Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1750-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251599 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1750-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Priemyselné chemikálie; chemické prípravky na odpudzovanie špiny; konzervačné prípravky na murivo okrem farieb a olejov; chemické výrobky pre prevenciu vodného kameňa; chemikálie zabraňujúce ukladaniu vodného kameňa.
02 - Nátery (farby); nátery na odpudzovanie vody; nátery na povrchovú úpravu nábytku; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; ochranné nátery pre kovové povrchy; priehľadné ochranné nátery na vozidlá; nátery odolné proti pôsobeniu počasia; ochranné nátery pre zabezpečenie odolnosti povrchov budov proti vode; nátery odolné voči poveternostným vplyvom (farby); vodovzdorné ochranné povrchové nátery.
03 - Čistiace prípravky; prípravky na čistenie za sucha; čistiaca pena; čistiace prípravky na automobily; čistiace prípravky na obklady; čistiace prípravky na predné sklá vozidiel; čistiace prípravky pre domácnosť; prípravky na čistenie okien v sprejovej forme; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie vozidiel; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Cleanlock 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nano Service SK, s.r.o.; Farská 46/A, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1750-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1750-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.08.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.08.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.08.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1750-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku