Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1686-2011
(111)  Trademark Number  232361 
(151)  Registration Date  22.05.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  07.10.2021 
(210)  Application Number  1686-2011 
(220)  Application Date  07.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.02.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.07.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Rastlinná kozmetika na báze sušených byliniek, rastlinné kúpeľové zmesi na báze sušených bylín.
05 - Balené liečivé rastliny na liečebné účely, bylinné čaje v nálevových vreckách s liečebným účinkom, rastlinné extrakty a tinktúry s liečebným účinkom.
30 - Bylinné, ovocné a čierne čaje v nálevových vreckách. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.03.15, 05.03.13, 26.01.15, 26.11.12, 29.01.03, 29.01.04, 26.02.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, zelená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Megafyt Pharma s.r.o.; U elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou; CZ 
(740)  Attorney(s)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 03.07.2012 07/2012 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 1686-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1686-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 07.10.2011 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.10.2011 Type Delivered
2a Vyjadrenie označenia 10.10.2011 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.10.2011 Type Sent document
4 Plná moc 02.11.2011 Type Delivered
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2011 Type Payment
6 výsledok rešerše 29.12.2011 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 29.12.2011 Type Internal Letter
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.02.2012 Type Delivered
9 vyžiadanie poplatku 16.03.2012 Type Sent document
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.03.2012 Type Payment
11 oznámenie o zápise zmeny 04.04.2012 Type Sent document
12 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 15.05.2012 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.05.2012 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 08.12.2016 Type Delivered
15 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.12.2016 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 18.04.2017 Type Sent document
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.02.2021 Type Delivered
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.09.2021 Type Delivered
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.09.2021 Type Sent document
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.09.2021 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 01.10.2021 Type Sent document
POZ 1686-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2012 Megafyt Pharma s.r.o. Megafyt - R spol. s r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.03.2017 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. AK BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku