Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1756-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  200753 
(151)  Dátum zápisu  08.11.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1756-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Regulátory otáčok strojov, motorov a hnacích strojov; elektromotory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel.
09 - Ističe; vypínače; spínače; optické, magnetické a elektrické snímače; relé a časové spínače; odpory a reostaty; elektrorozvádzače a rozvodnice; elektrické pripojovacie skrinky; elektrousmerňovače; poplašné zariadenia; počítadlá; zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.22 
(540) Vyjadrenie