Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 171-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  243060 
(151)  Dátum zápisu  12.08.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  171-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.01.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.10.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Služby agentúr v oblasti náboru zamestnancov.
37 - Upratovanie tovární; upratovanie a čistenie; opravy vidlicových zdvižných vozíkov; výstavba a opravy budov; prenájom samostatne poháňaných zdvíhacích plošín.
39 - Prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vysokozdvižných vozíkov; skladovanie; nákladná preprava; nakladanie a vykladanie tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.07, 26.05.18, 26.15.15, 26.05.24, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  C0 M100 Y95 K5 pantone 179/C/179/7Uenter3C0 M100 Y95 K35enter3C0 M0 Y0 K100 Pantone Black C/U 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GRAMA a.s.; Mýtna 42, 811 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.01.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2016 5/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.10.2016 10/2016 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.10.2018 10/2018 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2019 1/2019 QB3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2019 1/2019 QB3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2019 1/2019 QB3M
7 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2019 1/2019 QB3M
8 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2019 1/2019 QB3M
9 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 14.04.2021 7/2021 QC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35816199 1 Gimax Logistics s. r. o. nevýlučná 06.12.2018 platná
  • 35816200 2 Radoslav Prokop - GIMAX nevýlučná 06.12.2018 platná
  • 35816201 3 GIMAX ADZ s. r. o. nevýlučná 06.12.2018 neplatná
  • 35816202 4 GIMAX Servis, s. r. o. nevýlučná 06.12.2018 platná
  • 35816203 5 GIMAX Tyres a.s. nevýlučná 06.12.2018 platná
 
POZ 171-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.02.2016 96,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2018 15,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 05.11.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.11.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.11.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.11.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.11.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.02.2021 10,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.10.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 171-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.01.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.01.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.02.2016 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.02.2016 Typ Platba
výsledok rešerše 15.03.2016 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 31.03.2016 Typ Doručené
Plná moc 31.03.2016 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 04.04.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.08.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 07.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 07.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2018 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 25.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 25.06.2018 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.06.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.07.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 03.07.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 20.08.2018 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.08.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 17.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 17.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.11.2018 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.11.2018 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.11.2018 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.11.2018 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.11.2018 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.11.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2018 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2018 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2018 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2018 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.11.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2018 Typ Doručené
Licenčná zmluva 21.11.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 06.12.2018 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 06.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 19.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.01.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.01.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 05.02.2021 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 18.02.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 26.02.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.03.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.03.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.11.2022 Typ Doručené
Licenčná zmluva 28.11.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 28.11.2022 Typ Doručené
Licenčná zmluva 28.11.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 28.11.2022 Typ Doručené
Licenčná zmluva 28.11.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 28.11.2022 Typ Doručené
Licenčná zmluva 28.11.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 28.11.2022 Typ Doručené
Licenčná zmluva 28.11.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.12.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 02.12.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 02.12.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 02.12.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 02.12.2022 Typ Odoslané
POZ 171-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.08.2018 GRAMA a.s. Prokop Radoslav
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.08.2018 Sikora Marián, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku