeľov; mliečny cukor na farmaceutické účely; zubné laky; ľanová múčka na farmaceutické účely; výživové doplnky z ľanových semien; ľanové semená na farmaceutické účely; výživové doplnky z ľanového oleja; laxatíva; lecitín na lekárske účely; lecitínové výživové doplnky; lepiace náplasti na lekárske účely; lepidlá na umelé chrupy; liečivé cukríky; liečivé čaje; liečivé nápoje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; lieky pre humánnu medicínu; lieky proti poteniu nôh; linimenty (tekuté masti); lubrikačné gély; lupulín na farmaceutické účely; magnézia (oxid horečnatý) na farmaceutické účely; mandľové mlieko na farmaceutické účely; masti na farmaceutické účely; masti na lekárske účely; masti na slnečné popáleniny; materiály na zubné odtlačky; lekárske prípravky na podporu rastu vlasov; medovková voda na farmaceutické účely; menštruačné nohavičky; menštruačné tampóny; menštruačné vložky; mentol; mentol na farmaceutické účely; výživné látky pre mikroorganizmy; mikroorganizmy na použitie v lekárstve a zverolekárstve; minerálne výživové doplnky; mliečny tuk; moleskin na lekárske použitie (pevná bavlnená látka); múka na farmaceutické účely; myrobalánová kôra na farmaceutické účely; prípravky na ničenie myší; námeľ na farmaceutické účely; náplasti; náplasti na lekárske účely; náramenné obväzy na chirurgické účely; náramky na lekárske účely; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; detské plienkové nohavičky; zdravotné nohavičky; výživové doplnky z obilných klíčkov; obklady (teplé zábaly); dezodoranty na obleky a textilné materiály; hygienické obrúsky; obväzový materiál; octan hlinitý na farmaceutické účely; octany na farmaceutické použitie; prípravky na vyplachovanie očí; prípravky na odtlačky; lekárske prípravky na odtučňovacie kúry; olej z tresčej pečene; oleje na lekárske účely; olovnatá voda (s obsahom octanu olovnatého); masti proti omrzlinám na farmaceutické účely; opiáty; ópium; opodeldok; organoterapeutické prípravky; ortuťové masti; vankúšiky na otlaky (náplasti); ovínadlá; oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické účely; papier na horčičné obklady; lepivé pásky na lekárske účely; priľnavé pásky na lekárske účely; pásky na oči na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické účely; pásy na prichytenie hygienických vložiek; pektín na farmaceutické účely; peľové výživové doplnky; pepsíny na farmaceutické účely; perlový prášok na lekárske účely; peroxid vodíka na lekárske účely; pijavice na lekárske účely; krvná plazma; detské plienky; plyn na lekárske účely; farmaceutické prípravky na pokožku; pomocné látky (adjuvanciá) na lekárske účely; prípravky na ošetrenie popálenín; porcelán na zubné protézy; posilňujúce prípravky, toniká; prípravky proti poteniu; práškové kantaridíny; preháňadlá; prípravky na dezodoráciu vzduchu; prípravky na intímnu hygienu na lekárske účely; prípravky na omrzliny; prípravky na tlmenie sexuálnej aktivity; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske použitie; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu (na lekárske účely); prípravky z aloy pravej na farmaceutické účely; propolis na farmaceutické účely; propolisové výživové doplnky; prostriedky proti hlístam; proteínové výživové doplnky; protireumatické náramky; protireumatické prstene; purgatíva; pyritový prášok; rádioaktívne látky na lekárske účely; rádiologicky kontrastné látky na lekárske účely; rádium na lekárske účely; jedlé rastlinné vlákna (s výnimkou výživných); reagenčný papier na lekárske a zverolekárske účely; rebarborové korene na farmaceutické účely; ricínový olej na lekárske účely; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; rybia múčka na farmaceutické účely; samoopaľovacie tabletky; sarsaparila (smilax) na lekárske účely; sedatíva (prípravky na upokojenie); séra; séroterapeutické liečivá; sikatívy na lekárske účely; sírny kvet na farmaceutické účely; sírové knôty na dezinfekciu; sirupy na farmaceutické účely; slad na farmaceutické účely; sladké drievko na farmaceutické účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; minerálne soli; soli minerálnych vôd; soli na lekárske účely; soli sodíka na lekárske účely; prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; strychnín; styptikum (prípravky na zastavenie krvácania); sulfoamidy (liečivá); sušené mlieko pre dojčatá; škrob na diétne alebo farmaceutické účely; hojivé špongie; tabakové výťažky (insekticídy); tabletky na chudnutie; tabletky na potlačenie chuti do jedla; dezinfekčné dymové tablety; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; termálne vody; terpentín na farmaceutické účely; tinktúry (farmaceutické prípravky); tinktúry na lekárske účely; tlakové obväzy; zubné tmely; toaletné vody na farmaceutické účely; tuky na lekárske účely; dymiace tyčinky; tymol na farmaceutické účely; lepidlá a tmely na umelý chrup; uspávacie prípravky; vaginálne kúpele; vakcíny; vankúše (podložky) na dojčenie; prípravky na báze vápna na farmaceutické účely; vata na lekárske účely; vazelína na lekárske účely; včelia materská kašička (výživový doplnok); včelia materská kašička na farmaceutické účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na diétne alebo lekárske účely; vezikanty (pľuzgierotvorné látky); vínny kameň na farmaceutické účely; vitamínové prípravky; výživové vlákniny; hygienické vložky; minerálne vody na lekárske účely; vonné soli; vreckovky napustené farmaceutickými roztokmi; výživové doplnky; výživové doplnky z kvasníc; prípravky na čistenie vzduchu; zadymovacie prípravky vo forme tabliet; zadymovacie prípravky vo forme tyčiniek; zápary na farmaceutické účely; liečivá na zmiernenie zápchy; zubné amalgámy zo zlata; zliatiny drahých kovov na zubolekárske účely; zubné brúsivá; zubné cementy; materiály na plombovanie zubov; želatína na lekárske účely; žieravé látky na farmaceutické účely; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; žuvačky na lekárske účely.
10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely; prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; anestéziologické prístroje; antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických; podporné bandáže; ortopedické bandáže na kĺby; barly; chrániče na barly; brušné korzety; brušné pásy; cumle pre dojčatá; cumlíky na detské fľaše; čapy na umelé zuby; dávkovače piluliek; defibrilátor; detské fľaše; diagnostické prístroje na lekárske účely; dialyzér, dialyzátor; dilatátory (chirurgia); chirurgické dlahy; pomôcky na dojčenie; dýchacie prístroje; prístroje na umelé dýchanie; dýzy na lekárske účely; elastické obväzy; elastické pančuchy na chirurgické účely; elektrické prístroje na akupunktúru; elektródy na lekárske použitie; elektrokardiogramy; zariadenia na estetickú masáž; filtre na UV-lampy na lekárske účely; fľašky na podávanie kvapiek na lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia; galvanické pásy na lekárske účely; galvanické terapeutické zariadenia; gastroskopy; hematometre; prístroje na liečenie hluchoty; vibrátory na horúci vzduch na lekárske účely; hroty na barly; hydrostatické postele na lekárske účely; hygienické misky; hypodermické (podkožné) injekcie; hypogastrické pásy; chirurgické implantáty; chirurgické prístroje a nástroje; chrániče sluchu; akupunktúrne ihly; ihly na lekárske účely; prístroje na inhaláciu na lekárske účely; inhalátory; inkubátory na lekárske účely; inkubátory pre dojčatá; kanyly; kardiostimulátory; katétre; katgut (chirurgické nite); kefy na čistenie telových dutín; kastrovacie kliešte; klystírové striekačky na lekárske účely; chirurgické kompresory; umelé končatiny; kondómy, prezervatívy; korzety na zdravotnícke účely; kremíkové lampy na lekárske účely; kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely; cumle na kŕmenie z fľaše; uzávery na fľaše na kŕmenie; krúžky na prerezávanie zubov; nože na odstraňovanie kurích ôk; kvapkadlá na lekárske účely; vrecúška s ľadom na lekárske účely; lampy na lekárske účely; lancety; laser na lekárske účely; lekárske prístroje a nástroje; lekárske vodiace vlákna; lyžice na odmeriavanie liečiv; lôžkové vibrátory; masážne rukavice; masážne prístroje; anestéziologické masky; maternicové irigátory; misky na lekárske účely; špeciálny nábytok na lekárske účely; načúvacie prístroje pre nepočujúcich; nádobky na zavádzanie liekov; špeciálne nádoby na lekársky odpad; nádoby na lekárske nástroje; nádoby na moč; nádoby, kazety na lekárske nástroje; nafukovacie matrace na lekárske účely; nafukovacie panny; elastické nákolenníky; nákolenníky (ortopedické bandáže na kolená); nalepovacie teplomery na lekárske použitie; náprstky (chrániče na prsty) na lekárske účely; naslúchadlá pre sluchovo postihnutých; nepremokavé plachty na postele; chirurgické nite; nosidlá s kolieskami; nosidlá pre pacientov; chirurgické nožnice; termoelektrické obklady; podporné obväzy; umelé oči; odevy do operačných sál; odvodňovacie rúrky na lekárske účely; oftalmometre; oftalmoskopy; ohrievacie vankúšiky (prvá pomoc); ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom na lekárske účely; operačné stoly; ortopedická obuv; ortopedické pásky a bandáže na spevnenie kĺbov; ortopedické pásy; ortopedické stielky; ortopedické vložky do topánok; ortopedické výrobky; pančuchy na kŕčové žily; elektrické pásy na lekárske účely; pesary; pílky na chirurgické účely; plachty na chirurgické účely; plachty pre inkontinentných pacientov; podpory na ploché nohy; umelé pľúca; pľuvadlá na lekárske účely; vatové ochranné vložky na podbruško; podporné vložky na ploché nohy; elektricky vyhrievané podušky na lekárske účely; podušky na lekárske účely; popruhy na lekárske účely; vodné postele na lekárske účely; postele špeciálne vyrobené na lekárske účely; posteľové misy; pôrodnícke kliešte; pôrodnícke matrace; pôrodnícke prístroje; prietržové pásy; prikladacie banky; elektricky vyhrievané prikrývky na lekárske účely; prístroje na meranie pulzu; prístroje na mikrodermabráziu; prístroje na ortodontológiu; prístroje na vykonávanie krvných skúšok; protézy (umelé končatiny); vlasové protézy; prstence na uľahčenie prerezávania zubov; pumpy na lekárske účely; pupočné pásy; rádiologické clony na lekárske účely; rádiologické prístroje na lekárske účely; rádiové trubice na lekárske účely; rehabilitačné prístroje na lekárske účely; resuscitačné prístroje; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom; zariadenia na röntgenové ožarovanie; röntgenové prístroje na lekárske účely; röntgenové snímky na lekárske účely; röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely; röntgenové žiariče na lekárske účely; rozprašovače na lekárske účely; pôrodné zariadenie pre rožný statok; rukavice na lekárske účely; rúška (pre nemocničný personál); sadrové obväzy na ortopedické účely; umelé sánky; skalpely; skalpely na chirurgické účely; skúšobné prístroje na lekárske účely; sondy na lekárske účely; spirometre (prístroje na meranie vdychovaného a vydychovaného vzduchu); stenty (cievne a srdcové implantáty); chirurgické sterilné plachty; stetoskopy; injekčné striekačky; striekačky na lekárske účely; suspenzory, podpínadlá; chirurgické svorky; šijacie ihly (chirurgia); materiály na šitie (chirurgia); šošovky (intraokulárne protézy) (chirurgické implantáty); špachtle; špáradlá na čistenie uší; chirurgické špongie; ťahacie prístroje na lekárske použitie; tehotenské pásy; telocvičné zariadenia na liečebné účely; teplomery na lekárske účely; teplovzdušné terapeutické zariadenia; termoelektrické obväzy (chirurgia); tlakomery na meranie krvného tlaku; trokár (nástroj na nabodnutie telovej dutiny); drenážne trubice na lekárske účely; umelá koža na chirurgické účely; umelé chrupy; umelé prsníky; umelé zuby; uretrálne injekčné striekačky; uretrálne sondy; urologické prístroje a nástroje; zátky do uší; UV-lampy na lekárske účely; uzávery na detské fľaše; vaginálne striekačky; elektricky vyhrievané vankúše na lekárske účely; vankúše proti nespavosti; vankúše proti preležaninám; vankúšiky proti preležaninám; vibromasážne prístroje; ortopedické vložky; vodné vaky na lekárske účely; vrecká na výplachy telesných dutín; zubné vrtáky; vzduchové vankúše na lekárske účely; zariadenia na hygienu a umývanie telesných dutín; zariadenia na premiestňovanie (prevoz) invalidov; zariadenia na zavádzanie vzduchu alebo látok do telových dutín; zdravotná obuv; zubárske zrkadlá; zrkadlá pre chirurgov; zverolekárske prístroje a nástroje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.01, 26.11.08, 27.05.11, 27.05.21, 27.99.04, 29.01.01, 29.01.04, 26.03.23, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEDATRON, spol. s r.o.; Na Pasekách 14, 831 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.09.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2014 2/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2014 7/2014 FG3M
 
POZ 1756-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.09.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1756-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.09.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 20.11.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2014 Typ Odoslané
POZ 1756-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku