Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 171-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  228149 
(151)  Dátum zápisu  19.08.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.02.2020 
(210)  Číslo prihlášky  171-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.02.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.05.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.10.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Repný destilát. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.20, 05.09.01, 05.11.02, 07.01.01, 07.01.23, 25.01.06, 25.01.15, 27.05.22, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie