Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1750-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1750-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Priemyselné chemikálie; chemické prípravky na odpudzovanie špiny; konzervačné prípravky na murivo okrem farieb a olejov; chemické výrobky pre prevenciu vodného kameňa; chemikálie zabraňujúce ukladaniu vodného kameňa.
02 - Nátery (farby); nátery na odpudzovanie vody; nátery na povrchovú úpravu nábytku; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; ochranné nátery pre kovové povrchy; priehľadné ochranné nátery na vozidlá; nátery odolné proti pôsobeniu počasia; ochranné nátery pre zabezpečenie odolnosti povrchov budov proti vode; nátery odolné voči poveternostným vplyvom (farby); vodovzdorné ochranné povrchové nátery.
03 - Čistiace prípravky; prípravky na čistenie za sucha; čistiaca pena; čistiace prípravky na automobily; čistiace prípravky na obklady; čistiace prípravky na predné sklá vozidiel; čistiace prípravky pre domácnosť; prípravky na čistenie okien v sprejovej forme; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie vozidiel; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Cleanlock 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nano Service SK, s.r.o.; Farská 46/A, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1750-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1750-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.08.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.08.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.08.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.08.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.08.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1750-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku