Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1743-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1743-2020 
(220)  Application Date  10.08.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2020 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mliečne výrobky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.09.01, 09.01.09, 26.05.18, 05.05.20, 25.12.25, 27.05.13, 29.01.04, 29.01.01, 26.05.22, 27.05.24, 27.05.15, 19.03.25 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, červená, modrá, bielá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Petriľák Pavol; Ovocinárska 51, Sabinov 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát; Weberova 8, Prešov 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2020 10/2020 BA3M
 
POZ 1743-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.08.2020 96,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.01.2021 25,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1743-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.08.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 10.08.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.08.2020 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2020 Type Payment
výsledok rešerše 27.08.2020 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 27.08.2020 Type Internal Letter
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 29.12.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 29.12.2020 Type Delivered
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 29.12.2020 Type Delivered
Plná moc 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.01.2021 Type Payment
Žiadosť inde neuvedená 22.01.2021 Type Delivered
Plná moc 22.01.2021 Type Delivered
Sprievodný list 22.01.2021 Type Delivered
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.01.2021 Type Sent document
Oznámenie 29.03.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
Plná moc 29.03.2021 Type Delivered
Sprievodný list 29.03.2021 Type Delivered
Oznámenie 29.03.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
Oznámenie inde neuvedené 29.03.2021 Type Delivered
Plná moc 29.03.2021 Type Delivered
Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 29.03.2021 Type Delivered
Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
Sprievodný list 29.03.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 06.04.2021 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 07.04.2021 Type Sent document
Oznámenie inde neuvedené 28.04.2021 Type Delivered
Sprievodný list 28.04.2021 Type Delivered
rozhodnutie o zamietnutí námietok 28.10.2021 Type Sent document
Podanie rozkladu 25.11.2021 Type Delivered
Rozklad 25.11.2021 Type Delivered
Odôvodnenie rozkladu 22.12.2021 Type Delivered
Sprievodný list 22.12.2021 Type Delivered
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.01.2022 Type Sent document
predkladacia správa k rozkladu 11.01.2022 Type Internal Letter
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 13.01.2022 Type Sent document
Vyjadrenie k rozkladu 18.03.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 18.03.2022 Type Delivered
Sprievodný list 18.03.2022 Type Delivered
Vyjadrenie k rozkladu 18.03.2022 Type Delivered
Odôvodnenie podania 18.03.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 18.03.2022 Type Delivered
zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 03.05.2022 Type Sent document
Podanie inde neuvedené 31.05.2022 Type Delivered
Sprievodný list 31.05.2022 Type Delivered
všeobecný referátnik 13.06.2022 Type Sent document
POZ 1743-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2021 JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku