Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1729-2011
(111)  Trademark Number  232367 
(151)  Registration Date  01.06.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  17.10.2021 
(210)  Application Number  1729-2011 
(220)  Application Date  17.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.02.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.07.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Mydlá, parfuméria, vonné oleje, kozmetika, vlasové vody.
32 - Minerálne vody, limonády, stolové vody. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  AQUABEAUTY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.07.2012 07/2012 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2020 07/2020 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1729-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1729-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.10.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.11.2011 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 14.12.2011 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2011 Type Internal Letter
6 Sprievodný list 03.01.2012 Type Delivered
6a Plná moc 03.01.2012 Type Delivered
6b Výpoveď plnej moci 03.01.2012 Type Delivered
7 vyžiadanie poplatku 15.05.2012 Type Sent document
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.05.2012 Type Payment
9 oznámenie o zápise zmeny 07.06.2012 Type Sent document
10 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 29.05.2012 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.06.2012 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.04.2020 Type Delivered
12a Plná moc 23.04.2020 Type Delivered
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.05.2020 Type Delivered
14 dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2020 Type Sent document
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.02.2021 Type Delivered
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2021 Type Delivered
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.10.2021 Type Sent document
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2021 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Type Sent document
POZ 1729-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.05.2012 Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing. Slobodníková Alžbeta, JUDr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.05.2020 Mattoni 1873 a.s. Karlovarské minerální vody, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.05.2020 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku