Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1741-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1741-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.08.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 05, 11, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Škrob na bielizeň (apretačný prípravok); mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bieliace pracie prostriedky; ústne vody (nie na lekárske použitie); farby na vlasy; leštiace prípravky; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; prípravky na odstraňovanie škvŕn; kozmetické krémy; prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); odličovacie prípravky; prípravky na čistenie zubov; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); čistiace prípravky; kozmetické pleťové vody; pracie prostriedky; šampóny; prípravky na holenie; antiperspiranty (kozmetické výrobky); šampóny pre zvieratá chované v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); vody po holení; laky na vlasy; osviežovače vzduchu; umývacie prípravky na osobnú hygienu (deodoranty).
04 - Sviečky (na svietenie).
05 - Menštruačné tampóny; vložky na ochranu bielizne (hygienické potreby); dezinfekčné mydlá.
11 - Zapaľovače; žiarovky.
16 - Papier; noviny; periodiká; písacie potreby; baliaci papier; papierové vreckovky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papierové servítky.
21 - Handry na čistenie; špáradlá; špongie na umývanie; mopy; potreby pre domácnosť; zubné kefky; drôtenky na použitie v kuchyni; rukavice pre domácnosť.
29 - Maslo; prípravky na vývary (bujóny); konzervované ovocie; zemiakové lupienky; kyslá kapusta; potravinársky repkový olej; džemy; mrazené ovocie; polievky; sušené hrozienka; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; smotana (mliečne výrobky); syry; mlieko; rybie plátky (filé); mäso; ryby (neživé); potravinárska želatína; tukové nátierky na chlieb; slede (neživé); šunka; jogurt; kefír (mliečny nápoj); mliečne výrobky; slanina; margarín; marmelády; vajcia; konzervované olivy; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, salámy, párky; paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardinky (neživé); potravinársky slnečnicový olej; hydina (mäso); konzervované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; pečeň; konzervované ryby; konzervované mäso; tofu; šľahačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; mäsové konzervy; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; kyslé mlieko; kompóty; kondenzované sladené mlieko.
30 - Cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); koreniny; sušienky; kakao; káva; zákusky, koláče; škorica (korenina); prípravky z obilnín; žuvačky; čaj; čokoláda; cukrovinky; kuchynská soľ; korenie; múka; droždie do cesta; keksy; cukor; ocot; kečup; med; horčica; rezance; plnené koláče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); ovsené vločky; kávové nápoje; omáčky na cestoviny.
31 - Citrusové ovocie; čerstvá cvikla; čerstvé šampiňóny; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie.
32 - Pivo; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; minerálne vody (nápoje).
33 - Destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); víno; likéry.
34 - Zápalky; cigarety.
35 - Reklama; administratívne spracovanie obchodných objednávok; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb.
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.16, 18.01.23, 18.01.08, 26.01.06, 27.05.15, 27.05.24, 27.99.05, 05.03.13, 05.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, svetlozelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  iDelia s.r.o.; Švabinského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  VIVID LEGAL, s. r. o.; Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 1741-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1741-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.08.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.08.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.08.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.08.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.09.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 03.09.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 03.09.2019 Typ Interné listy
POZ 1741-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku