Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1743-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1743-2020 
(220)  Application Date  10.08.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2020 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mliečne výrobky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.09.01, 09.01.09, 26.05.18, 05.05.20, 25.12.25, 27.05.13, 29.01.04, 29.01.01, 26.05.22, 27.05.24, 27.05.15, 19.03.25 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, červená, modrá, bielá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BAPE FOOD trade s.r.o.; Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov; SK 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát; Jarková 63, 080 01 Prešov; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2020 10/2020 BA3M
 
POZ 1743-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1743-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.08.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 10.08.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 11.08.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 27.08.2020 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.08.2020 Type Internal Letter
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 29.12.2020 Type Delivered
6a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 29.12.2020 Type Delivered
6b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 29.12.2020 Type Delivered
6c Plná moc 29.12.2020 Type Delivered
6d Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
7 Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
7a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
7b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
7c Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
8 Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
8a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
8b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
9 Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
9a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
9b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
9c Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
9d Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
10 Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
10a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
10b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
11 Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
11a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
11b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
11c Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
11d Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
11e Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
11f Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
11g Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
11h Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
11i Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
11j Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
12 Doplnenie námietok 29.12.2020 Type Delivered
12a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
12b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
12c Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
12d Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Type Delivered
13 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.01.2021 Type Payment
14 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.01.2021 Type Sent document
15 Žiadosť inde neuvedená 22.01.2021 Type Delivered
15a Sprievodný list 22.01.2021 Type Delivered
15b Plná moc 22.01.2021 Type Delivered
16 Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Type Delivered
16a Sprievodný list 29.03.2021 Type Delivered
16b Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
17 Oznámenie 29.03.2021 Type Delivered
17a Sprievodný list 29.03.2021 Type Delivered
17b Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
17c Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
17d Plná moc 29.03.2021 Type Delivered
18 Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Type Delivered
18a Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
18b Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Type Delivered
18c Výpis z obchodného registra 29.03.2021 Type Delivered
19 Oznámenie 29.03.2021 Type Delivered
19a Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
19b Oznámenie inde neuvedené 29.03.2021 Type Delivered
19c Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Type Delivered
19d Plná moc 29.03.2021 Type Delivered
20 všeobecný referátnik 06.04.2021 Type Sent document
21 oznámenie o zápise zmeny 07.04.2021 Type Sent document
22 Oznámenie inde neuvedené 28.04.2021 Type Delivered
22a Sprievodný list 28.04.2021 Type Delivered
23 rozhodnutie o zamietnutí námietok 28.10.2021 Type Sent document
24 Podanie rozkladu 25.11.2021 Type Delivered
24a Rozklad 25.11.2021 Type Delivered
25 Odôvodnenie rozkladu 22.12.2021 Type Delivered
25a Sprievodný list 22.12.2021 Type Delivered
26 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.01.2022 Type Sent document
27 predkladacia správa k rozkladu 11.01.2022 Type Internal Letter
28 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 13.01.2022 Type Sent document
POZ 1743-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2021 JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku