Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1722-2003
(111)  Trademark Number  206850 
(151)  Registration Date  09.08.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  26.06.2023 
(210)  Application Number  1722-2003 
(220)  Application Date  26.06.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.05.2004 
(450)  Publication of Registration Date  03.11.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  35 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Spracúvanie analytických prehľadov, odvetvových analýz a zostavovanie rebríčkov firiem z hľadiska štatistických výstupov; zbieranie, zoraďovanie a úprava údajov v bázach dát; monitoring (ako štatistické analýzy) tlače, rozhlasu, televízie a internetových stránok; rešeršné služby v elektronických bázach pre tretie osoby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.22, 26.04.24, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, Bratislava 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  26.06.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2004 5/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2004 11/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 3/2010 QB3M
6 Obnovené ochranné známky 04.11.2013 11/2013 ND3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 9/2015 PD3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 1/2016 PC3M
9 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 5/2016 QC3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 5/2019 PE3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 8/2019 PD3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 29.09.2021 18/2021 PD3M
13 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 36293725 1 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 14.01.2010 neplatná
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 17.09.2021 platná
 
POZ 1722-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.07.2003 3 500,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.01.2008 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.07.2008 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2009 26,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 18.12.2009 16,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.08.2013 133,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 28.07.2015 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2015 13,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.03.2016 8,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.02.2019 20,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.07.2019 20,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.09.2021 10,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1722-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 26.06.2003 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.06.2003 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.06.2003 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 26.06.2003 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.07.2003 Type Payment
výsledok rešerše 12.02.2004 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 16.02.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.11.2004 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.01.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 16.01.2008 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.01.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2008 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 03.08.2009 Type Delivered
Plná moc 03.08.2009 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2009 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Type Sent document
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.11.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 25.11.2009 Type Delivered
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2009 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2010 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.06.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 02.08.2013 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.08.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Type Delivered
Doplnenie materiálov 23.07.2015 Type Delivered
Plná moc 23.07.2015 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Type Payment
Doplnenie materiálov 04.08.2015 Type Delivered
všeobecný referátnik 06.08.2015 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Type Delivered
všeobecný referátnik 27.10.2015 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Type Payment
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Type Delivered
Doklad o prechode 30.11.2015 Type Delivered
Plná moc 30.11.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Type Delivered
Plná moc 08.12.2015 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Type Sent document
všeobecný referátnik 17.12.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Type Payment
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
všeobecný referátnik 13.10.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 05.02.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Type Delivered
Sprievodný list 05.02.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Type Delivered
Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Type Delivered
Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Type Sent document
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 09.12.2022 Type Sent document
POZ 1722-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2008 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Baranová Martina, Mgr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 18.09.2009 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.09.2009 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku