Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1743-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1743-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mliečne výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 09.01.09, 26.05.18, 05.05.20, 25.12.25, 27.05.13, 29.01.04, 29.01.01, 26.05.22, 27.05.24, 27.05.15, 19.03.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, červená, modrá, bielá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BAPE FOOD trade s.r.o.; Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát; Jarková 63, 080 01 Prešov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2020 10/2020 BA3M
 
POZ 1743-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1743-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.08.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.08.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.08.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.08.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.08.2020 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 29.12.2020 Typ Doručené
6a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 29.12.2020 Typ Doručené
6b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 29.12.2020 Typ Doručené
6c Plná moc 29.12.2020 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
7 Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
8 Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
9 Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
10 Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
10a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
11 Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
11d Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
11e Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
11f Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
11g Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
11h Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
11i Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
11j Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
12 Doplnenie námietok 29.12.2020 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
12c Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
12d Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
13 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.01.2021 Typ Platba
14 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 22.01.2021 Typ Odoslané
15 Žiadosť inde neuvedená 22.01.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 22.01.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 22.01.2021 Typ Doručené
16 Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 29.03.2021 Typ Doručené
16b Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
17 Oznámenie 29.03.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 29.03.2021 Typ Doručené
17b Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
17c Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
17d Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
18 Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Typ Doručené
18a Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
18b Vyjadrenie k námietkam 29.03.2021 Typ Doručené
18c Výpis z obchodného registra 29.03.2021 Typ Doručené
19 Oznámenie 29.03.2021 Typ Doručené
19a Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
19b Oznámenie inde neuvedené 29.03.2021 Typ Doručené
19c Osvedčovacia doložka 29.03.2021 Typ Doručené
19d Plná moc 29.03.2021 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 06.04.2021 Typ Odoslané
21 oznámenie o zápise zmeny 07.04.2021 Typ Odoslané
22 Oznámenie inde neuvedené 28.04.2021 Typ Doručené
22a Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
23 rozhodnutie o zamietnutí námietok 28.10.2021 Typ Odoslané
24 Podanie rozkladu 25.11.2021 Typ Doručené
24a Rozklad 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 1743-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2021 JUDr. Lukáš Kišeľak, advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku