Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1741-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251598 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1741-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 05, 11, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Škrob na bielizeň (apretačný prípravok); mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bieliace pracie prostriedky; ústne vody (nie na lekárske použitie); farby na vlasy; leštiace prípravky; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; prípravky na odstraňovanie škvŕn; kozmetické krémy; prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); odličovacie prípravky; prípravky na čistenie zubov; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); čistiace prípravky; kozmetické pleťové vody; pracie prostriedky; šampóny; prípravky na holenie; antiperspiranty (kozmetické výrobky); šampóny pre zvieratá chované v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); vody po holení; laky na vlasy; osviežovače vzduchu; umývacie prípravky na osobnú hygienu (deodoranty).
04 - Sviečky (na svietenie).
05 - Menštruačné tampóny; vložky na ochranu bielizne (hygienické potreby); dezinfekčné mydlá.
11 - Zapaľovače; žiarovky.
16 - Papier; noviny; periodiká; písacie potreby; baliaci papier; papierové vreckovky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papierové servítky.
21 - Handry na čistenie; špáradlá; špongie na umývanie; mopy; potreby pre domácnosť; zubné kefky; drôtenky na použitie v kuchyni; rukavice pre domácnosť.
29 - Maslo; prípravky na vývary (bujóny); konzervované ovocie; zemiakové lupienky; kyslá kapusta; potravinársky repkový olej; džemy; mrazené ovocie; polievky; sušené hrozienka; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; smotana (mliečne výrobky); syry; mlieko; rybie plátky (filé); mäso; ryby (neživé); potravinárska želatína; tukové nátierky na chlieb; slede (neživé); šunka; jogurt; kefír (mliečny nápoj); mliečne výrobky; slanina; margarín; marmelády; vajcia; konzervované olivy; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, salámy, párky; paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardinky (neživé); potravinársky slnečnicový olej; hydina (mäso); konzervované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; pečeň; konzervované ryby; konzervované mäso; tofu; šľahačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; mäsové konzervy; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; kyslé mlieko; kompóty; kondenzované sladené mlieko.
30 - Cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); koreniny; sušienky; kakao; káva; zákusky, koláče; škorica (korenina); prípravky z obilnín; žuvačky; čaj; čokoláda; cukrovinky; kuchynská soľ; korenie; múka; droždie do cesta; keksy; cukor; ocot; kečup; med; horčica; rezance; plnené koláče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); ovsené vločky; kávové nápoje; omáčky na cestoviny.
31 - Citrusové ovocie; čerstvá cvikla; čerstvé šampiňóny; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie.
32 - Pivo; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; minerálne vody (nápoje).
33 - Destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); víno; likéry.
34 - Zápalky; cigarety.
35 - Reklama; administratívne spracovanie obchodných objednávok; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb.
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.16, 18.01.23, 18.01.08, 26.01.06, 27.05.15, 27.05.24, 27.99.05, 05.03.13, 05.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, svetlozelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  iDelia s.r.o.; Švabinského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  VIVID LEGAL, s. r. o.; Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 1741-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1741-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.08.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.08.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.08.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.09.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 03.09.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1741-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku