Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1743-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1743-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mliečne výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 09.01.09, 26.05.18, 05.05.20, 25.12.25, 27.05.13, 29.01.04, 29.01.01, 26.05.22, 27.05.24, 27.05.15, 19.03.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, červená, modrá, bielá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Petriľák Pavol; Ovocinárska 51, Sabinov 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát; Weberova 8, Prešov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2020 10/2020 BA3M
 
POZ 1743-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.08.2020 96,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.01.2021 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1743-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 10.08.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.08.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 27.08.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.08.2020 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 29.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 29.12.2020 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 29.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.01.2021 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 22.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 22.01.2021 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.01.2021 Typ Odoslané
Oznámenie 29.03.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 29.03.2021 Typ Doručené
Oznámenie 29.03.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 29.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 29.03.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 29.03.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 06.04.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 07.04.2021 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 28.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí námietok 28.10.2021 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 25.11.2021 Typ Doručené
Rozklad 25.11.2021 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 22.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 22.12.2021 Typ Doručené
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.01.2022 Typ Odoslané
predkladacia správa k rozkladu 11.01.2022 Typ Interné listy
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 13.01.2022 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 18.03.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie podania 18.03.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie k rozkladu 18.03.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.03.2022 Typ Doručené
zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 03.05.2022 Typ Odoslané
POZ 1743-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2021 JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku