Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1741-93
(111)  Trademark Number  178675 
(151)  Registration Date  24.11.1997 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.09.2013 
(210)  Application Number  1741-93 
(220)  Application Date  30.09.1993 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.1997 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Inzertná a reklamná činnosť.
41 - Činnosť vyučovacia, vzdelávacia a zábavná.
42 - Usporiadanie a organizačné zabezpečenie medzinárodného veľtrhu manipulačnej a skladovacej techniky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.02.07, 26.03.24, 26.02.01, 26.07.09, 27.05.12, 24.17.25 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Veletrhy Brno, a. s.; Výstaviště 1, 647 00 Brno; CZ 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.09.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 8/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 2/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2002 8/2002 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 11.09.2003 9/2003 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
 
POZ 1741-93
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2002 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.12.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2013 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1741-93
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 30.09.1993 Type Delivered
Prihláška OZ 30.09.1993 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 30.09.1993 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 30.09.1993 Type Delivered
F0011 Popl. za prihlášku 19.10.1993 Type Payment
výsledok rešerše 03.05.1997 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 06.05.1997 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Type Sent document
Plná moc 15.03.2002 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2002 Type Delivered
Doklad o prevode/prechode 15.03.2002 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 09.05.2002 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.05.2002 Type Payment
pokyn na zápis prevodu 28.05.2002 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.11.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.01.2003 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 23.07.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.05.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 11.04.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 14.04.2016 Type Delivered
Plná moc 14.04.2016 Type Delivered
všeobecný referátnik 08.07.2016 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 08.07.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.07.2016 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 18.07.2016 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
POZ 1741-93
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 04.06.2002 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Veletrhy Brno, a. s. Brněnské veletrhy a výstavy, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.07.2016 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku