Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1694-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1694-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Vlysy na parketové dlážky; drevené podlahové dosky; dlážky (nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); nekovové podlahové dlažby; lepenkové platne pre stavebníctvo; Sorelov cement; azbestocement; betónové dlaždice; stavebné obkladové materiály (nekovové); strešné uholníky (nekovové); nekovové stavebné panely; stropy, stropné dosky (nekovové); drevené dosky pre stavebníctvo; lišty (nekovové); ploty (nekovové); nekovové strešné odkvapové žľaby; konštrukčné materiály (nekovové); nekovové plášte pre stavebníctvo; strešné krytiny (nekovové); strechy (nekovové); nekovové akustické panely; drevené stenové obloženia; dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); výplne dverí (nekovové); rámové konštrukcie (nekovové); strešné šindle; bridlica (strešná krytina); vonkajšie plášte budov (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); ozdobné lišty (nekovové). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.99.05, 26.11.99, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shera Public Company Limited; 2426/3 Charoenkrung Road, Bangkorlhaem Sub-district, Bangkorlhaem District, 101 20 Bangkok; TH 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1694-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 25.08.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1694-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 31.08.2022 Typ Interné listy
POZ 1694-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku