Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 171-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231797 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  171-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 37, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné, inzertné a propagačné služby; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 37, 39 a 43; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, tieto služby môžu byť poskytované maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, napr. prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom kopírovacích strojov.
36 - Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom, služby poskytované správcami nehnuteľného majetku ako tiché spoločníctvo alebo financovanie.
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení.
39 - Vnútroštátna nákladná cestná doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava.
43 - Príprava potravín alebo nápojov na konzumáciu, ako aj služby ponúkajúce ubytovanie, nocľah, prístrešok v hoteli; penzióny alebo iné zariadenia zabezpečujúce dočasné ubytovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.03.24, 26.01.24, 26.07.03, 24.17.25, 29.01.01, 26.11.11, 27.03.15, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie