Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1752-2012
(111)  Trademark Number  235375 
(151)  Registration Date  14.08.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1752-2012 
(220)  Application Date  20.11.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.10.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Dni mladých lekárnikov 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť; Opatovská cesta 4, Bojnice 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  20.11.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
 
POZ 1752-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.11.2012 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1752-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2012 Type Payment
výsledok rešerše 30.11.2012 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 06.12.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 08.02.2013 Type Delivered
Doplnenie materiálov 08.02.2013 Type Delivered
Plná moc 08.02.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 11.03.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 05.06.2017 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 07.06.2017 Type Delivered
Plná moc 07.06.2017 Type Delivered
Doplnenie materiálov 07.06.2017 Type Delivered
Plná moc 07.06.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 03.07.2017 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2022 Type Delivered
POZ 1752-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2017 Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2017 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku