Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1702-2018
(111)  Trademark Number  249058 
(151)  Registration Date  23.01.2019 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1702-2018 
(220)  Application Date  31.07.2018 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.10.2018 
(450)  Publication of Registration Date  01.03.2019 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 35, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Dochádzkové hodiny.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov).
42 - Diaľkové monitorovanie počítačových systémov; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  18.05.03, 27.05.17, 26.04.09, 25.03.01, 29.01.04, 18.05.10 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá; 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VARIAFLEX s.r.o.; Ťahanovská 2902/36A, 040 13 Košice 13; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  31.07.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.10.2018 10/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2019 03/2019 FG3M
 
POZ 1702-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1702-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.07.2018 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 31.07.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 31.07.2018 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2018 Type Payment
4 výsledok rešerše 03.09.2018 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2018 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.01.2019 Type Sent document
POZ 1702-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku